HELSENORGE

Akuttmottaket, Bærum sykehus

Akuttmottaket har ansvar for pasienter som trenger øyeblikkelig hjelp. Vi dekker fagområdene medisin, kirurgi, ortopedi og gynekologi og behandler også personer som er skadet i ulykker. Etter behandling i akuttmottaket overflyttes pasientene enten til en annen avdeling på sykehuset eller til et annet sykehus dersom de ikke kan reise hjem. Pasienter kan også overføres til Kommunal Akutt Døgnplass etter behandling i Akuttmottaket.

Fant du det du lette etter?