HELSENORGE

Somatisk sengeavdeling, Hallingdal sjukestugu

Sengeposten på Hallingdal sjukestugu er et samarbeid mellom Vestre Viken og de seks kommunene i Hallingdal. Vi har øyeblikkelig hjelp-innleggelser, videreføring av behandling som er startet opp på Ringerike eller andre sykehus, lindrende behandling ved alvorlig sykdom og korttids- og langtidsrehabilitering. I avdelingen gir vi også ulik dagbehandling som cellegiftkurer og blodoverføringer.

Fant du det du lette etter?