HELSENORGE

Medisinsk poliklinisk senter, Drammen sykehus

Vi utfører polikliniske undersøkelser og dagbehandling når det gjelder hjerte, lunge, nyre, mage og tarm, alderdom og aldring (geriatri), hormonsykdommer (endokrinologi) og diabetes. Vi har samtalepoliklinikk innen blodsykdommer (hematologi) og infeksjon, tuberkulosekoordinator samt koordinator for pakkeforløp kreft og kompliserte kroniske forløp.


 

 

Fant du det du lette etter?