Behandlinger

Aborthttps://vestreviken.no/behandlinger/abortAbortA
Abort - kirurgiskhttps://vestreviken.no/behandlinger/abort-kirurgiskAbort - kirurgiskA
Abort - Spontan abort og missed abortionhttps://vestreviken.no/behandlinger/abort-spontan-abort-og-missed-abortionAbort - Spontan abort og missed abortionA
Abort - utskraping etter spontan aborthttps://vestreviken.no/behandlinger/abort-utskraping-etter-spontan-abortAbort - utskraping etter spontan abortA
Adalimumab behandling ved tarmsykdomhttps://vestreviken.no/behandlinger/adalimumab-behandling-ved-tarmsykdomAdalimumab behandling ved tarmsykdomA
ADHD hos barn og ungehttps://vestreviken.no/behandlinger/adhd-hos-barn-og-ungeADHD hos barn og ungeA
ADHD hos voksnehttps://vestreviken.no/behandlinger/adhd-hos-voksneADHD hos voksneA
Akromegali behandlinghttps://vestreviken.no/behandlinger/akromegali-behandlingAkromegali behandlingA
Akromegali utredninghttps://vestreviken.no/behandlinger/akromegali-utredningAkromegali utredningA
Aktiv overvåkning av prostatahttps://vestreviken.no/behandlinger/aktiv-overvakning-av-prostataAktiv overvåkning av prostataA
Aktiv overvåkning testikkelkrefthttps://vestreviken.no/behandlinger/aktiv-overvakning-testikkelkreftAktiv overvåkning testikkelkreftA
Akutt funksjonssvikt fysioterapautisk undersøkelsehttps://vestreviken.no/behandlinger/akutt-funksjonssvikt-fysioterapautisk-undersokelseAkutt funksjonssvikt fysioterapautisk undersøkelseA
Akutt leukemihttps://vestreviken.no/behandlinger/akutt-leukemiAkutt leukemiA
Albuekirurgi hos voksnehttps://vestreviken.no/behandlinger/albuekirurgi-hos-voksneAlbuekirurgi hos voksneA
Alderspsykiatrihttps://vestreviken.no/behandlinger/alderspsykiatriAlderspsykiatriA
Alkohol og helsehttps://vestreviken.no/behandlinger/alkohol-og-helseAlkohol og helseA
Alkoholproblemer, rus og avhengighetsbehandlinghttps://vestreviken.no/behandlinger/alkoholproblemer-rus-og-avhengighetsbehandlingAlkoholproblemer, rus og avhengighetsbehandlingA
Allergi hos barn og ungehttps://vestreviken.no/behandlinger/allergi-hos-barn-og-ungeAllergi hos barn og ungeA
Allergiutredning hos lungespesialist - voksnehttps://vestreviken.no/behandlinger/allergiutredning-hos-lungespesialist-voksneAllergiutredning hos lungespesialist - voksneA
Allergiutredning hos øre-nese-halsspesialisthttps://vestreviken.no/behandlinger/allergiutredning-hos-ore-nese-halsspesialistAllergiutredning hos øre-nese-halsspesialistA
Allergivaksine ved allergi mot bie og veps hos barn og ungehttps://vestreviken.no/behandlinger/allergivaksine-ved-allergi-mot-bie-og-veps-hos-barn-og-ungeAllergivaksine ved allergi mot bie og veps hos barn og ungeA
Allergivaksinering av barn og ungehttps://vestreviken.no/behandlinger/allergivaksinering-av-barn-og-ungeAllergivaksinering av barn og ungeA
Allogen stamcelletransplantasjonhttps://vestreviken.no/behandlinger/allogen-stamcelletransplantasjonAllogen stamcelletransplantasjonA
ALS - muskelsvinnsykdomhttps://vestreviken.no/behandlinger/als-muskelsvinnsykdomALS - muskelsvinnsykdomA
Amminghttps://vestreviken.no/behandlinger/ammingAmmingA
Amming og røntgenkontrastmidlerhttps://vestreviken.no/behandlinger/amming-og-rontgenkontrastmidlerAmming og røntgenkontrastmidlerA
