Lærings- og mestringssenteret

Opplæring av pasienter og pårørende er lovfestet som et av sykehusenes fire oppgaver i «Lov om spesialist-helsetjenesten». På Lærings- og mestringssenteret tar vi imot henvendelser fra enkeltpersoner, interessegrupper og organisasjoner. Ideen som ligger til grunn for virksomheten vår er at brukere, pårørende og fagpersoner har likeverdig kompetanse og kunnskap som tilsammen gir det beste behandlingstilbudet.

Lærings- og mestringssenteret er en samhandlingsarena hvor vi utvikler kurs og opplæring, tilbyr informasjon og veiledning så vel diagnosespesifikt som på tvers av diagnoser. Vi har tilbud innen både somatisk og psykisk helse.

Kontaktinformasjon

Oppmøtested

Lærings- og mestringssenter finner du ved Bærum sykehus, Drammen sykehus, Kongsberg sykehus, Ringerike sykehus, Hallingdal sjukestugu og Blakstad.

For mer info om Lærings- og mestringssenteret ved hvert sykehus kan du kontakte koordinatoren ved det enkelte sted:

Bærum sykehus
e-post: LMS.bs@vestreviken.no
Telefon: 67 80 93 14
Koordinator: Katty Bevan

Drammen sykehus
e-post: LMS.drammen@vestreviken.no
Telefon: 32 80 40 25
Koordinator: Kurt Kleppe Josefsen

Ringerike sykehus / Hallingdal sjukestugu
e-post: LMS.ringerike@vestreviken.no
Telefon: 32 11 60 05 / 976 42 926
Koordinator: Borghild Hollerud

Kongsberg sykehus
e-post: LMS.kongsberg@vestreviken.no
Telefon: 480 73 510
Koordiantor: Nina Jellum Helgerud

Blakstad
e-post: lms.blakstad@vestreviken.no
Telefon: 66 75 16 50
Seksjonsleder: Axel Simonsen

E-post
Besøksadresser og praktisk informasjon

Arrangementer

Brukerkontor, Drammen sykehushttps://vestreviken.no/avdelinger/lerings-og-mestringssenteret/brukerkontor-drammen-sykehusBrukerkontor, Drammen sykehus

Fant du det du lette etter?