HELSENORGE

Sosionom-, ergoterapi- og fysioterapiseksjonen, Bærum sykehus

Vi bistår pasienter ved alle avdelinger etter henvisning fra behandlende lege. Kontakt kan også formidles av pleiepersonalet.

Fant du det du lette etter?