Lærings- og mestringssenteret

Opplæring av pasienter og pårørende er lovfestet som et av sykehusenes fire oppgaver i «Lov om spesialist-helsetjenesten». På Lærings- og mestringssenteret tar vi imot henvendelser fra enkeltpersoner, interessegrupper og organisasjoner. Ideen som ligger til grunn for virksomheten vår er at brukere, pårørende og fagpersoner har likeverdig kompetanse og kunnskap som tilsammen gir det beste behandlingstilbudet.

Lærings- og mestringssenteret er en samhandlingsarena hvor vi utvikler kurs og opplæring, tilbyr informasjon og veiledning så vel diagnosespesifikt som på tvers av diagnoser. Vi har tilbud innen både somatisk og psykisk helse.

Kontakt

Oppmøtested

Lærings- og mestringssenter finner du ved Bærum sykehus, Drammen sykehus, Kongsberg sykehus, Ringerike sykehus, Hallingdal sjukestugu og Blakstad.

For mer info om Lærings- og mestringssenteret ved hvert sykehus kan du kontakte koordinatoren ved det enkelte sted:

Bærum sykehus
e-post: LMS.bs@vestreviken.no
Telefon: 67 80 93 14
Koordinator: Katty Bevan

Drammen sykehus
e-post: LMS.drammen@vestreviken.no
Telefon: 32 80 40 25
Koordinator: Kurt Kleppe Josefsen

Ringerike sykehus / Hallingdal sjukestugu
e-post: LMS.ringerike@vestreviken.no
Telefon: 32 11 60 05 / 976 42 926
Koordinator: Borghild Hollerud

Kongsberg sykehus
e-post: LMS.kongsberg@vestreviken.no
Telefon: 480 73 510
Koordiantor: Nina Jellum Helgerud

Blakstad
e-post: lms.blakstad@vestreviken.no
Telefon: 66 75 16 50
Seksjonsleder: Tone Finvold

E-post
Besøksadresser og praktisk informasjon

Arrangementer

 • Mandag 20.08.
  Temadager hjerneslag, Bærum sykehus

  Velkommen til temadager for slagrammede og pårørende på Bærum sykehus. Hensikten med temadagene er å gi kunnskap om temaer knyttet til hjerneslag og legge til rette for erfaringsutveksling med andre i liknende livssituasjon

 • Mandag 03.09.
  Hjerteinformasjonsmøte, Drammen sykehus

  Drammen sykehus arrangerer månedlig informasjonsmøte for deg som har angina pectoris, har hatt hjerteinfarkt, har utblokket og/eller satt inn stent eller er hjerteoperert, og dine pårørende.

 • Torsdag 06.09.
  Kurs for deg med diabetes type 2, Bærum sykehus

  Velkommen til kurs for deg som har diabetes type 2 på Bærum sykehus. Hensikten med kurset er å bidra til økt forståelse og kunnskap om sykdommen. Egen kunnskap er viktig for å få en god kontroll på blodsukkeret

 • Mandag 01.10.
  Hjerteinformasjonsmøte, Drammen sykehus

  Drammen sykehus arrangerer månedlig informasjonsmøte for deg som har angina pectoris, har hatt hjerteinfarkt, har utblokket og/eller satt inn stent eller er hjerteoperert, og dine pårørende.

 • Mandag 15.10.
  Temadager hjerneslag, Bærum sykehus

  Velkommen til temadager for slagrammede og pårørende på Bærum sykehus. Hensikten med temadagene er å gi kunnskap om temaer knyttet til hjerneslag og legge til rette for erfaringsutveksling med andre i liknende livssituasjon

 • Mandag 05.11.
  Mestringskurs for deg med hypotyreose, Bærum sykehus, 2018

 • Mandag 05.11.
  Hjerteinformasjonsmøte, Drammen sykehus

  Drammen sykehus arrangerer månedlig informasjonsmøte for deg som har angina pectoris, har hatt hjerteinfarkt, har utblokket og/eller satt inn stent eller er hjerteoperert, og dine pårørende.

 • Torsdag 22.11.
  Kurs for deg med diabetes type 2, Bærum sykehus

  Velkommen til kurs for deg som har diabetes type 2 på Bærum sykehus. Hensikten med kurset er å bidra til økt forståelse og kunnskap om sykdommen. Egen kunnskap er viktig for å få en god kontroll på blodsukkeret

 • Mandag 26.11.
  Kurs for deg med blærekreft og pårørende, Bærum sykehus, nov

  Velkommen til kurs om blærekreft på Bærum sykehus for pasienter og pårørende. Kurset tar for seg hvordan du og pårørende kan leve best mulig når du har fått diagnosen blærekreft. Kurset er lagt opp med foredrag og erfaringsutveksling.

 • Mandag 03.12.
  Hjerteinformasjonsmøte, Drammen sykehus

  Drammen sykehus arrangerer månedlig informasjonsmøte for deg som har angina pectoris, har hatt hjerteinfarkt, har utblokket og/eller satt inn stent eller er hjerteoperert, og dine pårørende.

 • Torsdag 06.12.
  Temadager hjerneslag, Bærum sykehus

  Velkommen til temadager for slagrammede og pårørende på Bærum sykehus. Hensikten med temadagene er å gi kunnskap om temaer knyttet til hjerneslag og legge til rette for erfaringsutveksling med andre i liknende livssituasjon

Brukerkontor, Drammen sykehushttps://vestreviken.no/avdelinger/lerings-og-mestringssenteret/brukerkontor-drammen-sykehusBrukerkontor, Drammen sykehus

Fant du det du lette etter?
Vi trenger din hjelp for å forbedre nettsidene våre. Tilbakemeldingen din blir lest og håndtert, men vi får dessverre ikke besvart den. Husk å ikke sende personlig informasjon, for eksempel e-post, telefonnummer eller personnummer.