Anabole-androgene steroiderhttps://vestreviken.no/behandlinger/anabole-androgene-steroiderAnabole-androgene steroiderA
Angiografi og intervensjonhttps://vestreviken.no/behandlinger/angiografi-og-intervensjonAngiografi og intervensjonA
Angst hos barn og ungehttps://vestreviken.no/behandlinger/angst-hos-barn-og-ungeAngst hos barn og ungeA
Angstlidelser - fobiske og panikkangsthttps://vestreviken.no/behandlinger/angstlidelser-fobiske-og-panikkangstAngstlidelser - fobiske og panikkangstA
Angstlidelser hos voksne - generaliserthttps://vestreviken.no/behandlinger/angstlidelser-hos-voksne-generalisertAngstlidelser hos voksne - generalisertA
Ankelartdrose / subtalartrodesehttps://vestreviken.no/behandlinger/ankelartdrose-subtalartrodeseAnkelartdrose / subtalartrodeseA
Ankelbrudd - behandling med gipshttps://vestreviken.no/behandlinger/ankelbrudd-behandling-med-gipsAnkelbrudd - behandling med gipsA
Ankelbrudd, behandling med midlertidig rammehttps://vestreviken.no/behandlinger/ankelbrudd-behandling-med-midlertidig-rammeAnkelbrudd, behandling med midlertidig rammeA
Ankelbrudd, operasjonhttps://vestreviken.no/behandlinger/ankelbrudd-operasjonAnkelbrudd, operasjonA
Ankelslitasje, avstiving av ankelleddhttps://vestreviken.no/behandlinger/ankelslitasje-avstiving-av-ankelleddAnkelslitasje, avstiving av ankelleddA
Anoreksi hos voksne - døgnbehandlinghttps://vestreviken.no/behandlinger/anoreksi-hos-voksne-dognbehandlingAnoreksi hos voksne - døgnbehandlingA
Anoreksi hos voksne - poliklinisk behandlinghttps://vestreviken.no/behandlinger/anoreksi-hos-voksne-poliklinisk-behandlingAnoreksi hos voksne - poliklinisk behandlingA
Antibiotikainfusjonhttps://vestreviken.no/behandlinger/antibiotikainfusjonAntibiotikainfusjonA
Apnéskinnehttps://vestreviken.no/behandlinger/apnskinneApnéskinneA
Arbeids-EKGhttps://vestreviken.no/behandlinger/arbeids-ekgArbeids-EKGA
Arenafleksibel behandling - barn og ungehttps://vestreviken.no/behandlinger/arenafleksibel-behandling-barn-og-ungeArenafleksibel behandling - barn og ungeA
Arm/ankel-indexhttps://vestreviken.no/behandlinger/armankel-indexArm/ankel-indexA
Arrbrokkhttps://vestreviken.no/behandlinger/arrbrokkArrbrokkA
Asperger syndrom hos barnhttps://vestreviken.no/behandlinger/asperger-syndrom-hos-barnAsperger syndrom hos barnA
Asperger syndrom hos voksnehttps://vestreviken.no/behandlinger/asperger-syndrom-hos-voksneAsperger syndrom hos voksneA
Astmahttps://vestreviken.no/behandlinger/astmaAstmaA
Atferdsvansker hos barn og ungehttps://vestreviken.no/behandlinger/atferdsvansker-hos-barn-og-ungeAtferdsvansker hos barn og ungeA
Autisme - tilbud til barnhttps://vestreviken.no/behandlinger/autisme-tilbud-til-barnAutisme - tilbud til barnA
Autisme hos barnhttps://vestreviken.no/behandlinger/autisme-hos-barnAutisme hos barnA
Autismespekterforstyrrelser hos voksnehttps://vestreviken.no/behandlinger/autismespekterforstyrrelser-hos-voksneAutismespekterforstyrrelser hos voksneA
AV-fistel - nylagt, undersøkelse, kontrollhttps://vestreviken.no/behandlinger/av-fistel-nylagt-undersokelse-kontrollAV-fistel - nylagt, undersøkelse, kontrollA
AV-fistel - operasjonhttps://vestreviken.no/behandlinger/av-fistel-operasjonAV-fistel - operasjonA
