Prestetjenesten

Når livet på ulike måter blir utfordrende, kan det ha stor betydning å få samtale med en prest. Vi tilbyr sjelesorgsamtaler til pasienter, pårørende og ansatte. Sjelesorg er ikke terapi, men en samtale med et annet menneske som lytter til det du har på hjertet.
 

Sykehusprestetjenestens formål er forankret i sykehusets verditenkning om å ta vare på hele mennesket. Tjenesten er et tilbud fra sykehusets side til alle pasienter, pårørende og personale uavhengig av religiøs tilknytning.
 
For å komme i kontakt med prestetjenesten kan du oppsøke sykehusprestens kontor på det stedet du behandles, eller be personalet om å sette deg i kontakt med sykehuspresten. Du kan også ta kontakt selv på telefon eller e-post. Kontaktinfo finner du ved å klikke på «Les mer om Prestetjenesten».

Les mer om Prestetjenesten

Prestetjenesten

Våre oppgaver:

 • Samtaler med pasienter, pårørende og personale
 • Formidler av kontakt med ulike livssyn og trosretninger
 • Bidrar med dåp, båreandakt, nattverd og forbønn der det etterspørres av pasienter og pårørende
 • Oppfølgende samtaler etter utskrivning kan tilbys
 • Refleksjon knyttet til etiske dilemmaer vedrørende behandling
 • Inngår i tverrfaglig samarbeid
 • Bidrar til økt kunnskap og kompetanse utenfor helseforetaket gjennom tilbud om kursing, etterutdannelse og praksisplasser
 • Undervisning for pasienter og personale
 • Veiledning for personale

Kontaktinformasjon:

Bærum sykehus

Drammen sykehus

 • Tor Magne Hadeland

  tohand@vestreviken.no
  Telefon: 32 80 30 39
  Mobil: 957 87 400
  Kontor: Rom 233 i Welhavens gate ved sykehuset.
  Ta heis A ved sykehusets hovedinngang til 2. etg.
  Følg skiltingen til Sykehusprest.

Kongsberg sykehus

 • Det er for tiden ikke sykehusprest ved Kongsberg sykehus.

  e-post
  Telefon: -
  Kontor:  Rom A113 på Kongsberg sykehus.

Ringerike sykehus

Blakstad og Psykisk helse og rus for øvrig

Kontaktinformasjon

Fant du det du lette etter?