HELSENORGE

Medisinsk sengepost 3, Kongsberg sykehus

Vi ønsker å tilby våre pasienter behandling og pleie av høy kvalitet. Personalet på vår sengepost er opptatt av faglig utvikling, av å yte god service og ha en god dialog med pasienter og pårørende.  Vi utreder og behandler pasienter innen flere medisinske områder, blant annet slag, nyre, mage/tarm, infeksjoner, diabetes, nevrologi, geriatri, lunge og hjerte. Vi har en egen slagpost og geriatrienhet med svært høy kompetanse.

Fant du det du lette etter?