HELSENORGE

Kvalitetsavdelingen

Vi har et overordnet ansvar for utvikling, oppfølging og vedlikehold av kvalitetssystemene i Vestre Viken. Kvalitetssystemene er foretakets verktøy til å kontrollere, styre, utvikle og forbedre kvaliteten på de tjenester vi tilbyr. Vi samarbeider med stab og ledelse i klinikkene og bistår med støtte og kompetanse innenfor våre ansvarsområder.

Fant du det du lette etter?