Psykisk utviklingshemming, lett grad - OppUt

Habiliteringssenteret, Drammen sykehus

OppUt er et oppfølgingsprogram for personer med psykisk utviklingshemming. Programmet retter seg mot barn, unge og voksne med utviklingshemming, deres foresatte samt fagpersoner.

Innledning

Programmet har som overordnet mål å bidra til opplevd god livskvalitet for personer med psykisk utviklingshemming. Siden 2007 har programmet blitt evaluert og justert, og tilbudet vi gir i dag bygger på det vi vet fra forskning, klinisk erfaring og tilbakemeldinger fra tidligere deltakere.

Formål

Gjennom gruppesamlinger, temakurs og fagdager søker vi å nå målet om å bidra til opplevd god livskvalitet for personer med psykisk utviklingshemming ved å:

 • Styrke diagnoseformidling/-forståelse hos personene selv, deres foresatte og fagpersonene de har rundt seg.
 • Bidra til å utvikle mestringsstrategier hos personer med psykisk utviklingshemming.
 • Gi personer med lett psykisk utviklingshemming mulighet til å delta på kurs med andre med samme diagnose.
 • Styrke foresatte og fagpersoner ved å gi ulike former for informasjon og støtte, samt tilrettelegge for erfaringsutveksling med de andre deltakerne på samlinger og kurs.
 • Styrke helseoppfølgingen av personer med psykisk utviklingshemming.

fastlege eller annen helsetjeneste henviser til utredning

1. Før

Før hvert enkelt kurs og fagdag, får du nærmere informasjon tilsendt i posten. Dette gjelder ikke åpne temabaserte kurs og fagdager. Vi henviser til Habiliteringssenterets nettside for oppdatert informasjon om disse.

2. Under

Gjennom oppfølgingsprogrammet arrangeres det kurs og gruppesamlinger for foresatte og fagpersoner, samt unge og voksne med lett psykisk utviklingshemming. Deltakerne inviteres til egne gruppesamlinger i bestemte aldersfaser.


Vi arrangerer også åpne temabaserte kurs og fagdager:

Introduksjonsdager

Alder 0-14 år: To dagers kurs (tilbys fire ganger i året) for foresatte som har barn som utredes eller følges opp i Habiliteringssenteret. Kurset er diagnoseuavhengig.

Temastikkord: Informasjon om Habiliteringssenteret, stønader fra NAV og tjenester fra kommune, ulike foreldreprosesser, tips og råd i samtale med barn med funksjonsnedsettelser samt søskenrolle.

Kurs om psykisk utviklingshemming – hverdagsvansker og sårbarhet

To dagers basiskurs for pårørende og fagpersoner til voksne personer med utviklingshemming.

Temastikkord: Om psykisk utviklingshemming, kognitive funksjoner, kognitiv overbelastning og psykisk helse, god helseoppfølging og utfordringer i hverdagen (fysiske og mentale behov, selvbestemmelse/medbestemmelse, relasjoner, seksualitet og overgrep).

Workshop om pubertet og seksualitet

Dagskurs for pårørende og fagpersoner til barn og ungdom i alderen 10-16 år med diagnosen psykisk utviklingshemming.

Temastikkord: Pubertetsfakta, pubertet hos personer med psykisk utviklingshemming, venner og kjærester, livskvalitet og etiske dilemmaer.

Kurs om aldring og helse hos mennesker med utviklingshemming

Dagskurs for pårørende og fagpersoner.

Temastikkord: Medisinske aspekter ved aldring og helse, utfordringer ved aldring og sykdom, demens, målrettet miljøarbeid, tilrettelegging og tiltak.

Kurs om epilepsi

En til to dagers kurs for pårørende og fagpersoner.

Temastikkord: Anfallsklassifisering, antiepileptika, akuttmedisinering, legekonsultasjon og epilepsihjelpemidler.

Kurs og overvekt - forebygging og kosthold

Dagskurs for pårørende og fagpersoner.

