Videokonsultasjon

Videokonferanse kan være et godt alternativ til fysisk oppmøte. Her finner du informasjon om videokonferanse og praktisk fremgangsmåte.

Innledning

Det er en del hensyn som må tas for at videokonsultasjonen skal bli bra, så vi ber deg som pasient å lese denne informasjonen nøye.

Taushetsplikt og personvern

Videokonsultasjonsløsningen, som heter join.nhn.no, er kryptert og godkjent for personvern og informasjonssikkerhet. Regler for taushetsplikt (Helsepersonelloven og Pasientrettighetsloven) er de samme som ved fysisk oppmøte.

Relevante og nødvendige helseopplysninger skal journalføres på lik linje som ved alle andre konsultasjoner. Dersom det er nødvendig for å gi deg god og forsvarlig helsehjelp (med mindre du som pasient motsetter deg dette), kan opplysninger om din helse gis til annet samarbeidende helsepersonell. Skal andre delta (for eksempel pårørende), avtales dette på forhånd eller ved konsultasjonens oppstart. Dette er viktig for å bli enige om hvilke opplysninger som kan deles.

Frivillig deltakelse

Det er frivillig å benytte videokonsultasjon. Du kan når som helst, og uten å oppgi noen grunn, trekke tilbake ditt samtykke til å benytte videokonsultasjon. Dette vil ikke få noen konsekvenser for ditt videre behandlingstilbud fra noen instanser i helsevesenet. For å trekke tilbake ditt samtykke, kontakt poliklinikken der du skal ha videokonsultasjon.

fastlege eller annen helsetjeneste henviser til utredning

Før

Dette trenger du

  • Du trenger PC, telefon eller nettbrett, med tilhørende kamera, mikrofon og høyttaler. (Disse kan være innebygget i enheten). Headset/mikrofon kan være nyttig, men er ikke obligatorisk.

  • Det anbefales å bruke nettleserne Google Chrome, Edge, eller Safari.

  • Tilgang til sikkert internett. Ikke benytt offentlig tilgjengelig nettverk uten passord.

  • Et rom hvor du kan være alene, og ikke risikerer at andre kommer inn og avbryter, eller kan høre hva du og behandleren sier. Rommet bør også ha god belysning, slik at behandleren din kan se deg godt.

Slik kobler du opp til møtet

Dersom du skal delta på videosamtale med telefon bør du være koplet til WiFi. Hvis du ikke er det, blir du belastet som normalt for videosamtalen.

Gå inn på https://join.nhn.no/, klikk på videoikonet og skriv inn nummeret du har fått oppgitt fra poliklinikken/behandleren din.

Det kan hjelpe å restarte PC og koble seg opp på nytt dersom du har tekniske problemer. Du bør også lukke andre åpne programmer du ikke trenger under konsultasjonen.

Dersom du ikke dukker opp i det virtuelle møterommet i join.nhn.no til avtalt tid kan det hende at behandleren ringer deg på telefon.

Dersom du kobler deg opp til det virtuelle møterommet i join.nhn.no til avtalt tid og ikke kommer inn, kan det hende behandler er forsinket i konsultasjonen før deg. Behandler hører at du «banker på» når du har koblet deg opp, men kan ikke slippe deg inn hør pasienten før deg er ferdig. Dersom du må vente lengre enn 15 minutter kobles du automatisk ned. Ring da opp med en gang, bruk det samme nummeret.

Under

Retningslinjer for videokonsultasjon

  1. Alle deltakere presenterer seg. Dersom du har med en venn/pårørende er det viktig at vedkommende blir presentert og er synlig for behandleren. Det skal ikke være noen i rommet som behandler ikke vet om. Behandler skal heller ikke ha noen i rommet som du ikke vet om.

  2. Behandler kan ikke kommunisere ved å skrive meldinger i chat-funksjonen, og denne funksjonen skal ikke benyttes.

  3. Det skal ikke gjøres opptak av samtalen (inkludert lyd og bilde). Behandler dokumenterer som vanlig i din journal. Denne er tilgjengelig for deg på www.helsenorge.no.

Andre viktige momenter

Husk at behandleren ikke ser hele deg, og at det er annerledes å observere en person på en skjerm enn ved fysisk oppmøte. Dersom du har noe informasjon som du tenker behandler ikke fanger opp men burde vite om, så er det viktig at du gir beskjed om dette.

Håndtering av eventuelle problemer

Hva gjør jeg dersom helsen min er forverret og usikker på om det er riktig med videokonsultasjon?

Ta kontakt med poliklinikken.

Hva gjør jeg dersom behandleren min er forsinket?

Forsinkelser kan oppstå som i fysiske konsultasjoner. Tar det lang tid (mer enn 10 minutter), ta kontakt med poliklinikken for å forhøre deg om det har oppstått problemer.

Hva gjør jeg dersom jeg er forsinket?

Ta kontakt med poliklinikken og gi beskjed. Det kan være timen må utsettes.

Hva gjør jeg dersom jeg ikke finner egnet plass til å sitte i fred?

Ring poliklinikken og avklar hvordan det kan løses. Hvis du ikke finner en egnet plass for videokonsultasjon, men kan finne en egnet plass for telefonkonsultasjon, så må behandleren vurdere om det er godt nok, eller om du må få en ny time.

Hva gjør jeg når jeg ikke får koblet meg på videokonsultasjonen?

Det kan hjelpe å restarte PCen og koble seg opp på nytt dersom du har tekniske problemer. Lukk også andre programmer som er åpne på PCen. Dersom du ikke dukker opp til avtalt tid i møterommet, kan det hende at behandler ringer deg på telefonen.

Hva gjør jeg når bildet forsvinner, men lyden virker?

Dersom problemet vedvarer, kontakter behandleren din deg. Dere blir sammen enige om hva dere skal gjøre.

Hva gjør jeg når lyden forsvinner, men bildet er der?

Dersom problemet vedvarer kontakter behandleren din deg. Dere blir sammen enige om hva dere skal gjøre.

Hva gjør jeg dersom samtalen brytes underveis?

Dersom problemet vedvarer kontakter behandleren din deg. Dere blir sammen enige om hva dere skal gjøre.

Hva gjør jeg dersom noen kommer inn i rommet?

Gi beskjed til behandleren at du ikke lengre er alene slik at samtalen pauses. Hvis mulig, sørg for at du igjen får rommet for deg selv.

Hva gjør jeg ved annen uventet hendelse?

Hendelser som gjør at informasjon om deg og din helse kan bli fanget opp av andre, medfører at samtalen pauses eller avsluttes. Det samme gjelder dersom en annen uventet hendelse skjer som gjør det vanskelig å sluttføre videokonsultasjonen. Dersom det er hensiktsmessig, går dere over til telefon for å diskutere hva dere skal gjøre.

På YouTube kan du se en kort instruksjonsvideo om videokonsultasjon via Norsk Helsenett

Tekniske intruksjoner

Etter

Du avtaler videre oppfølging med din behandler. Egenandelen ved oppmøte og ikke møtt er den samme for videokonsultasjon som ved fysisk oppmøte.
Gebyrbestemmelsen for ikke møtt er midlertidig stanset for perioden 1. april - 1. september 2020.

Ved spørsmål kan du kontakte din aktuelle poliklinikk. Se kontaktinformasjon i innkallingen.

Kontaktinformasjon

Fant du det du lette etter?