HELSENORGE

Hjerte-/lungemedisinsk seksjon, Bærum sykehus

På denne sengeposten utreder, behandler og pleier vi pasienter med hjertemedisinske og lungemedisinske sykdommer.  Dette inkluderer også oppfølging etter operasjoner i hjerte og lunger.

Fant du det du lette etter?