HELSENORGE

Kreftseksjonen, Bærum sykehus

Vi ivaretar pasienter som trenger ikke-kirugisk kreftbehandling ved polikliniske konsultasjoner. Vi gir både kjemo- og hormonterapi og målrettet biologisk behandling.

 

Fant du det du lette etter?