Kalorisk prøve

Kalorisk prøve benyttes for å undersøke funksjonen til buegangene og balansenerven i det indre øret.