HELSENORGE

Digital egenregistrering for somatikken

Pasienter som følges opp ved medisinske sykehus (somatikk) i Vestre Viken har mulighet til å registrere informasjon om eget sykdomsforløp ved innlogging på en digital nettportal.

Innledning

Digital egenregistrering gjør det enklere for deg å gi nødvendig informasjon til sykehuset i forbindelse med utredning, behandling og oppfølging. Løsningen benyttes nå for pasienter med epilepsi, inflammatorisk tarmsykdom (IBD), nyresvikt (hjemmedialyse) og til KOLS-pasienter. Etter hvert vil løsningen også kunne tilbys til andre pasientgrupper.

Du vil etter en fastlagt plan motta SMS med innloggingslenke til sykehusets nettbaserte løsning for egenregistrering. Innlogging skjer via ID-Porten med elektronisk ID. Rapporten fylles ut på en sikker nettportal, levert av sykehusets underleverandør CheckWare.

Dette er ikke en løsning for øyeblikkelig hjelp. Kontakt legevakt eller ring 113 hvis det haster.

Lenger ned på denne siden finner du en nyttig informasjonsfilm og vi anbefaler at du ser den før du logger deg på første gang.

Klikk her for innlogging til egenregistrering

Før

Du får tilbud om oppfølging ved hjelp av digital egenregistrering når du har ordinær time på sykehusets poliklinikk.

Under

Du kan logge inn i nettportalen fra smarttelefon, nettbrett eller PC. Etter innlogging kommer du direkte til spørsmålene som skal besvares. Svarene lagres fortløpende. Dersom du må avbryte, kan du fortsette besvarelsen senere. Når du er ferdig, trykker du «levér». Du vil motta et nytt varsel på SMS når det er tid for ny egenregistrering.

Illustrasjonen under viser hvordan sykehuset følger deg opp basert på digital egenregistrering.

Flytskjema for brukerstyrt poliklinisk oppfølging.

Flytskjema for brukerstyrt poliklinisk oppfølging.

Klikk her eller på bildet for å se større versjon som PDF

Film om brukerstyrt oppfølging

Vi anbefaler at du ser denne informasjonsfilmen før du logger deg inn for å gjennomføre egenregistrering for første gang. Ønsker du ytterligere informasjon om digital egenregistrering kan du ta kontakt med din avdeling.

 


 

Etter

Ta kontakt med din avdeling dersom du ikke lenger ønsker å benytte deg av tilbudet om digitial egenregistrering.

Kontaktinformasjon

Fant du det du lette etter?