Digital egenregistrering for psykisk helse og rus

Som en ordinær del av spesialisthelsetjenesten innen psykisk helse og rus, innhentes helseopplysninger. Hensikten er å fremskaffe informasjon for å best mulig tilpasse tilbudet etter de problemene du som pasient strever med. Som foreldre, annen pårørende eller lærer, kan du også ha blitt bedt om å fylle ut skjemaer. Av personvernhensyn gjøres mye av dette nå gjennom en sikker digital egenregistrering i systemet CheckWare. Enkelte helseopplysninger vil du som pasient fremdeles bli bedt om å besvare sammen med din behandler.

Innledning

Om digital egenregistrering

Digital egenregistrering gir deg tilgang på skjema som er nødvendig å fylle ut for å få et best mulig bilde av det du, eller den du fyller inn på vegne av, strever med. Utfyllingen av skjema gjøres på en sikker nettside og informasjonen overføres direkte til pasientjournal.

Hvem fyller ut skjema?

Som pasient vil få informasjon fra ditt behandlingssted eller direkte fra din behandler dersom du skal fylle ut skjema ved hjelp av digital egenregistrering. Dersom du har en annen rolle enn som pasient (for eksempel som foreldre, andre pårørende eller lærer), kan du i enkelte tilfeller også bli bedt om å fylle ut skjemaer. I så tilfelle vil du bli informert om dette.

Hvordan går jeg frem?

Du vil motta en SMS med lenke til innlogging. Under «Innlogging for pasienter eller pårørende» klikker du på ID-Porten. Der logger du deg inn enten med BankID, BankID mobil, Buypass eller Buypass mobil.
Barne- og ungdom som ikke har elektronisk ID kan etter avtale med behandlingssted få utdelt engangskode. Lenken til ID-Porten finner du under «Innlogging med engangskode».

Innlogging kan skje fra PC, nettbrett eller smarttelefon. Etter du har logget deg inn kommer du direkte til skjemaet du skal besvare. Svarene lagres på en sikret server etter hvert som du fyller ut skjema. Dersom du må avbryte kan du fortsette utfyllingen senere. Når du er ferdig med besvarelsen trykker du «Ferdig» og bekrefter at kartleggingen skal leveres. Om du skal svare på flere skjema, åpnes disse etter hvert som skjemaene leveres. Det er ikke mulig å endre besvarelsen på skjemaer som er levert.

Viktig info til deg som pasient

Når du har klikket på ferdig og bekreftet at kartleggingen skal leveres, blir det sendt til behandlingsstedet ditt. Det kan variere når svarene blir gjennomgått, mest sannsynlig ved din neste avtale på behandlingsstedet.

NB! Har du akutt hjelpebehov, må dette meldes direkte til ditt behandlingssted innenfor arbeidstid eller til legevakt på kveldstid og i helger.
   


   

Innlogging for pasienter eller pårørende

Logg inn via ID-Porten med elektronisk ID, BankID, BankID mobil, Buypass eller Buypass mobil.

Her kan du logge deg inn via ID-porten (elektronisk ID) for egenregistrering i psykisk helsevern

Innlogging med engangskode

Logg inn her om du har mottatt engangskode fra behandler eller i brev. Dette gjelder kun for pasienter som ikke har elektronisk ID og kun etter avtale med avdelingen du går til behandling hos. Alle andre brukere må logge seg inn med elektronisk ID via ID-porten.

Her kan du logge deg inn med engangskode for egenregistrering i psykisk helsevern

fastlege eller annen helsetjeneste henviser til utredning

Før

Enkelte ganger kan du bli bedt om å fylle ut skjema via Digital egenregistrering før behandlingsstart. I så tilfelle vil du bli informert om dette fra behandlingsstedet. Innlogging og fremgangsmåte vil være lik. Ta kontakt med behandlingsstedet dersom du har blitt bedt om å bruke Digital egenregistrering før behandlingsstart og har spørsmål til dette.

NB! Tidspunkt for når svarene vil bli gjennomgått, varierer. Har du som pasient akutt hjelpebehov må du ta direkte kontakt med ditt behandlingssted innenfor arbeidstid og legevakt ved kveldstid og helger.

Under

Du vil få beskjed fra ditt behandlingssted eller behandler dersom du skal bruke Digital egenregistrering mens du utredes eller mottar behandling i spesialisthelsetjenesten innen psykisk helse og rus. Som forelder, annen pårørende eller lærer, kan du også bli bedt om å fylle ut skjemaer. For spørsmål til selve innloggingen – se: «Om digital egenregistrering» på denne nettsiden.

NB! Tidspunkt for når svarene vil bli gjennomgått varierer. Har du som pasient akutt hjelpebehov må du ta direkte kontakt med ditt behandlingssted innenfor arbeidstid og legevakt ved kveldstid og helger.

Etter

For å sikre kvalitet i vårt behandlingstilbud, vil du noen ganger bli bedt om å fylle ut Digital egenregistrering i en periode etter at behandlingsforløpet er avsluttet. Dersom det er tilfelle, vil du bli informert om det fra behandlingsstedet. Ta kontakt med behandlingsstedet dersom du har spørsmål til dette.