Avrusning alkoholhttps://vestreviken.no/behandlinger/avrusning-alkoholAvrusning alkoholA
Avrusning benzodiazepinerhttps://vestreviken.no/behandlinger/avrusning-benzodiazepinerAvrusning benzodiazepinerA
Avrusning fra opioiderhttps://vestreviken.no/behandlinger/avrusning-fra-opioiderAvrusning fra opioiderA
Avrusning på institusjonhttps://vestreviken.no/behandlinger/avrusning-pa-institusjonAvrusning på institusjonA
B4DT - 4-dagers behandling for pasienter med panikklidelserhttps://vestreviken.no/behandlinger/b4dt-4-dagers-behandling-for-pasienter-med-panikklidelserB4DT - 4-dagers behandling for pasienter med panikklidelserB
Bakteriell vaginosehttps://vestreviken.no/behandlinger/bakteriell-vaginoseBakteriell vaginoseB
Balanseplattform (stabilometri, posturgrafi)https://vestreviken.no/behandlinger/balanseplattform-stabilometri-posturgrafiBalanseplattform (stabilometri, posturgrafi)B
Barn utsatt for rusmidler i fosterlivethttps://vestreviken.no/behandlinger/barn-utsatt-for-rusmidler-i-fosterlivetBarn utsatt for rusmidler i fosterlivetB
Barnekrefthttps://vestreviken.no/behandlinger/barnekreftBarnekreftB
Bartholinitt - operasjonhttps://vestreviken.no/behandlinger/bartholinitt-operasjonBartholinitt - operasjonB
Behandling når kreftsykdommen ikke kan helbredeshttps://vestreviken.no/behandlinger/behandling-nar-kreftsykdommen-ikke-kan-helbredesBehandling når kreftsykdommen ikke kan helbredesB
Bekhterev og andre spondyloartritterhttps://vestreviken.no/behandlinger/bekhterev-og-andre-spondyloartritterBekhterev og andre spondyloartritterB
Bekkenbunnstreninghttps://vestreviken.no/behandlinger/bekkenbunnstreningBekkenbunnstreningB
Bekymringsfullt skolefravær og alvorlig funksjonstap hos barn og ungehttps://vestreviken.no/behandlinger/bekymringsfullt-skolefraver-og-alvorlig-funksjonstap-hos-barn-og-ungeBekymringsfullt skolefravær og alvorlig funksjonstap hos barn og ungeB
Benamputasjon, operasjonhttps://vestreviken.no/behandlinger/benamputasjon-operasjonBenamputasjon, operasjonB
Benlengdeforskjell og aksefeil - aksekorreksjon i knehttps://vestreviken.no/behandlinger/benlengdeforskjell-og-aksefeil-aksekorreksjon-i-kneBenlengdeforskjell og aksefeil - aksekorreksjon i kneB
Benlengdeforskjell og aksefeil - armforlengelse med ekstern fiksatørhttps://vestreviken.no/behandlinger/benlengdeforskjell-og-aksefeil-armforlengelseBenlengdeforskjell og aksefeil - armforlengelse med ekstern fiksatørB
Benlengdeforskjell og aksefeil - benforkortning med forkortningsosteotomihttps://vestreviken.no/behandlinger/benlengdeforskjell-og-aksefeil-benforkortning-med-forkortningsosteotomiBenlengdeforskjell og aksefeil - benforkortning med forkortningsosteotomiB
Benlengdeforskjell og aksefeil - benforlengelse med ekstern fiksatørhttps://vestreviken.no/behandlinger/benlengdeforskjell-og-aksefeil-benforlengelse-med-ekstern-fiksatorBenlengdeforskjell og aksefeil - benforlengelse med ekstern fiksatørB
Benlengdeforskjell og aksefeil - benforlengelse med innvendig naglehttps://vestreviken.no/behandlinger/benlengdeforskjell-og-aksefeil-benforlengelse-med-innvendig-nagleBenlengdeforskjell og aksefeil - benforlengelse med innvendig nagleB
