HELSENORGE

Øre-, nese-, halsavdelingen, Drammen sykehus

Vi utreder og behandler sykdommer og skader i øre-, nese- og halsområdet. Avdelingen tar imot henvisninger fra fastleger, helsestasjoner og andre spesialister, og er den største øre-, nese- og halsavdelingen i landet utenom universitetssykehusene. Vi har spesialister i øre-,nese- og halssykdommer og hode- og halskirurgi. Avdelingen har vaktfunksjon hele døgnet for øyeblikkelig hjelp.

Fant du det du lette etter?