Palliativt team, Ringerike sykehus

Vi gir smertelindring til pasienter som har kreft. Palliativt team er også bindeledd mellom sykehuset og kommunehelsetjenesten, og hjelper blant annet til med å koordinere helsetjenester når pasienten skrives ut fra sykehuset.

Les mer om Palliativt team, Ringerike sykehus

Palliativt team, Ringerike sykehus

Vi bidrar til at:

  • pasienten får god symptomlindring
  • pasienten får best mulig hjelp enten problemene er av fysiske, psykiske, sosialøkonomiske eller av åndelig/eksistensiell karakter
  • pasienten har en sammenhengende, avklart og kompetent behandlingskjede
  • pasienten og pårørende opplever trygghet og støtte i nettverk som etableres

I Vestre Viken er det et formalisert nettverk med rundt 200 ressurssykepleiere innen palliasjon og kreftomsorg, fordelt på hjemmesykepleie, sykehjem og sykehus.

Mer om kreft og foreløpskoordinatorer som kan svare på spørsmål m.m. rundt kreft finner du her.

Kontaktinformasjon

Telefon
Sentralbord: 03525
mandag - fredag 08:00–15:30
Lege: Joachim Friestad. Spesialsykepleier palliasjon: Lisbeth Engen
E-post
Postadresse
Vestre Viken HF
Postboks 800
3004 Drammen
Ringerike sykehus
Besøksadresse
Arnold Dybsjords vei 1, 3511 Hønefoss(Kart)
Postadresse: Vestre Viken HF, Postboks 800, 3004 Drammen
Telefon
Sentralbord: 03525 eller 32 11 60 00
Det er ikke dyrere å ringe til femsifret nummer enn til vanlig telefonnummer.
E-post
Fant du det du lette etter?