Benmargskreft (myelomatose)https://vestreviken.no/behandlinger/benmargskreft-myelomatoseBenmargskreft (myelomatose)B
Benmargsprøve fra hoftekamhttps://vestreviken.no/behandlinger/benmargsprove-fra-hoftekamBenmargsprøve fra hoftekamB
Benskjørhet - intravenøs behandling med zolendronsyre (Aclasta)https://vestreviken.no/behandlinger/benskjorhet-intravenos-behandling-med-zolendronsyre-aclastaBenskjørhet - intravenøs behandling med zolendronsyre (Aclasta)B
Benskjørhet - Osteoporosehttps://vestreviken.no/behandlinger/benskjorhet-osteoporoseBenskjørhet - OsteoporoseB
Betennelse på hornhinnenhttps://vestreviken.no/behandlinger/betennelse-pa-hornhinnenBetennelse på hornhinnenB
Bihule og nesepolypper - operasjonhttps://vestreviken.no/behandlinger/bihule-og-nesepolypper-operasjonBihule og nesepolypper - operasjonB
Bindevevssykdommerhttps://vestreviken.no/behandlinger/bindevevssykdommerBindevevssykdommerB
Biologisk behandling ved revmatisk sykdomhttps://vestreviken.no/behandlinger/biologisk-behandling-ved-revmatisk-sykdomBiologisk behandling ved revmatisk sykdomB
Biopsi (vevsprøve)https://vestreviken.no/behandlinger/biopsi-vevsproveBiopsi (vevsprøve)B
Bipolar lidelsehttps://vestreviken.no/behandlinger/bipolar-lidelseBipolar lidelseB
Bitestikkelbetennelsehttps://vestreviken.no/behandlinger/bitestikkelbetennelseBitestikkelbetennelseB
Blefarofimose - operasjonhttps://vestreviken.no/behandlinger/blefarofimose-operasjonBlefarofimose - operasjonB
Blindtarmbetennelsehttps://vestreviken.no/behandlinger/blindtarmbetennelseBlindtarmbetennelseB
Blodfortynnende medisiner - endoskopisk undersøkelsehttps://vestreviken.no/behandlinger/blodfortynnende-medisiner-endoskopisk-undersokelseBlodfortynnende medisiner - endoskopisk undersøkelseB
Blodgivinghttps://vestreviken.no/behandlinger/blodgivingBlodgivingB
Blodlapp mot spinalhodepinehttps://vestreviken.no/behandlinger/blodlapp-mot-spinalhodepineBlodlapp mot spinalhodepineB
Blodpropp - dyp venetrombosehttps://vestreviken.no/behandlinger/blodpropp-dyp-venetromboseBlodpropp - dyp venetromboseB
Blodpropp - lungeembolihttps://vestreviken.no/behandlinger/blodpropp-lungeemboliBlodpropp - lungeemboliB
Blodpropp i øyet (Retinal vene okklusjon)https://vestreviken.no/behandlinger/blodpropp-i-oyet-retinal-vene-okklusjonBlodpropp i øyet (Retinal vene okklusjon)B
Blodprøvehttps://vestreviken.no/behandlinger/blodproveBlodprøveB
Blodprøve - arteriell blodgasshttps://vestreviken.no/behandlinger/blodprove-arteriell-blodgassBlodprøve - arteriell blodgassB
Blodsukkermålinghttps://vestreviken.no/behandlinger/blodsukkermalingBlodsukkermålingB
Blodtappinghttps://vestreviken.no/behandlinger/blodtappingBlodtappingB
Blodtrykksbehandling ved hjerneslaghttps://vestreviken.no/behandlinger/blodtrykksbehandling-ved-hjerneslagBlodtrykksbehandling ved hjerneslagB
Blodtrykksmålinghttps://vestreviken.no/behandlinger/blodtrykksmalingBlodtrykksmålingB
Blodtrykksmåling av barnhttps://vestreviken.no/behandlinger/blodtrykksmaling-av-barnBlodtrykksmåling av barnB
Blodtrykksregistrering i 24 timerhttps://vestreviken.no/behandlinger/blodtrykksregistrering-i-24-timerBlodtrykksregistrering i 24 timerB
