HELSENORGE
Nyfødt intensiv, Drammen sykehus

Digital Hjemmeoppfølging av premature – DigiHopp

Med DigiHopp ønsker vi å videreføre vårt familiesentrerte fokus ved å tilby familier med prematurfødte barn å være hjemme den siste tiden av oppholdet med telemedisinsk behandling fra Nyfødt intensiv ved Drammen sykehus.

Innledning

Nyfødt intensiv i Drammen driftes etter prinsippene for familiebasert omsorg. Vi anser familien som barnets største ressurs og viktigste omsorgspersoner helt fra fødselen av. Derfor får alle familier enerom hvor de kan bo sammen med barna som er innlagt på sykehuset. 

Dere som allerede benytter dere av denne behandlingen kan få mer detaljert informasjon på denne siden: DigiHopp.

Vi vet at for tidlig fødte barn og deres familier kan oppleve det belastende å bo på Nyfødt intensiv, spesielt de som har et langt sykehusopphold. Det kan også være utfordrende med tanke på familie- og dagliglivet, for eksempel ved adskillelse fra søsken eller andre viktige omsorgspersoner.

 
Målgruppen for DigiHopp er familier med for tidlig fødte barn som ikke lenger trenger kontinuerlig overvåkning eller annet medisinsk utstyr, men som har ernæringssonde og trenger tid til å bli moden nok til å spise selv.

 
Ved hjelp av videokonsultasjoner og egenregistreringer tilbyr vi en trygg oppfølging av barn og familier som ønsker å være hjemme. Vi ønsker også å bidra til en god overgang til videre oppfølging fra helsesykepleier i kommunen.

 
Flere sykehus i Norge tilbyr tidlig hjemreise for premature barn med sonde og noen tilbyr telemedisinsk behandling. Virtuelt hjemmesykehus ved Sykehuset i Vestfold er en av disse, og vårt tilbud baserer seg på denne modellen

 
DigiHopp 1.png

Illustrasjon: A. K. Lysgaard/Sykehuset i Vestfold


 


Hvem kan få tilbudet?

Barnet må veie over 1800 g, være over 34 uker, og i tillegg være medisinsk stabil før dere kan reise hjem.

 
Digital hjemmeoppfølging tilbys familier som har mulighet til å ha to omsorgspersoner hjemme og bor under én times avstand fra sykehuset. Dere må ha mulighet til å reise til sykehuset med barnet på kort varsel. I tillegg må dere snakke og forstå norsk eller engelsk, samt ha tilgang til en smarttelefon/nettbrett eller datamaskin. 

 
Dersom dere oppfyller kriteriene og det er ledig kapasitet i teamet, vil dere få tilbud om Digital hjemmeoppfølging.

 
Hvordan foregår det? 
Dersom barnet og familien oppfyller kriteriene, vil familien få informasjon om tilbudet DigiHopp. Dette er et frivillig tilbud. Det er ansvarlig barnelege som avgjør om familien kan tilbys dette og når barnet kan skrives ut fra sykehuset. 

 
Dersom dere ønsker å benytte dere av tilbudet, vil det bli gitt opplæring av lege og sykepleier slik at dere kan håndtere bruk av ernæringssonde og gjøre vurderinger av barnets spiseutvikling hjemme. I tillegg vil dere lære hvordan dere skal bruke digitale løsninger for hjemmeoppfølging.

 
Før dere reiser vil dere ha samtale med sykepleier fra DigiHopp-teamet hvor det lages avtaler om oppfølgingen. Vanlig oppfølging er tre videokonsultasjoner ukentlig i starten som tilpasses etter behov. Det vil gjennomføres en test av de digitale løsningene før utreise. 

 
Hjemme skal dere registrere opplysninger om barnet etter avtale med sykehuset, som barnets vekt, temperatur, bleieskift, hvor mye det spiser eller får på sonde. 

 
DigiHopp-teamet vil være tilgjengelig mandag, onsdag og fredag fra kl.08:00-15:00. Det vil være mulighet for å ringe Nyfødt intensiv hele døgnet.


Før

Forberedelser hjemme

Før dere reiser hjem må dere ha klar soveplass, stelleplass, bilstol, klær, bleier, tåteflasker eller morsmelkerstatning dersom dere bruker dette og vitaminer (og eventuelt jern eller andre medisiner).

Forberedelser på sykehuset

Dere vil få låne brystpumpe fra avdelingen. 

 
Spedbarnsvekt og forbruksutstyr til sondemating får dere utlevert fra avdeling for behandlingshjelpemidler. 

