Palliativt team, Ringerike sykehus

Vi gir smertelindring til pasienter som har kreft. Palliativt team er også bindeledd mellom sykehuset og kommunehelsetjenesten, og hjelper blant annet til med å koordinere helsetjenester når pasienten skrives ut fra sykehuset.

Les mer om Palliativt team, Ringerike sykehus

Palliativt team, Ringerike sykehus

Vi bidrar til at:

  • pasienten får god symptomlindring
  • pasienten får best mulig hjelp enten problemene er av fysiske, psykiske, sosialøkonomiske eller av åndelig/eksistensiell karakter
  • pasienten har en sammenhengende, avklart og kompetent behandlingskjede
  • pasienten og pårørende opplever trygghet og støtte i nettverk som etableres

I Vestre Viken er det et formalisert nettverk med rundt 200 ressurssykepleiere innen palliasjon og kreftomsorg, fordelt på hjemmesykepleie, sykehjem og sykehus.

Kontakt

Telefon
Sentralbord: 03525
mandag - fredag 08:00–15:30
Lege: Joachim Friestad. Spesialsykepleier palliasjon: Lisbeth Engen
E-post
Postadresse
Vestre Viken HF
Postboks 800
3004 Drammen
Ringerike sykehus
Besøksadresse
Arnold Dybsjords vei 1, 3511 Hønefoss(Google maps)
Telefon
03525
E-post
Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.