Lærings- og mestringssenteret

Opplæring av pasienter og pårørende er lovfestet som et av sykehusenes fire oppgaver i «Lov om spesialist-helsetjenesten». På Lærings- og mestringssenteret tar vi imot henvendelser fra enkeltpersoner, interessegrupper og organisasjoner. Ideen som ligger til grunn for virksomheten vår er at brukere, pårørende og fagpersoner har likeverdig kompetanse og kunnskap som tilsammen gir det beste behandlingstilbudet.

Lærings- og mestringssenteret er en samhandlingsarena hvor vi utvikler kurs og opplæring, tilbyr informasjon og veiledning så vel diagnosespesifikt som på tvers av diagnoser. Vi har tilbud innen både somatisk og psykisk helse.

Les mer om Lærings- og mestringssenteret

Lærings- og mestringssenteret

Våren 2020 ble de fleste av våre aktiviteter avlyst grunnet smittesituasjonen. Fra høsten er noen av våre aktiviteter planlagt å starte opp igjen. Noe blir gjennomført som vanlig med oppmøte i våre lokaler men i mindre grupper, noe blir gjennomført digitalt og noe i en kombinasjon mellom oppmøtekurs og digitale løsninger. Følg med på oversikten over våre aktiviteter som vil inneholde detaljer om det enkelte tiltak. For mange kan selvorganisert hjelp være et godt tilbud.  Du kan lese om dette hos Selvhjelp Norge

Hvorfor delta på kurs?

Målet med lærings- og mestringskurs er at du skal lære om sykdommen din og hvordan du kan mestre hverdagen. For å velge din vei må du ha kunnskap både om sykdom, behandling, egne ressurser og endring av levevaner.

På kursene møter du ulike fagfolk som foreleser om forskjellige tema knyttet til sykdommen din. Du vil også møte erfarne pasienter og pårørende som forteller hvordan de lever sine liv med den samme sykdommen eller som pårørende til en med den samme sykdommen som du har. Vi legger til rette for at du kan stille spørsmål og dele dine erfaringer med de andre kursdeltagerne.

Hvordan delta på kurs?

Under det enkelte tiltak ligger påmeldingsinformasjon. For de fleste tiltak kreves det en henvisning fra lege for å delta.

Du finner alfabetisk oversikt over alle våre kurs i listen nedenfor. Vi har kurs ved alle våre lokasjoner; Bærum sykehus, Drammen sykehus, Ringerike sykehus, Kongsberg sykehus, Hallingsdal sjukestugu og på Blakstad.

Mer om læring og mestring

Stort sett gruppebasert

Lærings- og mestringstilbud foregår hovedsakelig som gruppebaserte kurs. Noen ganger inngår individuelle møter mellom deltakerne og en fagperson som en del av tilbudet.

Kursinnhold etter brukernes behov

Innholdet i kursene varierer. Det kan dreie seg om medisinske, praktiske, relasjonelle eller følelsesmessige forhold knyttet til det å ha langvarige helseutfordringer eller å være pårørende til noen som har det. Det som er felles, er at fagpersoner og brukerrepresentanter holder kursene sammen og at det er satt av tid til at deltakerne kan utveksle erfaringer.

Brukererfaring og fagkunnskap er sidestilt

Pasienter og pårørende deltar i planlegging, gjennomføring og evaluering av tilbudene i samhandling med fagpersoner. Dette for å sikre en pasientsentrert helsetjeneste.

Helsepersonells evne til formidling av kunnskap, veiledning og erfaringsdeling, kan være avgjørende for om læring finner sted. Lærings- og mestringssentrene i spesialisthelsetjenesten tilbyr derfor kurs for helsepersonell for å bygge opp den helsepedagogiske kompetansen.

Les mer på mestring.no 

 
 

Her kan du se kurs og andre arrangementer for pasienter og pårørende

Kontaktinformasjon

Oppmøtested

Lærings- og mestringssenter finner du ved Bærum sykehus, Drammen sykehus, Kongsberg sykehus, Ringerike sykehus, Hallingdal sjukestugu og Blakstad.

For mer info om Lærings- og mestringssenteret ved hvert sykehus kan du kontakte koordinatoren ved det enkelte sted:

Bærum sykehus
e-post: LMS.bs@vestreviken.no
Telefon: 67 80 93 14
Koordinator: Katty Bevan

Drammen sykehus
e-post: LMS.drammen@vestreviken.no
Telefon: 32 80 40 25
Koordinator: Kurt Kleppe Josefsen

Ringerike sykehus / Hallingdal sjukestugu
e-post: LMS.ringerike@vestreviken.no
Telefon: 32 11 60 05 / 976 42 926
Koordinator: Borghild Hollerud

Kongsberg sykehus
e-post: LMS.kongsberg@vestreviken.no
Telefon: 480 73 510
Koordiantor: Nina Jellum Helgerud

Blakstad
e-post: lms.blakstad@vestreviken.no
Telefon: 66 75 16 50
Seksjonsleder: Axel Simonsen

E-post
Besøksadresser og praktisk informasjon

Arrangementer

  • Onsdag 02.12.
    Slagdag, Bærum sykehus

    Velkommen til slagdag på Bærum sykehus for deg som nylig er blitt rammet av hjerneslag og dine pårørende. Dagskurset er lagt opp med foredrag fra fagpersoner hvor det er satt av god tid til spørsmål/svar.

Brukerkontor, Drammen sykehushttps://vestreviken.no/avdelinger/lerings-og-mestringssenteret/brukerkontor-drammen-sykehusBrukerkontor, Drammen sykehus

Fant du det du lette etter?