Digital egenregistrering

Følg instruksjonene under for å logge inn til sikkert skjema.


Innledning

digital egenregistrering 

NB! Tidspunkt for når svarene vil bli gjennomgått varierer. Har du som pasient akutt hjelpebehov må du ta direkte kontakt med ditt behandlingssted eller din fastlege innenfor arbeidstid og legevakt ved kveldstid og helger.

Innlogging med engangskode

Logg inn her om du har mottatt engangskode fra behandler eller i brev. Dette gjelder kun for pasienter som ikke har elektronisk ID og kun etter avtale med avdelingen du går til behandling hos. Alle andre brukere må logge seg inn med elektronisk ID via ID-porten.

Her kan du logge deg inn med engangskode for egenregistrering 

 

Som en ordinær del av spesialisthelsetjenesten innhentes helseopplysninger. Hensikten er å fremskaffe informasjon for å best mulig tilpasse helsehjelpen. Som foreldre, annen pårørende eller lærer, kan du også ha blitt bedt om å fylle ut skjemaer. Av personvernhensyn gjøres mye av dette nå gjennom en sikker digital egenregistrering i systemet CheckWare. Enkelte helseopplysninger vil du som pasient fremdeles bli bedt om å besvare sammen med din behandler.

Innlogging for pasienter eller pårørende

Logg inn via ID-Porten med elektronisk ID, BankID, BankID mobil, Buypass eller Buypass mobil.

Her kan du logge deg inn via ID-porten (elektronisk ID) for egenregistrering


Om digital egenregistrering

Digital egenregistrering gir deg tilgang på skjema som er nødvendig å fylle ut for å få et best mulig bilde av det du, eller den du fyller inn på vegne av, strever med. Utfyllingen av skjema gjøres på en sikker nettside og informasjonen overføres direkte til pasientjournal.

Hvem fyller ut skjema?

Som pasient vil få informasjon fra ditt behandlingssted eller direkte fra din behandler dersom du skal fylle ut skjema ved hjelp av digital egenregistrering. Dersom du har en annen rolle enn som pasient (for eksempel som foreldre, andre pårørende eller lærer), kan du i enkelte tilfeller også bli bedt om å fylle ut skjemaer. I så tilfelle vil du bli informert om dette.

Hvordan går jeg frem?

Du vil motta en SMS med lenke til innlogging. Under «Innlogging for pasienter eller pårørende» klikker du på ID-Porten. Der logger du deg inn enten med BankID, BankID mobil, Buypass eller Buypass mobil.
Barne- og ungdom som ikke har elektronisk ID kan etter avtale med behandlingssted få utdelt engangskode. Lenken til ID-Porten finner du under «Innlogging med engangskode».

Innlogging kan skje fra PC, nettbrett eller smarttelefon. Etter du har logget deg inn kommer du direkte til skjemaet du skal besvare. Svarene lagres på en sikret server etter hvert som du fyller ut skjema. Dersom du må avbryte kan du fortsette utfyllingen senere. Når du er ferdig med besvarelsen trykker du «Ferdig» og bekrefter at kartleggingen skal leveres. Om du skal svare på flere skjema, åpnes disse etter hvert som skjemaene leveres. Det er ikke mulig å endre besvarelsen på skjemaer som er levert.

Viktig info til deg som pasient

Når du har klikket på ferdig og bekreftet at kartleggingen skal leveres, blir det sendt til behandlingsstedet ditt. Det kan variere når svarene blir gjennomgått, mest sannsynlig ved din neste avtale på behandlingsstedet.


Før

Enkelte ganger kan du bli bedt om å fylle ut skjema via Digital egenregistrering før behandlingsstart. I så tilfelle vil du bli informert om dette fra behandlingsstedet. Innlogging og fremgangsmåte vil være lik. Ta kontakt med behandlingsstedet dersom du har blitt bedt om å bruke Digital egenregistrering før behandlingsstart og har spørsmål til dette.

NB! Tidspunkt for når svarene vil bli gjennomgått varierer. Har du som pasient akutt hjelpebehov må du ta direkte kontakt med ditt behandlingssted eller din fastlege innenfor arbeidstid og legevakt ved kveldstid og helger.Under

Du vil få beskjed fra ditt behandlingssted eller behandler dersom du skal bruke Digital egenregistrering mens du utredes eller mottar behandling i spesialisthelsetjenesten. Som forelder, annen pårørende eller lærer, kan du også bli bedt om å fylle ut skjemaer. For spørsmål til selve innloggingen – se: «Om digital egenregistrering» på denne nettsiden.

NB! Tidspunkt for når svarene vil bli gjennomgått varierer. Har du som pasient akutt hjelpebehov må du ta direkte kontakt med ditt behandlingssted eller din fastlege innenfor arbeidstid og legevakt ved kveldstid og helger.


Etter

For å sikre kvalitet i vårt behandlingstilbud, vil du noen ganger bli bedt om å fylle ut Digital egenregistrering i en periode etter at behandlingsforløpet er avsluttet. Dersom det er tilfelle, vil du bli informert om det fra behandlingsstedet. Ta kontakt med behandlingsstedet dersom du har spørsmål til dette.

Kontaktinformasjon

Fant du det du lette etter?