Blodåremisdannelser (vaskulære malformasjoner og hemangiomer) behandlinghttps://vestreviken.no/behandlinger/blodaremisdannelser-vaskulere-malformasjoner-og-hemangiomer-behandlingBlodåremisdannelser (vaskulære malformasjoner og hemangiomer) behandlingB
Blærekrefthttps://vestreviken.no/behandlinger/blerekreftBlærekreftB
Blærekreft - operasjon, Cystoporstatektomi (fjerning av prostata og blære)https://vestreviken.no/behandlinger/blerekreft-operasjon-cystoporstatektomi-fjerning-av-prostata-og-blereBlærekreft - operasjon, Cystoporstatektomi (fjerning av prostata og blære)B
Blærekreft - Operasjon, TransUrethral Reseksjon av Blære (TUR-B)https://vestreviken.no/behandlinger/blerekreft-operasjon-transurethral-reseksjon-av-blere-tur-bBlærekreft - Operasjon, TransUrethral Reseksjon av Blære (TUR-B)B
Blærekreft BCG installasjon i blærehttps://vestreviken.no/behandlinger/blerekreft-bcg-installasjon-i-blereBlærekreft BCG installasjon i blæreB
Blæretreninghttps://vestreviken.no/behandlinger/bleretreningBlæretreningB
Blæretømming med kateter - barnhttps://vestreviken.no/behandlinger/bleretomming-med-kateter-barnBlæretømming med kateter - barnB
Brannskade - behandling av barnhttps://vestreviken.no/behandlinger/brannskade-behandling-av-barnBrannskade - behandling av barnB
Brannskade - hudtransplantasjonhttps://vestreviken.no/behandlinger/brannskade-hudtransplantasjonBrannskade - hudtransplantasjonB
Brannskade - operasjonhttps://vestreviken.no/behandlinger/brannskade-operasjonBrannskade - operasjonB
Brannskade - sårstellhttps://vestreviken.no/behandlinger/brannskade-sarstellBrannskade - sårstellB
Bronkoskopihttps://vestreviken.no/behandlinger/bronkoskopiBronkoskopiB
Brudd i albuen hos barnhttps://vestreviken.no/behandlinger/brudd-i-albuen-hos-barnBrudd i albuen hos barnB
Brudd i ankelhttps://vestreviken.no/behandlinger/brudd-i-ankelBrudd i ankelB
Brudd i bekken og hofteskålhttps://vestreviken.no/behandlinger/brudd-i-bekken-og-hofteskalBrudd i bekken og hofteskålB
Brudd i fotenhttps://vestreviken.no/behandlinger/brudd-i-fotenBrudd i fotenB
Brudd i håndleddhttps://vestreviken.no/behandlinger/brudd-i-handleddBrudd i håndleddB
Brudd i håndledd - behandling med gipshttps://vestreviken.no/behandlinger/brudd-i-handledd-behandling-med-gipsBrudd i håndledd - behandling med gipsB
Brudd i håndledd - operasjon med innvendig platehttps://vestreviken.no/behandlinger/brudd-i-handledd-operasjon-med-innvendig-plateBrudd i håndledd - operasjon med innvendig plateB
Brudd i håndledd - operasjon med pinnerhttps://vestreviken.no/behandlinger/brudd-i-handledd-operasjon-med-pinnerBrudd i håndledd - operasjon med pinnerB
Brudd i håndledd - operasjon med utvendig rammehttps://vestreviken.no/behandlinger/brudd-i-handledd-operasjon-med-utvendig-rammeBrudd i håndledd - operasjon med utvendig rammeB
Brudd i håndledd - øvelser etter behandlinghttps://vestreviken.no/behandlinger/brudd-i-handledd-ovelser-etter-behandlingBrudd i håndledd - øvelser etter behandlingB
Brudd i knehttps://vestreviken.no/behandlinger/brudd-i-kneBrudd i kneB
Brudd i legghttps://vestreviken.no/behandlinger/brudd-i-leggBrudd i leggB
Brudd i overarmhttps://vestreviken.no/behandlinger/brudd-i-overarmBrudd i overarmB
Brudd i skulderhttps://vestreviken.no/behandlinger/brudd-i-skulderBrudd i skulderB
