HELSENORGE

Brukerkontor, Drammen sykehus

Ved Drammen sykehus har brukerorganisasjonene etablert et Brukerkontor. 
Kontoret er pr i dag ikke operativt.

Fant du det du lette etter?