Tuberkulosekoordinator

Tuberkulosekoordinatorene i Vestre Viken kan kontaktes ved spørsmål om tuberkulose. Vi tilbyr også kurs/undervisning for helsepersonell. Tuberkulosekoordinatorene har hver sine ansvarsområder, men overlapper hverandre i ferier og ved sykdom.

Hege Bjelkarøy
Tuberkulosekoordinator Hege Bjelkarøy dekker Drammen, Ringerike og Kongsberg sykehus med tilhørende kommuner.
Camilla Rytterager Ingvaldsen
Tuberkulosekoordinator Camilla Rytterager Ingvaldsen dekker Bærum sykehus og tilhørende kommuner.
Våre oppgaver

Tuberkulosekoordinator

Intensjonen med tuberkulosekoordinatorfunksjonen er å fremme samarbeidet mellom spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten.

Våre oppgaver

  • Bidra til at tuberkulosekontrollen fungerer i alle sine ledd, herunder at meldinger sendes som planlagt. Overvåke forekomsten av tuberkulose i regionen
  • Etablere behandlingsplan for pasienten, samt koordinere individuell oppfølging og behandling i samarbeid med behandlende spesialist, pasienten og kommunelegen
  • Delta i opplæring av personell

Våre samarbeidspartnere er spesialister innen lunge/infeksjon/pediatri, kommuneleger, helsesøstre, sykepleiere i hjemmesykepleien/sengeposter, fastleger, helsepersonell i asylmottak og fengsler samt annet smittevernpersonell.

Kontaktinformasjon

Telefon
Hege Bjelkarøy: 32 80 40 03 / 99 29 57 37 | Camilla Rytterager Ingvaldsen: 67 81 44 14 / 45 28 70 86
mandag - fredag 09:00–14:30
Hege Bjelkarøy dekker Drammen, Ringerike og Kongsberg sykehus med tilhørende kommuner. Camilla Rytterager Ingvaldsen dekker Bærum sykehus og tilhørende kommuner.
E-post
Postadresse

Vestre Viken HF, Postboks 800, 3004 Drammen

Tuberkulosehttps://vestreviken.no/behandlinger/tuberkuloseTuberkuloseTTuberkuloseTuberkuloseTuberkuloseTuberkulose

Fant du det du lette etter?