HELSENORGE

Nyre- og urinveisstein - endoskopisk knusing (URS)

Nyrestein kan bli fjernet/knust via et skop som føres gjennom urinrøret og opp i urinblæra og videre til urinlederen/ene.