Temastikkord: Kosthold, helsemessige effekter ved overvekt og fedme, psykologiske mekanismer ved overvekt, fysisk aktivitet, utfordringer og tilrettelegging i hverdagen.

Kurs om utfordrende atferd - forebygging og intervensjoner

Dagskurs for fagpersoner.

Temastikkord: Analyser, motivasjonelle forhold og forebyggingsstrategier.

NB! De åpne, temabaserte kursene og fagdagene er under løpende utvikling.

3. Etter

I tillegg til oppfølgingsprogrammet kan barn, ungdom eller voksne med psykisk utviklingshemming henvises til Habiliteringssenteret ved behov.

Kontaktinformasjon

Habiliteringssenteret, Drammen sykehus
Telefon
Habiliteringssenteret: 32 24 57 70 / Sentralbord: 03525
mandag - fredag 08.00-15.00
Åpningstider: Mandag–fredag kl. 08.00–15.30.
E-post
Postadresse
Vestre Viken HF, Postboks 800, 3004 Drammen
Konggata 51, Drammen
Besøksadresse
Konggata 51, 3019 Drammen(Kart)
Telefon
Sentralbord: 03525

Praktisk informasjon

Avbestille eller endre time

Hvis du skal avlyse eller endre time, må du gjøre det senest 24 timer (kun hverdager) før avtalt tid. Hvis timen din er en mandag, må du avbestille eller endre den senest fredagen før.

Info om hvor og når du skal møte finner du på innkallingsbrevet ditt.

Du kan avlyse eller endre avtalt time på to måter:
 

1. Time til innleggelse på sykehus

Hvis du skal legges inn på sykehus og vil avlyse timen eller endre tidspunkt, ring avdelingen og gi beskjed. Telefonnummer finner du i innkallingsbrevet du har mottatt, eller på avdelingssiden til avdelingen du skal møte hos. Du kan eventuelt ringe sentralbordet på telefon 03525 og be om å bli satt over til avdelingen du skal til.

2. Time til poliklinikk, dagbehandling eller røntgen

Hvis du har time ved en av våre poliklinikker, skal til dagbehandling eller ta røntgenbilde (MR/CT/annen bildediagnostikk), kan du logge deg inn på minjournal.no og gjøre endringer der.  Avdelingene får dessverre ikke svart deg via Min Journal, men sender deg nytt innkallingsbrev i posten.

MERK

 • Du kan ikke avbestille eller endre time ved å sende oss e-post eller melding på sosiale medier som Facebook, Twitter eller liknende. Dette er for å overholde personvernloven og pasientsikkerhetsloven.

 • Avbestiller du timen for sent må du betale gebyr.

 • Mange av våre avdelinger har lange ventelister, det kan derfor ta tid før du får en ny timeavtale.

Egenandel og frikort

​Frikort får du når du har betalt over et visst beløp i egenandeler, slik at du slipper å betale egenandeler for resten av kalenderåret.

Ta med frikort hvis du har. Har du ikke frikort, må du betale egenandel. Hvis du ikke skal betale egenandel, må du ta med dokumentasjon på at du er fritatt.

NB! Vær oppmerksom på at du uansett kan bli belastet for kostnader til materiell (f.eks. bandasje) som brukes under konsultasjonen, selv om du har frikort eller er fritatt fra å betale egenandel.

Les mer om egenandel og frikort

Hjelp oss å hindre smitte

Har du tidligere fått påvist antibiotikaresistente bakterier (MRSA, VRE, ESBL), må du gi oss beskjed. Har du arbeidet i helsetjenesten, fått tannbehandling eller behandling på legevakt eller sykehus utenfor Norden i løpet av de siste 12 månedene? Da må du be fastlegen din teste deg for bakterier som er motstandsdyktige mot antibiotika. Fastlegen vil sørge for at svaret kommer til sykehuset/behandlingsstedet.

Parkering

Parkering ved Habiliteringssenteret

Habiliteringssenteret har ti parkeringsplasser som er forbeholdt pasienter rett ved hovedinngangen.

NB! Deltakere på møter og kurs må benytte annen parkering i området.

