Medisin og helsefag

Medisin og helsefag er en stabsavdeling som gir klinikkene støtte og kompetanse på ulike områder. Vi har blant annet ansvar for forskning, samhandling, kvalitet, beredskap og smittevern i Vestre Viken.

Kontaktinformasjon

Forskningsenhetenhttps://vestreviken.no/avdelinger/medisin-og-helsefag/forskningsenhetenForskningsenheten
Kvalitetsavdelingenhttps://vestreviken.no/avdelinger/medisin-og-helsefag/kvalitetsavdelingenKvalitetsavdelingen
Prestetjenestenhttps://vestreviken.no/avdelinger/medisin-og-helsefag/prestetjenestenPrestetjenesten
Samhandlingsenhetenhttps://vestreviken.no/avdelinger/medisin-og-helsefag/samhandlingsenhetenSamhandlingsenheten
Smittevernavdelingenhttps://vestreviken.no/avdelinger/medisin-og-helsefag/smittevernavdelingenSmittevernavdelingen

Fant du det du lette etter?