HELSENORGE
Habiliteringssenteret, Drammen sykehus

Psykisk utviklingshemming, moderat grad - OppUt

OppUt er et oppfølgingsprogram for personer med psykisk utviklingshemming. Programmet retter seg mot barn, unge og voksne med utviklingshemming, deres foresatte samt fagpersoner.

Innledning

Programmet har som overordnet mål å bidra til opplevd god livskvalitet for personer med psykisk utviklingshemming. Siden 2007 har programmet blitt evaluert og justert, og tilbudet vi gir i dag bygger på det vi vet fra forskning, klinisk erfaring og tilbakemeldinger fra tidligere deltakere.

Formål

Gjennom gruppesamlinger og temakurs/fagdager søker vi å nå målet om å bidra til opplevd god livskvalitet for personer med psykisk utviklingshemming ved å:

  • Styrke diagnoseformidling/-forståelse hos personene selv, deres foresatte og fagpersonene de har rundt seg.
  • Bidra til å utvikle mestringsstrategier hos personer med psykisk utviklingshemming.
  • Styrke foresatte og fagpersoner gjennom å gi ulike former for informasjon og støtte, samt tilrettelegge for erfaringsutveksling med de andre deltakerne på samlinger og kurs.
  • Styrke helseoppfølgingen av personer med psykisk utviklingshemming.

Før

Før hvert enkelt kurs og fagdag, får du nærmere informasjon tilsendt i posten. Dette gjelder ikke åpne temabaserte kurs og fagdager. Vi henviser til Habiliteringssenterets nettside for oppdatert informasjon om disse.

Under

Gjennom oppfølgingsprogrammet arrangeres det kurs og gruppesamlinger for foresatte og fagpersoner til unge og voksne med moderat psykisk utviklingshemming.

Alder 6 år: Skolestart

Fagdag for foresatte og fagpersoner. Fagdagen arrangeres i samarbeid med Statlig pedagogisk kompetansesenter.

Alder 10-12 år: Begynnende ungdomstid 

Tre dagers gruppesamling for foresatte.

Temastikkord: Diagnoseformidling/-forståelse, sosial kompetanse, identitet og begynnende pubertetsutvikling, sårbarhet og psykisk helse, trivsel og mestring i dagliglivet og ulike foreldreprosesser.

Alder 14-15 år: Forberedelse til voksenlivet

Fagdag for foresatte, nærpersoner og fagpersoner.

Temastikkord: Diagnoseformidling/-forståelse, sosial fungering, forberedelse til voksenlivet, endring i rollen som foresatt/pårørende, samtykkekompetanse, sårbarhet og psykisk helse, kognitiv overbelastning, ungdomstid, identitet, seksualitet, løsriving og bruk av tvang og makt (Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester, kapittel 9).

Alder 17-21 år: Hva vil det si å være ung og ha moderat psykisk utviklingshemming?

Tre dagers kurs for foresatte og fagpersoner.

Temastikkord: Diagnoseformidling/-forståelse, forberedelse til voksenlivet, endring i rollen som foresatt/pårørende, sårbarhet og psykisk helse, identitet, seksualitet, løsriving, kognitiv overbelastning, samtykkekompetanse og bruk av tvang og makt (Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester, kapittel 9).

Vi arrangerer også åpne, temabaserte kurs og fagdager:

Introduksjonsdager

Alder 0-14 år: To dagers kurs (tilbys fire ganger i året) for foresatte som har barn til utredning eller oppfølging i Habiliteringssenteret. Kurset er diagnoseuavhengig.

Temastikkord: Informasjon om Habiliteringssenteret, stønader fra NAV og tjenester fra kommune, ulike foreldreprosesser, tips og råd i samtale med barn med funksjonsnedsettelser og søskenrolle.

Kurs om psykisk utviklingshemming – hverdagsvansker og sårbarhet

To dagers basiskurs for pårørende og fagpersoner til voksne personer med utviklingshemming.

Temastikkord: Om psykisk utviklingshemming, kognitive funksjoner, kognitiv overbelastning og psykisk helse, god helseoppfølging og utfordringer i hverdagen (fysiske og mentale behov, selvbestemmelse/medbestemmelse, relasjoner, seksualitet og overgrep).

Workshop om pubertet og seksualitet

Dagskurs for pårørende og fagpersoner til barn og ungdom i alderen 10-16 år med diagnosen psykisk utviklingshemming.

Temastikkord: Pubertetsfakta, pubertet hos personer med psykisk utviklingshemming, venner og kjærester, livskvalitet og etiske dilemmaer.

Kurs om aldring og helse hos mennesker med utviklingshemming

Dagskurs for pårørende og fagpersoner.

Temastikkord: Medisinske aspekter ved aldring og helse, utfordringer ved aldring og sykdom, demens, målrettet miljøarbeid, tilrettelegging og tiltak.

Kurs om epilepsi

Dagskurs/to dagers kurs for pårørende og fagpersoner.

Temastikkord: Anfallsklassifisering, antiepileptika, akuttmedisinering, legekonsultasjon, epilepsihjelpemidler.

Kurs om overvekt – forebygging og kosthold

Dagskurs for pårørende og fagpersoner.

Temastikkord: Kosthold, helsemessige effekter ved overvekt og fedme, psykologiske mekanismer ved overvekt, fysisk aktivitet, utfordringer og tilrettelegging i hverdagen.

Kurs om utfordrende atferd – forebygging og intervensjoner

Dagskurs for fagpersoner.