Brudd i underarmhttps://vestreviken.no/behandlinger/brudd-i-underarmBrudd i underarmB
Brugada syndrom - flekainid provokasjonstesthttps://vestreviken.no/behandlinger/brugada-syndrom-flekainid-provokasjonstestBrugada syndrom - flekainid provokasjonstestB
Bruskbehandling i knehttps://vestreviken.no/behandlinger/bruskbehandling-i-kneBruskbehandling i kneB
Brystkrefthttps://vestreviken.no/behandlinger/brystkreftBrystkreftB
Brystkreft - operasjonhttps://vestreviken.no/behandlinger/brystkreft-operasjonBrystkreft - operasjonB
Brystkreft påvisning av vaktpostlymfeknutehttps://vestreviken.no/behandlinger/brystkreft-pavisning-av-vaktpostlymfeknuteBrystkreft påvisning av vaktpostlymfeknuteB
Brystkreft røntgenmerkinghttps://vestreviken.no/behandlinger/brystkreft-rontgenmerkingBrystkreft røntgenmerkingB
Brystreduserende operasjon, mannhttps://vestreviken.no/behandlinger/brystreduserende-operasjon-mannBrystreduserende operasjon, mannB
Brystreduserende operasjon på kvinnehttps://vestreviken.no/behandlinger/brystreduserende-operasjon-pa-kvinneBrystreduserende operasjon på kvinneB
Brystrekonstruksjonhttps://vestreviken.no/behandlinger/brystrekonstruksjonBrystrekonstruksjonB
Brystrekonstruksjon med brystprotese - sekundærhttps://vestreviken.no/behandlinger/brystrekonstruksjon-med-brystprotese-sekunderBrystrekonstruksjon med brystprotese - sekundærB
Brystrekonstruksjon med eget vev - sekundærhttps://vestreviken.no/behandlinger/brystrekonstruksjon-med-eget-vev-sekunderBrystrekonstruksjon med eget vev - sekundærB
Brystrekonstruksjon ved brystkreft - direkte rekonstruksjonhttps://vestreviken.no/behandlinger/brystrekonstruksjon-ved-brystkreft-direkte-rekonstruksjonBrystrekonstruksjon ved brystkreft - direkte rekonstruksjonB
Brystvorterekonstruksjonhttps://vestreviken.no/behandlinger/brystvorterekonstruksjonBrystvorterekonstruksjonB
Bukplastikkhttps://vestreviken.no/behandlinger/bukplastikkBukplastikkB
Bukplastikk - omvendt T-snitt etter større vektnedganghttps://vestreviken.no/behandlinger/bukplastikk-omvendt-t-snitt-etter-storre-vektnedgangBukplastikk - omvendt T-snitt etter større vektnedgangB
Bukspyttkjertelkrefthttps://vestreviken.no/behandlinger/bukspyttkjertelkreftBukspyttkjertelkreftB
Bukveggsbrokkhttps://vestreviken.no/behandlinger/bukveggsbrokkBukveggsbrokkB
Bulimi hos voksne, poliklinisk behandlinghttps://vestreviken.no/behandlinger/bulimi-hos-voksne-poliklinisk-behandlingBulimi hos voksne, poliklinisk behandlingB
Bøyeseneskadehttps://vestreviken.no/behandlinger/boyeseneskadeBøyeseneskadeB
Cellegiftbehandlinghttps://vestreviken.no/behandlinger/cellegiftbehandlingCellegiftbehandlingC
Cellegiftbehandling i blæren - Mitomycinbehandlinghttps://vestreviken.no/behandlinger/cellegiftbehandling-i-bleren-mitomycinbehandlingCellegiftbehandling i blæren - MitomycinbehandlingC
Celleprøvehttps://vestreviken.no/behandlinger/celleproveCelleprøveC
Chrons sykdomhttps://vestreviken.no/behandlinger/chrons-sykdomChrons sykdomC
CPAP-behandlinghttps://vestreviken.no/behandlinger/cpap-behandlingCPAP-behandlingC
CPET (kardiopulmonal anstrengelsestest)https://vestreviken.no/behandlinger/cpet-kardiopulmonal-anstrengelsestestCPET (kardiopulmonal anstrengelsestest)C
