Klinikk for psykisk helse og rus

Mindfulness - gruppebehandling, Klinikk for psykisk helse og rus

Mindfulness er en gruppebehandling som gis som et kurs. Mindfullness brukes for å mestre stress og følelsesmessige konflikter i forbindelse med lidelser som tilbakevendende depresjon, kronisk smerte, angst og personlighetsforstyrrelser. Behandlingen består i oppmerksomhetstrening gjenom meditasjon, kroppsavspenning og yogaøvelser.

Henvisning og vurdering

Du må være henvist til poliklinikken av fastlegen, og være utredet for psykiske plager av lege eller psykolog.

Før

Før kursoppstart, blir du innkalt til en kartleggingssamtale med gruppelederne, slik at dere sammen kan finnet ut om dette kurset passer for deg.

Under

Kurset består av undervisning og øvelser:

Undervisningen gir deg teoretisk kunneskap om depresjon/automatiske tanker, ulike tankeprosesser og mindfulness.

Øvelsene er både praktiske/fysiske og mentale, og består av kroppsregistrering (bodyscan), meditasjon og enkle yogaøvelser. Du vil også få  øvelser som skal hjelpe deg å rette oppmerksomheten mot hverdagsaktiviteter. Det sentrale er en åpen, aksepterende og ikke-dømmende holdning rettet mot «her og nå».

Du må jobbe aktivt med kursinnholdet mellom kursdagene. Du bør sette av omtrent en time hver dag.

Etter

Det vil være to oppfølgingsmøter med gruppen.

Du har taushetsplikt om de andre gruppemedlemmenes navn og identitet, og om alt som blir tatt opp i gruppen. Det betyr at du ikke må oppgi disse opplysningene til noen andre.

Kontaktinformasjon

Fant du det du lette etter?