Forskningsenheten

Forskning er et viktig satsningsområde i Vestre Viken. Vi har som mål å gi pasientene kunnskapsbasert behandling som er kjennetegnet av høy kvalitet og trygghet. Forskningsaktivitet er viktig for å sikre dette.

Les mer om Forskningsenheten

Forskningsenheten

Medisinsk diagnostikk og behandling skal være evidensbasert og forskning på helse er viktig for å sikre dette. Forskningen driver medisin- og helsefagene mot stadig bedre pasientbehandling ved å fremskaffe ny kunnskap og økt kompetanse.  Derfor har Helse- og omsorgsdepartementet tillagt helseforetakene ansvar for klinisk, pasientrettet forskning.

Vi tilstreber å ha høy kvalitet på forskningen i Vestre Viken. Forskningen skal baseres på samarbeid, god ressursutnyttelse og den skal komme pasientene til gode. Vestre Viken har dessuten som mål å etablere en kultur der forskning er viktig og verdiskapende. - Forskningsenheten er den styrende enheten for å koordinere dette arbeidet i foretaket.

Forskningsarbeidet ledes av:

Forskningsdirektør Bjørn Rishovd Rund.
Forskningsdirektør:
Bjørn Rishovd Rund.
Forskningsleder Kristine Sahlberg.             
Forskningssjef: 
Kristine Sahlberg.

 

 

 
 
Les mer om forskning og innovasjon i Vestre Viken her 

Kontaktinformasjon

Telefon
Forskningsdirektør Bjørn Rishovd Rund: 95 77 80 94 . Forskningssjef Kristine K. Sahlberg: 98 64 12 29
E-post
Postadresse
Vestre Viken HF, Postboks 800, 3004 Drammen
Wergelands gate 10, Drammen
Besøksadresse
Wergelands gate 10(Kart)
3019 Drammen
Besøkstider
mandag - fredag Resepsjonen er bemannet fra kl. 08:00 til kl. 15:00.
lørdag - søndag Stengt
Telefon
03525

Medisinsk bibliotek, Bærum sykehushttps://vestreviken.no/avdelinger/medisin-og-helsefag/forskningsenheten/medisinsk-bibliotek-berum-sykehusMedisinsk bibliotek, Bærum sykehus
Medisinsk bibliotek, Drammen sykehushttps://vestreviken.no/avdelinger/medisin-og-helsefag/forskningsenheten/medisinsk-bibliotek-drammen-sykehusMedisinsk bibliotek, Drammen sykehus

Fant du det du lette etter?