HELSENORGE
Habiliteringssenteret, Drammen sykehus

Foreldreprogram for foreldre til barn med autismespekterforstyrrelse og/eller psykisk utviklingshemming

Formålet med foreldreprogrammet er å styrke og støtte opp om sentrale foreldreferdigheter. Det er spesielt fokus på hvordan foreldreferdighetene endres gjennom å samhandle og oppdra et barn som har vansker innenfor autismespekteret og/eller psykisk utviklingshemming av lett eller moderat grad.

Innledning

Programmet er basert på Glenne regionale senter for autisme sitt foreldreprogram, og bygger på kunnskap om autismespekterforstyrrelse (ASD) og psykisk utviklingshemming samt analyse av samhandling og prinsipper fra "De utrolige årene" av Webster-Stratton.


Før

Programmet går over 12 uker, fordelt på seks hele dager annenhver uke. Det er mulig å søke NAV om opplæringspenger for å delta.

Hvem er programmet for?

Dette foreldreprogrammet er utviklet for foreldre som trenger mer kunnskap og praktisk veiledning i hvordan samhandle med barnet, fremme selvstendighet samt redusere og unngå vanskelige situasjoner.

Barnet må ha diagnose ASD og/eller psykisk utviklingshemming av lett eller moderat grad, og være i alderen 4-12 år. Det må gå minimum ett år fra grunndiagnose er satt til du kan delta i programmet.

For å kunne delta, må barnet være henvist til Habiliteringssenteret gjennom sin fastlege eller annen spesialisthelsetjeneste.

Minst en av foreldrene må beherske norsk tale og norsk skriftspråk godt.

Hvordan er det organisert?

Programmet gjennomføres i grupper som består av foreldrene til fire – seks barn med ASD og/eller psykisk utviklingshemming, ca. 12 deltagere. Vi legger vekt på å sette sammen grupper som kan dra stor nytte av å utveksle erfaringer.

Gruppeformatet passer ikke for alle problemstillinger eller for alle foreldre. Dette vil derfor kartlegges ved påmelding.

Foreldrene får hjemmelekse som de skal arbeide med mellom kursdagene.Under

Foreldreprogrammet kan deles inn i tre deler. Alle delene av foreldreprogrammet bygger på hverandre, og gir deltakerne muligheten til å skape en mer positiv samhandling og forebygge vanskelige situasjoner både hjemme og i nærmiljøet.

1. Positiv samhandling

Den første delen av foreldreprogrammet fokuserer på effektive strategier for å skape positiv samhandling mellom barn og foreldre. Du får praktisk opplæring og trening i effektive teknikker tilpasset ditt eget barn.

2. Tilbakemeldinger og læring

Den andre delen av foreldreprogrammet fokuserer på hvordan foreldrenes tilbakemeldinger påvirker barnas atferd. Deretter får du opplæring i hvordan du som forelder kan benytte denne kunnskapen til å fremme selvstendighet hos barnet.

3. Grensesetting og håndtering av vanskelige situasjoner

Den siste delen av programmet støtter opp om foreldrenes forståelse av hvordan man gir effektive beskjeder og setter grenser for barna, og hvordan man gjennom effektive og positive strategier kan håndtere og løse vanskelige samhandlingssituasjoner.

Etter

Du inviteres til et oppfølgingsmøte ca. seks måneder etter programslutt. 

Virker foreldreprogrammet?

Dokumenterte erfaringer som til nå er samlet inn, viser at foreldre etter å ha gjennomført dette foreldreprogrammet opplever færre problemer i samhandlingen med barna sine. De beskriver også at problemene oppleves som mindre belastende, og at de i større grad er i stand til å løse nye problemer.

Kontaktinformasjon

Praktisk informasjon

Avbestille eller endre time

Betaling for timen

​​Betaling for timer ved våre behandlingssteder

Har du vært til undersøkelse eller behandling ved en av våre poliklinikker, må du betale egenandel, som du kan lese mer om på helsenorges nettsted

I enkelte tilfeller kan man være fritatt for egenandel ​(ta med dokumenatasjon).

NB! Vær oppmerksom på at du uansett kan bli belastet for kostnader til materiell (f.eks. bandasje) som brukes under konsultasjonen, selv om du har frikort eller er fritatt fra å betale egenandel.

