Lærings- og mestringssenteret

Opplæring av pasienter og pårørende er lovfestet som et av sykehusenes fire oppgaver i «Lov om spesialist-helsetjenesten». På Lærings- og mestringssenteret tar vi imot henvendelser fra enkeltpersoner, interessegrupper og organisasjoner. Ideen som ligger til grunn for virksomheten vår er at brukere, pårørende og fagpersoner har likeverdig kompetanse og kunnskap som tilsammen gir det beste behandlingstilbudet.

Lærings- og mestringssenteret er en samhandlingsarena hvor vi utvikler kurs og opplæring, tilbyr informasjon og veiledning så vel diagnosespesifikt som på tvers av diagnoser. Vi har tilbud innen både somatisk og psykisk helse.

Kontakt

Oppmøtested

Lærings- og mestringssenter finner du ved Bærum sykehus, Drammen sykehus, Kongsberg sykehus, Ringerike sykehus, Hallingdal sjukestugu og Blakstad.

For mer info om Lærings- og mestringssenteret ved hvert sykehus kan du kontakte koordinatoren ved det enkelte sted:

Bærum sykehus
e-post: LMS.bs@vestreviken.no
Telefon: 67 80 93 14
Koordinator: Katty Bevan

Drammen sykehus
e-post: LMS.drammen@vestreviken.no
Telefon: 32 80 40 25
Koordinator: Kurt Kleppe Josefsen

Ringerike sykehus / Hallingdal sjukestugu
e-post: LMS.ringerike@vestreviken.no
Telefon: 32 11 60 05 / 976 42 926
Koordinator: Borghild Hollerud

Kongsberg sykehus
e-post: LMS.kongsberg@vestreviken.no
Telefon: 480 73 510
Koordiantor: Nina Jellum Helgerud

Blakstad
e-post: lms.blakstad@vestreviken.no
Telefon: 66 75 16 50
Seksjonsleder: Tone Finvold

E-post
Besøksadresser og praktisk informasjon

Arrangementer

 • 4.4 onsdag
  Refleksjonsgruppe for deg med langvarige smerter, Bærum sykehus

  For personer som lever med langvarige smerter er det viktig å finne gode metoder for mestring i hverdagen.

 • 10.4 tirsdag
  Mestringskurs for deg som har ME - Myalgisk Encefalopati, Bærum sykehus

  For mennesker med langvarige sykdommer er det viktig å finne gode metoder for mestring i hverdagen.

 • 23.4 mandag
  Kurs om Diabetes type 1, Ringerike sykehus

  Velkommen til Kurs om Diabetes type 1 for pasienter og pårørende på Ringerike sykehus. Kurset tar for seg hvordan du og pårørende kan leve best mulig med Diabetes type 1. Kurset er lagt opp med foredrag og erfaringsutveksling.

 • 7.5 mandag
  Hjerteinformasjonsmøte, Drammen sykehus

  Drammen sykehus arrangerer månedlig informasjonsmøte for deg som har angina pectoris, har hatt hjerteinfarkt, har utblokket og/eller satt inn stent eller er hjerteoperert, og dine pårørende.

 • 23.5 onsdag
  Kurs om kols, Hallingdal sjukestugu

  Velkommen til Kurs om Kols for pasienter og pårørende på Hallingdal sjukestugu.

 • 29.5 tirsdag
  Kurs om Hjertesykdommer, Ringerike sykehus

  Velkommen til kurs om Hjertesykdommer på Ringerike sykehus for pasienter og pårørende. Kurset tar for seg hvordan du og pårørende kan leve best mulig med en hjertesykdom. Kurset er lagt opp med foredrag og erfaringsutveksling.

 • 29.5 tirsdag
  Kurs for deg med blærekreft og dine nærmeste, Bærum sykehus

  Hensikten med kurset er å bidra til økt forståelse og kunnskap om blærekreft. Egen kunnskap er viktig for å mestre hverdagen med blærekreft. Kurset er for voksne over 18 år som har eller har hatt blærekreft og deres nærmeste

 • 4.6 mandag
  Hjerteinformasjonsmøte, Drammen sykehus

  Drammen sykehus arrangerer månedlig informasjonsmøte for deg som har angina pectoris, har hatt hjerteinfarkt, har utblokket og/eller satt inn stent eller er hjerteoperert, og dine pårørende.

 • 12.6 tirsdag
  Kurs om Diabetes type 2, Ringerike sykehus

  Velkommen til Diabetes type 2 på Ringerike sykehus for pasienter og pårørende.

 • 3.9 mandag
  Hjerteinformasjonsmøte, Drammen sykehus

  Drammen sykehus arrangerer månedlig informasjonsmøte for deg som har angina pectoris, har hatt hjerteinfarkt, har utblokket og/eller satt inn stent eller er hjerteoperert, og dine pårørende.

 • 1.10 mandag
  Hjerteinformasjonsmøte, Drammen sykehus

  Drammen sykehus arrangerer månedlig informasjonsmøte for deg som har angina pectoris, har hatt hjerteinfarkt, har utblokket og/eller satt inn stent eller er hjerteoperert, og dine pårørende.

 • 5.11 mandag
  Hjerteinformasjonsmøte, Drammen sykehus

  Drammen sykehus arrangerer månedlig informasjonsmøte for deg som har angina pectoris, har hatt hjerteinfarkt, har utblokket og/eller satt inn stent eller er hjerteoperert, og dine pårørende.

 • 3.12 mandag
  Hjerteinformasjonsmøte, Drammen sykehus

  Drammen sykehus arrangerer månedlig informasjonsmøte for deg som har angina pectoris, har hatt hjerteinfarkt, har utblokket og/eller satt inn stent eller er hjerteoperert, og dine pårørende.

Brukerkontor, Drammen sykehushttps://vestreviken.no/avdelinger/lerings-og-mestringssenteret/brukerkontor-drammen-sykehusBrukerkontor, Drammen sykehus

Fant du det du lette etter?
Vi trenger din hjelp for å forbedre nettsidene våre. Tilbakemeldingen din blir lest og håndtert, men vi får dessverre ikke besvart den. Husk å ikke sende personlig informasjon, for eksempel e-post, telefonnummer eller personnummer.