Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling (BUPA)

Flerfamilieterapi, BUPA

Flerfamilieterapi er en form for gruppeterapi innen psykisk helsevern, hvor flere familier med barn eller ungdom med psykiske lidelser jobber sammen i grupper.

Innledning

Når en i familien har en psykisk lidelse vil hele familien bli bekymret og påvirket av dette. I flerfamilieterapi får hele familien mulighet til å dele sine erfaringer og bekymringer. Sammen med andre skapes håp og nye måter å håndtere vanskene på.

Flerfamiliegrupper er et behandlingstilbud der flere barn og ungdom og deres nærmeste familie møter en eller flere gruppeledere regelmessig i et avtalt tidsrom. Familiene kan dele erfaringer, få undervisning og/eller løse problemer sammen. Tilbudet kan blant annet gis til familier med barn som strever med spiseforstyrrelser, psykose og atferdsvansker.

Henvisning og vurdering

For å få behandling i spesialisthelsetjenesten trenger du henvisning. Fastlegen og legevakt er de som i hovedsak henviser til utredning og behandling i spesialisthelsetjenesten.

Helsepersonell

Sjekkliste for henvisning - fastlege eller annen helsetjeneste henviser til utredning

Helsepersonell

fastlege eller annen helsetjeneste henviser til utredning

Før

Flerfamilieterapi foregår i regelmessige samlinger, ofte gjennom noen måneder. Dere må ta fri fra skole og arbeid. Foreldre og søsken i arbeid får hjelp til å søke om opplæringspenger hos NAV. 

Å jobbe sammen i gruppe gjør at man kommer tett på andre. Dere velger selv hvor mye dere vil dele med de andre familiene. Gruppemedlemmene må forplikte seg til ikke å snakke med noen andre om det som de opplever/hører om i terapitimene. 

Under

Behandlingen foregår i flere store eller mindre grupper. Gjennom øvelser, samtaler og lek blir familiene kjent med seg selv og andre.

Noen kan oppleve at det oppstår vanskelige følelser i prosessen. Det blir ofte lettere etter hvert og de aller fleste sier i ettertid at slike grupper har vært veldig nyttige, og at de har fått fornyet håp og opplevelse av mestring.

Etter

Familien tar med seg sine nye erfaringer og velger selv hvordan de vil nyttiggjøre seg dette hjemme.

Mange har tilbud om annen behandling i BUP parallelt. Henviser fra BUP er noen ganger observatør i flerfamiliegruppa.

Vær oppmerksom

Hva om barnet eller ungdommen med den psykiske lidelsen - eller deres søsken -  ikke vil være med?

Mange ungdommer som sliter er skeptiske til å delta i behandling. Dette kan være en konsekvens av sykdommen. Det er viktig at ungdommen får snakke med noen voksne om dette. Ofte hjelper det å få bedre informasjon om hva en flerfamiliegruppe er. 

Det er viktig at søsken blir en del av prosessen når familien skal gjøre endringer. Søsken får som regel en egen søskengruppe hvor de kan snakke om det de er opptatt av.

Kontaktinformasjon

Fant du det du lette etter?