HELSENORGE
Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling (BUPA)

Arenafleksibel behandling - barn og unge, BUPA

Arenafleksibel behandling i psykisk helsevern betyr at behandlingen foregår både hjemme, på skolen, på sykehuset og andre steder som sykehuset avtaler med deg og/eller dine foresatte, dersom det er mest hensiktsmessig for at du skal bli bedre.

Henvisning og vurdering

For å få behandling trenger du henvisning. Fastlegen og legevakt er de som i hovedsak henviser til utredning og behandling i spesialisthelsetjenesten.

Før

Hvordan man forbereder seg til arenafleksibel behandling varierer fra pasient til pasient. Vi tar kontakt med deg og dine foresatte, og lager en plan for oppstart.

Under

Aktiviteter og samtaler følger planen som ble laget før behandlingen startet. Den er tilpasset hvert enkelt barn og familie.

Behandlingstiden kan variere mye fra pasient til pasient, og vil letter til rette for individuelle behov. Dette vil vi informere mer om før oppstart.

Etter

Etter at den arenafleksible behandlingen er avsluttet vil du enten skrives ut fra BUP, eller BUP vil avtale annen behandling sammen med deg og dine foresatte. BUP har hovedansvaret for oppfølging dersom det er behov for videre behandling.

Kontaktinformasjon

Fant du det du lette etter?