Er du ikke medlem av norsk folketrygd, kan det hende du må betale selv

Her kan du lese mer om situasjoner som kan medføre andre betalingsordninger

Du kan også kontakte NAV for å finne ut mer om hvilke rettigheter du har før timen hos oss

Dersom du har time hos oss og ikke kan møte til timen, må du avbestille eller endre timen senest 24 timer (kun hverdager) før avtalt tid. Hvis timen din er en mandag må du avbestille den senest fredagen før.

Sier du ikke ifra om timeendring eller avbestilling innen fristen, må du betale gebyr for ikke å ha møtt til timen.


Dekning av reiseutgifter

 Info om dekning av reiseutgifter

Som pasient kan du ha rett til å få dekket utgifter du har hatt i forbindelse med reiser til og fra behandling.  Hovedregelen er at du får dekket rimeligste reisemåte til nærmeste behandlingssted.

Les mer om hvordan du går frem på helsenorge.no

Helseekspressen

​Vestre Viken drifter Helseekspressen i Buskerud. Dette er busser med medisinsk utstyr ombord og som går til og fra Hallingdal, Numedal og Kongsberg mot Drammen og Oslo.

Plass på bussen bestilles enten via Pasientreiser hvis det er trafikalt grunnlag, eller via ansvarlig behandler (lege) hvis det er medisinsk årsak til å reise med bussen.​ Reisen må bestilles på telefonnummer 915 05 515 innen klokken 13:00 dagen før du skal dra.

Tidtabeller og mer informasjon om Helseekspressen

Koronavirus / Corona virus – Hjelp oss å hindre smitte

Her kan du se info om koronavirus, pandemien, våre tiltak for å bekjempe den, og hva du skal gjøre om du har time hos oss m.m.

Andre virus

Gi oss beskjed hvis du tidligere har fått påvist antibiotikaresistente bakterier (MRSA, VRE, ESBL).
Har du arbeidet i helsetjenesten, fått tannbehandling eller behandling på legevakt eller sykehus utenfor Norden i løpet av de siste 12 månedene? Da må du be fastlegen din teste deg for bakterier som er motstandsdyktige mot antibiotika. Fastlegen vil sørge for at svaret kommer til sykehuset.

Parkering

Parkering ved Habiliteringssenteret

Generell info

Habiliteringssenteret har ti parkeringsplasser som er forbeholdt pasienter rett ved hovedinngangen.

NB! Deltakere på møter og kurs må benytte annen parkering i området.

Påmelding til kurs

Påmelding sendes til:

Habiliteringssenterets resepsjon.
Åpningstid: mandag-fredag, kl. 09:00-14:00.
Telefon: 32 24 57 70.

Husk å oppgi hvilket kurs du ønsker å melde deg på.

Røykfritt sykehus

Alle sykehusene i Vestre Viken er røykfrie.

Sykehusene i Vestre Viken er røykfrie. Det er totalforbud mot å røyke inne, og ute er det kun tillatt å røyke på anviste plasser.


Send tilbakemeldinger med klage, avvik, forbedringsforslag eller ros

Vi ønsker dine synspunkter og tilbakemeldinger på våre tjenester – enten du er pasient, pårørende eller helsepersonell.

Se hvordan du går frem for å klage, gi ros eller hjelpe oss å bli bedre

Ta bilder, video eller lyd?

Mange pasienter og pårørende ønsker å ta bilder eller video som et minne fra tiden ved et behandlingssted. Det blir som regel tillatt så lenge det kun er et sted, deg selv, pårørende eller venner som blir avbildet eller tatt opp og alle synes det er ok.

Samtidig er det viktig å vite at behandlingsteder ikke er offentlige rom og at det kan være folk som ikke ønsker å bli fotografert, filmet, eller at lyd blir tatt opp av dem. Inne på behandlingssteder skal personvernet ivaretas og folk har rett til å forbli anonyme hvis de ønsker det. På behandlingssteder er det ikke lov til å ta bilder av, filme, eller ta lydopptak av medpasienter, besøkende eller ansatte uten at de har gitt tydelig samtykke til det først.

Virus og koronavirus

​Virus

Har du tidligere fått påvist antibiotikaresistente bakterier (MRSA, VRE, ESBL), må du gi oss beskjed. Har du arbeidet i helsetjenesten, fått tannbehandling eller behandling på legevakt eller sykehus utenfor Norden i løpet av de siste 12 månedene? Da må du be fastlegen din teste deg for bakterier som er motstandsdyktige mot antibiotika. Fastlegen vil sørge for at svaret kommer til sykehuset/behandlingsstedet.

Koronavirus / Corona virusFant du det du lette etter?