Crohns sykdom - operasjonhttps://vestreviken.no/behandlinger/crohns-sykdom-operasjonCrohns sykdom - operasjonC
CThttps://vestreviken.no/behandlinger/ctCTC
CT av barnhttps://vestreviken.no/behandlinger/ct-av-barnCT av barnC
CT av hodethttps://vestreviken.no/behandlinger/ct-av-hodetCT av hodetC
CT av lungenehttps://vestreviken.no/behandlinger/ct-av-lungeneCT av lungeneC
CT av magenhttps://vestreviken.no/behandlinger/ct-av-magenCT av magenC
CT av nyrer og urinveierhttps://vestreviken.no/behandlinger/ct-av-nyrer-og-urinveierCT av nyrer og urinveierC
CT-undersøkelse av hjertethttps://vestreviken.no/behandlinger/ct-undersokelse-av-hjertetCT-undersøkelse av hjertetC
Cystisk fibrose - svettetesthttps://vestreviken.no/behandlinger/cystisk-fibrose-svettetestCystisk fibrose - svettetestC
Cystometri av urinblærehttps://vestreviken.no/behandlinger/cystometri-av-urinblereCystometri av urinblæreC
Cystoskopihttps://vestreviken.no/behandlinger/cystoskopiCystoskopiC
Cystoskopi - undersøkelse av urinblæren og urinrørethttps://vestreviken.no/behandlinger/cystoskopi-undersokelse-av-urinbleren-og-urinroretCystoskopi - undersøkelse av urinblæren og urinrøretC
Cystoskopi og defluxbehandling - barnhttps://vestreviken.no/behandlinger/cystoskopi-og-defluxbehandling-barnCystoskopi og defluxbehandling - barnC
Cøliakibehandling med glutenfri kosthttps://vestreviken.no/behandlinger/coliakibehandling-med-glutenfri-kostCøliakibehandling med glutenfri kostC
DaTSCAN - nukleærmedisinsk undersøkelse av hjernenhttps://vestreviken.no/behandlinger/datscan-nukleermedisinsk-undersokelse-av-hjernenDaTSCAN - nukleærmedisinsk undersøkelse av hjernenD
De Utrolige Årene (DUÅ)https://vestreviken.no/behandlinger/de-utrolige-arene-duaDe Utrolige Årene (DUÅ)D
Depresjon - veiledet internettbehandlinghttps://vestreviken.no/behandlinger/depresjon-veiledet-internettbehandlingDepresjon - veiledet internettbehandlingD
Depresjon hos barn og ungehttps://vestreviken.no/behandlinger/depresjon-hos-barn-og-ungeDepresjon hos barn og ungeD
Depresjon hos voksnehttps://vestreviken.no/behandlinger/depresjon-hos-voksneDepresjon hos voksneD
Diabetes og svangerskaphttps://vestreviken.no/behandlinger/diabetes-og-svangerskapDiabetes og svangerskapD
Diabetes type 1https://vestreviken.no/behandlinger/diabetes-type-1Diabetes type 1D
Diabetes type 2https://vestreviken.no/behandlinger/diabetes-type-2Diabetes type 2D
Diagnostisk forløp for pasienter med uspesifikke symptomerhttps://vestreviken.no/behandlinger/diagnostisk-forlop-for-pasienter-med-uspesifikke-symptomerDiagnostisk forløp for pasienter med uspesifikke symptomerD
Dialektisk atferdsterapi (DBT) - ungdomhttps://vestreviken.no/behandlinger/dialektisk-atferdsterapi-dbt-ungdomDialektisk atferdsterapi (DBT) - ungdomD
Digital egenregistrering for psykisk helse og rushttps://vestreviken.no/behandlinger/digital-egenregistrering-for-psykisk-helse-og-rusDigital egenregistrering for psykisk helse og rusD
Digital egenregistrering for somatikkenhttps://vestreviken.no/behandlinger/digital-egenregistrering-for-somatikkenDigital egenregistrering for somatikkenD
