Kvalitetsavdelingen

Vi har et overordnet ansvar for utvikling, oppfølging og vedlikehold av kvalitetssystemene i Vestre Viken. Kvalitetssystemene er foretakets verktøy til å kontrollere, styre, utvikle og forbedre kvaliteten på de tjenester vi tilbyr. Vi samarbeider med stab og ledelse i klinikkene og bistår med støtte og kompetanse innenfor våre ansvarsområder.

Kontakt

Telefon
Sentralbord: 03525
E-post
Postadresse
Vestre Viken HF
Postboks 800
3004 Drammen
Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.