HELSENORGE

Medisinsk sengepost 2, Kongsberg sykehus

Vi utreder og behandler i hovedsak pasienter som har kreft, samt flere indremedisinske diagnoser som blant annet lungesykdommer og diabetes. Palliative pasienter ivaretas på vår post. Vi har også et palliativt team. Et palliativt team er et spesialisert kompetanseteam innen lindrende behandling.
Fant du det du lette etter?