Kurs og opplæring

 • Tirsdag 25.08.
  Informasjon om selvhjelp og selvhjelpsgrupper

  Selvhjelp Norge og lærings- og mestringsentrene ved Vestre Viken og Drammen kommune inviterer til en kveld med fokus på selvhjelp. Dette er for deg som ønsker å vite mer om selvhjelp som mulighet i hverdagen - alene eller sammen med andre i en gruppe

 • Mandag 31.08.
  Refleksjonsgruppe for deg med langvarige smerter

  Bærum sykehus inviterer deg som har langvarige smerter til refleksjonsgruppe som går over 4 ganger. Ta kontakt med fastlegen for henvisning

 • Mandag 31.08.
  Styremøte 31. august 2020

  Styret i Vestre Viken arrangerer møte der aktuelle saker tas opp. Styremøtene er åpne for allmennheten. Møteinnkalling og dokumenter til styremøtet legges ut ca. én uke før møtet.

 • Mandag 07.09.
  Hjerteinformasjonsmøte

  Vestre Viken, Drammen sykehus arrangerer månedlig informasjonsmøte for deg som har angina pectoris, har hatt hjerteinfarkt, har utblokket og/eller satt inn stent eller er hjerteoperert, og dine pårørende.

 • Onsdag 16.09.
  Slagdag, Bærum sykehus

  Velkommen til slagdag på Bærum sykehus for deg som nylig er blitt rammet av hjerneslag og dine pårørende. Dagskurset er lagt opp med foredrag fra fagpersoner hvor det er satt av god tid til spørsmål/svar.

 • Mandag 21.09.
  Styremøte 21. september 2020

  Møteinnkalling og dokumenter til styremøtet legges ut ca. én uke før møtet.

 • Mandag 05.10.
  Hjerteinformasjonsmøte

  Vestre Viken, Drammen sykehus arrangerer månedlig informasjonsmøte for deg som har angina pectoris, har hatt hjerteinfarkt, har utblokket og/eller satt inn stent eller er hjerteoperert, og dine pårørende.

 • Onsdag 07.10.
  Refleksjonsgruppe for deg med langvarige smerter

  Bærum sykehus inviterer deg som har langvarige smerter til refleksjonsgruppe som går over 4 ganger. Ta kontakt med fastlegen for henvisning

 • Onsdag 21.10.
  Slagdag, Bærum sykehus

  Velkommen til slagdag på Bærum sykehus for deg som nylig er blitt rammet av hjerneslag og dine pårørende. Dagskurset er lagt opp med foredrag fra fagpersoner hvor det er satt av god tid til spørsmål/svar.

 • Fredag 23.10.
  Emnekurs om klinisk psykiatri i allmennpraksis

  Praksiskonsulentordningen (PKO) arrangerer det årlig emnekurset, denne gangen i samarbeid med psykiatrisk avdeling i Vestre Viken. Det blir et variert program med forelesninger om flere tema i allmennpraksis.

 • Mandag 26.10.
  Styremøte 26. oktober 2020

  Møteinnkalling og dokumenter til styremøtet legges ut ca. én uke før møtet.

 • Mandag 26.10.
  Prostatakreft

  Bærum sykehus inviterer deg som har prostatakreft og dine nærmeste til kurs over to halve dager

 • Mandag 09.11.
  Hjerteinformasjonsmøte

  Vestre Viken, Drammen sykehus arrangerer månedlig informasjonsmøte for deg som har angina pectoris, har hatt hjerteinfarkt, har utblokket og/eller satt inn stent eller er hjerteoperert, og dine pårørende.

 • Mandag 09.11.
  Prostatakreft

  Bærum sykehus inviterer deg som har prostatakreft og dine nærmeste til kurs over to halve dager

 • Mandag 16.11.
  Styremøte 16. november 2020

  Møteinnkalling og dokumenter til styremøtet legges ut ca. én uke før møtet.

 • Onsdag 02.12.
  Slagdag, Bærum sykehus

  Velkommen til slagdag på Bærum sykehus for deg som nylig er blitt rammet av hjerneslag og dine pårørende. Dagskurset er lagt opp med foredrag fra fagpersoner hvor det er satt av god tid til spørsmål/svar.

 • Mandag 07.12.
  Hjerteinformasjonsmøte

  Vestre Viken, Drammen sykehus arrangerer månedlig informasjonsmøte for deg som har angina pectoris, har hatt hjerteinfarkt, har utblokket og/eller satt inn stent eller er hjerteoperert, og dine pårørende.

 • Mandag 14.12.
  Styremøte 14. desember 2020

  Møteinnkalling og dokumenter til styremøtet legges ut ca. én uke før møtet.

 • Torsdag 20.05.
  Regional blodbankkonferanse utsatt til 20.-21. mai 2021

  På grunn av situasjonen med coronavirus er konferansen utsatt. Det blir sendt ut informasjon når påmelding åpnes.

Eksterne kurs

Kontaktinformasjon

Oppmøte

Du trenger ikke møte opp noe spesifikt sted for å utføre egenregistreringen.

Sentralbord: 03525

E-post: postmottak@vestreviken.no

Postadresse:
Vestre Viken HF
Postboks 800
3004 Drammen

Fant du det du lette etter?