Brukerkontor, Drammen sykehus

Ved Drammen sykehus har brukerorganisasjonene etablert et Brukerkontor. Kontoret er bemannet med likeperson mandag, tirsdag og onsdag fra kl. 11:00–14:00.

Les mer om Brukerkontor, Drammen sykehus

Brukerkontor, Drammen sykehus

På brukerkontoret finner du i tillegg til likepersoner også brosjyrer og medlemsblad fra mange av pasientforeningene som er representert i Buskerud.

Våre likepersoner er først og fremst et medmenneske som selv har levd med en diagnose over lang tid og som ønsker å dele sine erfaringer. Her vil du møte mennesker som lytter, hjelper og rettleder. Vi er ikke helsepersonell, men et supplement til helsevesenet.

Fakta om brukerkontorene:

  • Alltid betjent av to personer fra ulike organisasjoner
  • Alle som betjener kontoret har gjennomgått kurs og skrevet under på taushetsløfte
  • Drives i et samarbeid mellom brukerorganisasjoner
  • Forankret i Lærings- og mestringssenteret

Et sted å stille spørsmål

De som arbeider på avdelingene i sykehuset har det ofte travelt. Det er mange avdelinger og pasientene har færre liggedøgn nå enn før. Det er når pasienten kommer hjem, etter å ha fått stilt en diagnose, at alle spørsmålene kan dukke opp. Da er det viktig å få mulighet til å møte noen som har vært i samme situasjon. Du kan komme og stille spørsmål på brukerkontoret.

For inneliggende pasienter

Brukerkontorer er også til for inneliggende pasienter som vil besøke kontoret, eller at likepersonen kan komme på avdelingen å besøke pasienten.

Brukerorganisasjonene

Alle brukerorganisasjoner er velkommen til å benytte brukerkontoret til møter, kurs eller lignende. Ta kontakt med Lærings- og mestringssentret for å avtale tid.

Kontaktinformasjon

Oppmøtested
Lokalet til brukerkontoret ligger i vestibylen, rett overfor kafeteriaen. Se merking om inngang.
Telefon
32 86 29 58
mandag - onsdag 11:00-14:00
E-post
Drammen sykehus
Besøksadresse
Dronninggata 28,3004 Drammen(Kart)
Postadresse: Vestre Viken HF, Postboks 800, 3004 Drammen
Telefon
Sentralbord: 03525 eller 32 80 30 00
Det er ikke dyrere å ringe til femsifret nummer enn til vanlig telefonnummer.
E-post
Fant du det du lette etter?