Videokonsultasjon

Vestre Viken tilbyr videokonsultasjon der fysiske undersøkelser ikke er mulig eller nødvendig. Vi benytter videotjenesten fra Norsk helsenett som er godkjent for bruk i pasientkonsultasjoner ved sykehuset. På denne siden finner du det du trenger for å koble deg opp og delta i videokonsultasjon med din behandler.

Innledning

Fordelen med videokonsultasjon er at du slipper å dra til sykehuset når det ikke er nødvendig. Ved behov for undersøkelser eller inngrep som krever oppmøte, blir du innkalt til vanlig konsultasjon på sykehuset.

Foreløpig tilbyr ikke alle våre poliklinikker/avdelinger videokonsultasjoner. Spør behandleren din om neste konsultasjon kan gjøres som videokonsultasjon om du ønsker dette.

Frivillig deltakelse

Det er frivillig å benytte videokonsultasjon. Du kan når som helst, og uten å oppgi noen grunn, trekke tilbake ditt samtykke til å benytte videokonsultasjon. Dette vil ikke få noen konsekvenser for ditt videre behandlingstilbud fra noen instanser i helsevesenet. For å trekke tilbake ditt samtykke, kontakt poliklinikken der du skal ha videokonsultasjon.

Før

 • Du får en invitasjon til videokonsultasjonen via en SMS på din telefon. I den finner du en lenke til din videokonsultasjon. Du vil i tillegg får et innkallingsbrev med samme informasjon.

 • Du kan delta fra din telefon, nettbrett eller PC.

 • Sørg for å være i et rom alene, slik at ikke konsultasjonen kan overhøres av andre. Dersom andre (for eksempel pårørende) skal delta, avtales dette på forhånd eller ved oppstart.

Hvordan starte videokonsultasjonen

 • Sjekk at kamera og lyd er slått på og kontroller at lyset i rommet er godt.

 • Klikk på lenken i SMS fra poliklinikken, på rett tidspunkt.

 • Du kobles rett inn i videokonsultasjonen fra din telefon eller nettbrett.

 • Hvis du ønsker å delta på videokonsultasjon fra din PC, skriver du lenken https://join.nhn.no og det sekssifrede nummeret midt i lenken.
  HUSK: bruk Chrome nettleser.

 • Husk å lukke alle andre programmer på telefon, nettbrett eller PC før konsultasjonen. Dersom du får tekniske problemer, kan det hjelpe å koble opp på nytt. Hvis dette ikke hjelper, ring nummeret til poliklinikk som står i innkallingen.

 • Hvis din behandler er forsinket til din konsultasjon, vil han eller hun høre og se at du «banker på». Når behandler er klar, slippes du inn i videokonsultasjonen. Hvis forsinkelsen er over 15 minutter kobles du ned. Da klikker du bare på lenken en gang til.

 • Dersom du ikke dukker opp til avtalt tid i møterommet og ikke har sagt fra, kan det hende at behandler ringer deg på telefonen.

Nedlastbar info om og brukerveiledninger for videokonsultasjon

Pasientinfo om videomøter i Vestre Viken

Info til pasienter før videomøte

Info til pasienter før videomøte - arabisk Info til pasienter før videomøte - engelsk Info til pasienter før videomøte - norsk Info til pasienter før videomøte - polsk Info til pasienter før videomøte - somali Info til pasienter før videomøte - urdu

Brukerveiledning for videokonsultasjon via Join

Brukerveiledning join - arabisk Brukerveiledning join - engelsk Brukerveiledning join - norsk Brukerveiledning join - polsk Brukerveiledning join - somali Brukerveiledning join - urdu

Brukerveiledning for videokonsultasjon via Whereby

Brukerveiledning whereby - arabisk Brukerveiledning whereby - engelsk Brukerveiledning whereby - norsk Brukerveiledning whereby - polsk Brukerveiledning whereby - somali Brukerveiledning whereby - urdu

Under

 • Vær forberedt på at du eventuelt må identifisere deg ved å holde ID-bevis med bilde opp mot kamera. Du kan også be helsepersonellet du har videosamtale med om å identifisere seg på samme måte.

 • Alle deltakerne som er til stede, skal være synlig for kamera og presentere seg selv.

 • Den som prater blir synlig i stort bilde på skjermen. Juster til passende volum for deg og snakk med normal stemme.

 • Behandler vil styre videokonsultasjonen og forklare deg hva du skal gjør underveis.

 • Dersom det oppstår tekniske problemer underveis, er behandler ansvarlig for å vurdere om kvaliteten er tilstrekkelig god til å gjennomføre videokonsultasjonen.

 • Videokonsultasjonen avsluttes ved å klikke på gul knapp på verktøylinjen i bildet.

Etter

   

Vær oppmerksom

   
Taushetsplikt, personvern og sikkerhet

 • De samme strenge kravene til taushetsplikt gjelder for videokonsultasjoner som for andre konsultasjoner.

 • Videokonsultasjonen gjennomføres med sikkert utstyr og nettverk.

 • Det gjøres ikke opptak og data blir ikke lagret. Ved ønske om opptak, skal dette avklares med behandler før konsultasjonen starter.

Hvis det oppstår problemer

Forverret helsetilstand

 • Opplever du at din helsetilstand forverres, ta kontakt med poliklinikken for å avklare om det er riktig med videokonsultasjoner eller om du skal møte opp poliklinikken.

Forsinkelser

 • Hvis din behandler er forsinket til din konsultasjon, vil han høre og se at du «banker på». Når behandler er klar, slippes du inn i videokonsultasjonen. Hvis forsinkelsen er over 15 minutter kobles du ned. Da klikker du bare på lenken en gang til.

 • Dersom du er forsinket, ta kontakt med poliklinikken og gi beskjed. Det kan være at timen din må utsettes.

Praktiske ting underveis

 • Problemer med oppkobling - Det kan hjelpe å starte PCen på nytt og prøve å koble seg opp igjen. Lukk også andre programmer som er åpne på PCen. Hvis dette ikke hjelper, ring nummeret som er oppgitt i innkallingsbrevet, til den avdelingen du skal til. De vil bistå deg med teknisk hjelp.

 • Oppstår tekniske problemer som manglende bilde eller lyd vil behandler forklare deg hva du skal gjøre. Hvis problemer vedvarer blir dere enige om hva dere skal gjøre.

 • Hvis andre kommer inn i rommet, gi behandler beskjed, slik at samtalen kan stanse, til vedkommende er ute av rommet.

 • Hendelser som gjør at informasjon om deg og din helse kan bli fanget opp av andre, uten ditt samtykke, medfører at samtalen må avsluttes.

 • Dersom det er hensiktsmessig, går dere over til telefon for å diskutere hva dere skal gjøre.

Kontaktinformasjon

Fant du det du lette etter?