 
Vi vil være behjelpelig med å hente utstyr til dere før dere reiser.

 
Dersom det er behov for mer utstyr hjemme kontakter dere behandlingshjelpemidler direkte på telefon 32 80 38 00/behandlingshjelpemidler@vestreviken.no

Under

Digitale løsninger

Videokonsultasjoner

Videokonsultasjoner foregår i virtuelle møterom via Norsk Helsenett (Join), som er en sikker digital arena hvor dere kan kommunisere og utveksle personopplysninger og pasientinformasjon på en trygg måte. De samme strenge kravene til taushetsplikt gjelder for videokonsultasjoner som for andre konsultasjoner. Det gjøres ikke opptak og data blir ikke lagret.

 
Du får en invitasjon til videokonsultasjonen via en SMS på din telefon. I den finner du en lenke til din videokonsultasjon. 

 
Hvordan starte videokonsultasjon:

 
 • Sjekk at kamera og lyd er slått på og kontroller at lyset i rommet er godt. 
 • Skriv inn https://join.nhn.no i adressefeltet. Vi anbefaler å bruke en nettleser som Microsoft Edge eller Google Chrome. Husk å lukke alle andre programmer på telefon, nettbrett eller PC før konsultasjonen.
 • Skriv inn navnet ditt og trykk ok. 
 • Trykk på video-ikon og tast inn det sekssifrede nummeret dere har fått på sykehuset.
 • Dersom du får tekniske problemer, kan det hjelpe å koble opp på nytt. Hvis dette ikke hjelper, ring nummeret til DigiHopp som står på visittkortet. 
 • Hvis din behandler er forsinket til din konsultasjon, vil behandleren høre og se at du «banker på». Når behandler er klar, slippes du inn i videokonsultasjonen. Hvis forsinkelsen er over 15. min, kobles du ned. Koble deg da til på nytt. 
 • Dersom du ikke dukker opp til avtalt tid i møterommet og ikke har sagt fra, kan det hende at behandler ringer deg på telefonen. 

Etter

Når barnet spiser alt selv og går tilstrekkelig opp i vekt, avvikles oppfølging fra DigiHopp.  Vi tilstreber at helsesykepleier fra kommunen er med på en av de siste videokonsultasjonene for en god overføring.

Dersom dere godkjenner det, vil en sykepleier fra DigiHopp skrive en sammenfatning av oppfølgingen dere har fått og sende dette til helsesykepleier i kommunen. Der det er aktuelt vil barnet følges videre på Prematurpoliklinikken.

 

Innlevering av utstyr

Vi setter pris på om dere er raske med å levere tilbake utstyr, slik at nye familier kan få tilbud om hjemmeoppfølging.

 
Brystpumpe og vekt skal leveres direkte til Seksjon for behandlingshjelpemidler. Innlevering avtales ved å ta kontakt på tlf. eller mail: tlf.32 80 38 00/behandlingshjelpemidler@vestreviken.no
Behandlingshjelpemidler holder til 50 m fra hovedinngangen på Drammen sykehus, i krysset der du svinger inn fra Dronninggaten. Se skilt Behandlingshjelpemidler på veggen.  

 
Forbruksmateriell skal ikke leveres tilbake.

 
Når dere har avsluttet oppfølgingen fra DigiHopp, er vi takknemlig hvis dere kan komme med tilbakemeldinger via Vestre Viken sine nettsider.

 
Kvalitetskontroll: Dere vil blir spurt om samtykke til å bruke opplysninger registrert om dere i kvalitetskontroll av tilbudet, samt deltakelse på spørreundersøkelse i etterkant.

 

Hjemreise

Når dere reiser fra sykehuset er dere formelt utskrevet fra Nyfødt intensiv. Mandag, onsdag og fredag mellom kl. 8:00-15:00 vil en sykepleier fra DigiHopp-teamet være tilgjengelig. 

 
Dere kan ringe Nyfødt intensiv hele døgnet for å få snakke med vakthavende sykepleier som kan konferere med barnelege ved behov. Barnet vil ha åpen retur til seksjonen dersom det skulle være nødvendig med medisinsk vurdering av barnet eller en innleggelse. Ved behov for ny sonde, må barnet komme til sykehuset for å få lagt ned denne.

DigiHopp-teamet:

 • Cecilie Dalby Evensen, barnesykepleier
 • Kari Eritsland, barnesykepleier
 • Marie Werenskiold, sykepleier
 • Flore Le Marechal, seksjonsoverlege Nyfødt intensiv
 • Tobias Reiering, overlege Nyfødt intensiv

Kontaktinformasjon

Fant du det du lette etter?