Endometriose

Endometriose kan behandles medikamentelt, eventuelt i kombinasjon med kirurgi. Behandlingen tilpasses individuelt basert på dine symptomer, funn på undersøkelser, tidligere kirurgi, alder og fremtidig barneønske.