Påmelding til kurs

Påmelding sendes til:

kurs.habilitering@vestreviken.no

Eller til Habiliteringssenterets resepsjon.
Åpningstid: mandag-fredag, kl. 09:00-14:00.
Telefon: 32 24 57 70.

Husk å oppgi hvilket kurs du ønsker å melde deg på.

Røykfritt sykehus

Alle sykehusene i Vestre Viken er røykfrie.

Det er totalforbud mot å røyke innendørs, og på utsiden er det bare tillatt å røyke på anviste plasser.

Det er ikke lov å røyke i nærheten av inngangspartiene. Dette er fordi pasienter skal slippe å bli utsatt for tobakksrøyk på vei til eller fra behandling.

Røykeområdene er godt skiltet de fleste steder, spør eventuelt de ansatte i avdelingen. ​

Dersom pasienter har behov for det, kan noen av avdelingene være behjelpelige med nikotinerstatning (tyggegummi eller plaster) etter forespørsel.

Send oss klage/avvik, forbedringsforslag eller ros

Vi ønsker dine synspunkter og tilbakemeldinger på våre tjenester - enten du er pasient, pårørende eller helsepersonell.

Se hvordan du går frem for å klage, gi ros eller hjelpe oss å bli bedre

Sosiale medier - huskeregler

​Stadig flere pasienter og pårørende velger å dele sine opplevelser på sosiale medier og blogger. Stort sett er dette positivt, men vi håper du tar hensyn til andre pasienter og våre ansatte.

Huskeregler:

 • Ikke del informasjon om andre som det er sannsynlig at de selv ikke ville ha offentliggjort
 • Ikke publiser bilder eller identifiser andre uten at de har gitt tillatelse til det på forhånd
 • Hvis du er i tvil om noe er greit å skrive, ikke skriv det

Takk for at du tar hensyn!

Gi oss gjerne synspunkter på behandlingen og servicen du har fått.
Det kan du gjøre ved å gå til nettsiden vår om ris og ros. Tilbakemeldingene dine blir da formidlet til den eller de det gjelder, og du kan få svar om hvordan saken er håndtert.

Ta bilder eller video?

Mange pasienter og pårørende ønsker å ta bilder eller video, for eksempel som et minne fra tiden på sykehuset. Det kan du gjøre så lenge det er deg selv, pårørende eller venner som blir avbildet.

Det er ikke lov å ta bilder av medpasienter eller ansatte uten at de har sagt at det er greit.

WiFi - Trådløst nettverk

Slik kobler du til trådløst internett på sykehuset:

1. Sjekk at du er koblet til Wi-Fi fra enheten din (PC, nettbrett, mobil)

2. Velg nettverket «SykehusGjest» eller «HelseSorOst»

3. Når du er koblet til åpnes et vindu der du må opprette ny bruker. Dersom det ikke kommer opp nytt vindu må du åpne nettleseren på nytt for å opprette og aktivere brukeren din.

4. Skriv inn fornavn, etternavn og ditt mobilnummer og trykk på send inn

5. Du får SMS med brukernavn og passord. Åpne nettleseren igjen, skriv disse inn, velg gjestebruker og trykk på logg inn

Nå er du koblet til og kan surfe på gjestenettverket.

Merk
Dersom du bruker mobiltelefon eller nettbrett med 4G, Bluetooth eller annen nettverksoppkobling kan disse noen ganger koble deg på et annet nettverk. Derfor bør du prøve å skru av dette hvis du har problemer.

Bruker du mobiltelefon eller nettbrett kan fremgangsmåten variere noe utfra hvilken nettleser du bruker. Noen ganger må man skrive inn en nettadresse for at startsiden for gjestenettverket skal vises. For eksempel: www. vestreviken.no

Fant du det du lette etter?
Vi trenger din hjelp for å forbedre nettsidene våre. Tilbakemeldingen din blir lest og håndtert, men vi får dessverre ikke besvart den. Husk å ikke sende personlig informasjon, for eksempel e-post, telefonnummer eller personnummer.