Tuberkulosekoordinator

Tuberkulosekoordinatorene i Vestre Viken kan kontaktes ved spørsmål om tuberkulose. Vi tilbyr også kurs/undervisning for helsepersonell.

Les mer om Tuberkulosekoordinator

Tuberkulosekoordinator

Intensjonen med tuberkulosekoordinatorfunksjonen er å fremme samarbeidet mellom spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten.

Våre oppgaver

  • Bidra til at tuberkulosekontrollen fungerer i alle sine ledd, herunder at meldinger sendes som planlagt. Overvåke forekomsten av tuberkulose i regionen
  • Etablere behandlingsplan for pasienten, samt koordinere individuell oppfølging og behandling i samarbeid med behandlende spesialist, pasienten og kommunelegen
  • Delta i opplæring av personell

Tuberkulosekoordinatorer i Vestre Viken

Tuberkulosekoordinatorene har hver sine ansvarsområder, men overlapper hverandre i ferier og ved sykdom.

Hege Bjelkarøy.
Hege Bjelkarøy

Dekker Drammen, Ringerike og Kongsberg sykehus med tilhørende kommuner
Telefontid hverdager kl. 09:00–14:30
Telefon: 32 80 40 03
Mobil: 992 95 737
E-post: hege.bjelkaroy@vestreviken.no 
 
Karine Rødseth Holm.

Karine Rødseth Holm
Dekker Bærum sykehus med tilhørende kommuner
Telefontid mandag-onsdag kl. 09:00–14:30
Telefon: 67 81 44 14
Mobil: 452 87 086
E-post: Karine.Rodseth.Holm@vestreviken.no 
 
Våre samarbeidspartnere er spesialister innen lunge/infeksjon/pediatri, kommuneleger, helsesøstre, sykepleiere i hjemmesykepleien/sengeposter, fastleger, helsepersonell i asylmottak og fengsler samt annet smittevernpersonell.

Kontakt

Telefon
Hege Bjelkarøy: 32 80 40 03 / 992 95 737 og Karine Rødseth Holm: 67 81 44 14 / 452 87 086 .
mandag - onsdag 09:00–14:30
Hege Bjelkarøy har telefontid kl. 09:00-14:30 også torsdag-fredag.
Postadresse
Vestre Viken HF
Postboks 800
3004 Drammen

Tuberkulosehttps://vestreviken.no/behandlinger/tuberkuloseTuberkuloseTTuberkuloseTuberkuloseTuberkuloseTuberkulose

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.