HELSENORGE

Prestetjenesten

Når livet på ulike måter blir utfordrende, kan det ha stor betydning å få samtale med en prest. Vi tilbyr sjelesorgsamtaler til pasienter, pårørende og ansatte. Sjelesorg er ikke terapi, men en samtale med et annet menneske som lytter til det du har på hjertet.
 

Sykehusprestetjenestens formål er forankret i sykehusets verditenkning om å ta vare på hele mennesket. Tjenesten er et tilbud fra sykehusets side til alle pasienter, pårørende og personale uavhengig av religiøs tilknytning.
 
For å komme i kontakt med prestetjenesten kan du oppsøke sykehusprestens kontor på det stedet du behandles, eller be personalet om å sette deg i kontakt med sykehuspresten. Du kan også ta kontakt selv på telefon eller e-post. Kontaktinfo finner du ved å klikke på «Les mer om Prestetjenesten».

Fant du det du lette etter?