Temastikkord: Analyser, motivasjonelle forhold og forebyggingsstrategier.

NB! De åpne, temabaserte kursene og fagdagene er under løpende utvikling.

  

Etter

I tillegg til oppfølgingsprogrammet vil barn, ungdom eller voksne med psykisk utviklingshemming henvises til Habiliteringssenteret ved behov.

Kontaktinformasjon

Praktisk informasjon

Avbestille eller endre time

Betaling for timen

​​Betaling for timer ved våre behandlingssteder

Har du vært til undersøkelse eller behandling ved en av våre poliklinikker, må du betale egenandel, som du kan lese mer om på helsenorges nettsted

I enkelte tilfeller kan man være fritatt for egenandel ​(ta med dokumenatasjon).

NB! Vær oppmerksom på at du uansett kan bli belastet for kostnader til materiell (f.eks. bandasje) som brukes under konsultasjonen, selv om du har frikort eller er fritatt fra å betale egenandel.

Er du ikke medlem av norsk folketrygd, kan det hende du må betale selv

Her kan du lese mer om situasjoner som kan medføre andre betalingsordninger

Du kan også kontakte NAV for å finne ut mer om hvilke rettigheter du har før timen hos oss

Dersom du har time hos oss og ikke kan møte til timen, må du avbestille eller endre timen senest 24 timer (kun hverdager) før avtalt tid. Hvis timen din er en mandag må du avbestille den senest fredagen før.

Sier du ikke ifra om timeendring eller avbestilling innen fristen, må du betale gebyr for ikke å ha møtt til timen.


Dekning av reiseutgifter

 Info om dekning av reiseutgifter

Som pasient kan du ha rett til å få dekket utgifter du har hatt i forbindelse med reiser til og fra behandling.  Hovedregelen er at du får dekket rimeligste reisemåte til nærmeste behandlingssted.

Les mer om hvordan du går frem på helsenorge.no

Helseekspressen

​Vestre Viken drifter Helseekspressen i Buskerud. Dette er busser med medisinsk utstyr ombord og som går til og fra Hallingdal, Numedal og Kongsberg mot Drammen og Oslo.

Du må ha rekvisisjon eller innkalling til behandling for å få reise med Helseekspressen. Reisen må bestilles på telefonnummer 915 05 515 innen klokken 13:00 dagen før du skal dra.

Tidtabeller og mer informasjon om Helseekspressen

Koronavirus / Corona virus – Hjelp oss å hindre smitte

Her kan du se info om koronavirus, pandemien, våre tiltak for å bekjempe den, og hva du skal gjøre om du har time hos oss m.m.

Andre virus

Gi oss beskjed hvis du tidligere har fått påvist antibiotikaresistente bakterier (MRSA, VRE, ESBL).
Har du arbeidet i helsetjenesten, fått tannbehandling eller behandling på legevakt eller sykehus utenfor Norden i løpet av de siste 12 månedene? Da må du be fastlegen din teste deg for bakterier som er motstandsdyktige mot antibiotika. Fastlegen vil sørge for at svaret kommer til sykehuset.

Parkering

Parkering ved Habiliteringssenteret

Generell info

Habiliteringssenteret har ti parkeringsplasser som er forbeholdt pasienter rett ved hovedinngangen.

NB! Deltakere på møter og kurs må benytte annen parkering i området.

Påmelding til kurs

Påmelding sendes til:

Habiliteringssenterets resepsjon.
Åpningstid: mandag-fredag, kl. 09:00-14:00.
Telefon: 32 24 57 70.

Husk å oppgi hvilket kurs du ønsker å melde deg på.

Røykfritt sykehus

Alle sykehusene i Vestre Viken er røykfrie.

Sykehusene i Vestre Viken er røykfrie. Det er totalforbud mot å røyke inne, og ute er det kun tillatt å røyke på anviste plasser.


Send tilbakemeldinger med klage, avvik, forbedringsforslag eller ros

Vi ønsker dine synspunkter og tilbakemeldinger på våre tjenester – enten du er pasient, pårørende eller helsepersonell.

Se hvordan du går frem for å klage, gi ros eller hjelpe oss å bli bedre

Ta bilder, video eller lyd?

Mange pasienter og pårørende ønsker å ta bilder eller video som et minne fra tiden ved et behandlingssted. Det blir som regel tillatt så lenge det kun er et sted, deg selv, pårørende eller venner som blir avbildet eller tatt opp og alle synes det er ok.

Samtidig er det viktig å vite at behandlingsteder ikke er offentlige rom og at det kan være folk som ikke ønsker å bli fotografert, filmet, eller at lyd blir tatt opp av dem. Inne på behandlingssteder skal personvernet ivaretas og folk har rett til å forbli anonyme hvis de ønsker det. På behandlingssteder er det ikke lov til å ta bilder av, filme, eller ta lydopptak av medpasienter, besøkende eller ansatte uten at de har gitt tydelig samtykke til det først.

Virus og koronavirus

​Virus

Har du tidligere fått påvist antibiotikaresistente bakterier (MRSA, VRE, ESBL), må du gi oss beskjed. Har du arbeidet i helsetjenesten, fått tannbehandling eller behandling på legevakt eller sykehus utenfor Norden i løpet av de siste 12 månedene? Da må du be fastlegen din teste deg for bakterier som er motstandsdyktige mot antibiotika. Fastlegen vil sørge for at svaret kommer til sykehuset/behandlingsstedet.

Koronavirus / Corona virusFant du det du lette etter?