Digital Hjemmeoppfølging av premature – DigiHopphttps://vestreviken.no/behandlinger/digital-hjemmeoppfolging-av-premature-digihoppDigital Hjemmeoppfølging av premature – DigiHoppD
Diureserenografi, barn - nukleærmedisinsk undersøkelse av nyrenehttps://vestreviken.no/behandlinger/diureserenografi-barn-nukleermedisinsk-undersokelse-av-nyreneDiureserenografi, barn - nukleærmedisinsk undersøkelse av nyreneD
Diureserenografi, voksen - nukleærmedisinsk undersøkelse av nyrenehttps://vestreviken.no/behandlinger/diureserenografi-voksen-nukleermedisinsk-undersokelse-av-nyreneDiureserenografi, voksen - nukleærmedisinsk undersøkelse av nyreneD
Divertikkelsykdom i tarm (divertikulitt)https://vestreviken.no/behandlinger/divertikkelsykdom-i-tarm-divertikulittDivertikkelsykdom i tarm (divertikulitt)D
DMSA nyrescintigrafi, barn - nukleærmedisinsk undersøkelse av nyrenehttps://vestreviken.no/behandlinger/dmsa-nyrescintigrafi-barn-nukleermedisinsk-undersokelse-av-nyreneDMSA nyrescintigrafi, barn - nukleærmedisinsk undersøkelse av nyreneD
DMSA nyrescintigrafi, voksen - nukleærmedisinsk undersøkelse av nyrenehttps://vestreviken.no/behandlinger/dmsa-nyrescintigrafi-voksen-nukleermedisinsk-undersokelse-av-nyreneDMSA nyrescintigrafi, voksen - nukleærmedisinsk undersøkelse av nyreneD
Droppfinger - malletfingerhttps://vestreviken.no/behandlinger/droppfinger-malletfingerDroppfinger - malletfingerD
Dupuytrens kontraktur - operasjonhttps://vestreviken.no/behandlinger/dupuytrens-kontraktur-operasjonDupuytrens kontraktur - operasjonD
Døgnbehandling av rusmiddelproblemerhttps://vestreviken.no/behandlinger/dognbehandling-av-rusmiddelproblemerDøgnbehandling av rusmiddelproblemerD
Døgnbehandling psykatrihttps://vestreviken.no/behandlinger/dognbehandling-psykatriDøgnbehandling psykatriD
EEGhttps://vestreviken.no/behandlinger/eegEEGE
Eggstokkrefthttps://vestreviken.no/behandlinger/eggstokkreftEggstokkreftE
Eggstokkreft - operasjonhttps://vestreviken.no/behandlinger/eggstokkreft-operasjonEggstokkreft - operasjonE
EIA-test, barn og ungdomhttps://vestreviken.no/behandlinger/eia-test-barn-og-ungdomEIA-test, barn og ungdomE
EKGhttps://vestreviken.no/behandlinger/ekgEKGE
EKG-langtidsregistreringhttps://vestreviken.no/behandlinger/ekg-langtidsregistreringEKG-langtidsregistreringE
EKG-langtidsregistrering, barn og ungdomhttps://vestreviken.no/behandlinger/ekg-langtidsregistrering-barn-og-ungdomEKG-langtidsregistrering, barn og ungdomE
Eksponering med responsprevensjon (ERP) hos barn og ungehttps://vestreviken.no/behandlinger/eksponering-med-responsprevensjon-erp-hos-barn-og-ungeEksponering med responsprevensjon (ERP) hos barn og ungeE
Eksponering med responsprevensjon (ERP) hos voksnehttps://vestreviken.no/behandlinger/eksponering-med-responsprevensjon-erp-hos-voksneEksponering med responsprevensjon (ERP) hos voksneE
Ektropion (øyelokk vendt utover)https://vestreviken.no/behandlinger/ektropion-oyelokk-vendt-utoverEktropion (øyelokk vendt utover)E
Elektrokonvertering av hjertearytmihttps://vestreviken.no/behandlinger/elektrokonvertering-av-hjertearytmiElektrokonvertering av hjertearytmiE
Elektrokonvulsiv terapihttps://vestreviken.no/behandlinger/elektrokonvulsiv-terapiElektrokonvulsiv terapiE

Fant du det du lette etter?