Beredskap

Gul beredskap i forbindelse med koronavirus og Covid-19

På denne siden finner du informasjon om smitteutbruddet av koronavirus / coronavirus i Vestre Viken HF. Enten du er pasient, bruker, blodgiver, pårørende, ansatt, student, leverandør eller samarbeidende helsepersonell skal du finne relevant info her.
  
Siden oppdateres fortløpende og ble sist oppdatert 7. april 2020, kl. 14:00.
Etter planen skal info om personer som er smittede eller i karantene oppdateres hver dag kl. 14:00.

Oppdateringshistorikk for siden

Uke 14: Fra mandag 6. til søndag 12. april 2020

Mandag 6. april

 1. Oppdatert avsnittet «​Symptomer og testing av ansatte og studenter» med nye telefon- og teståpningstider for ansatte i påsken. Nytt fra i går.

 2. Oppdatert tall over smittende og personer i karantene.

 3. Under avsnittet «Pasientkonsultasjon via videokonferanse», lagt til lenke til behandlingssiden om videokonsultasjon i Vestre Viken.

 4. Under avsnittet «Ansattinfo om pasientkonsultasjon via videokonferanse», lagt til lenke til behandlingssiden om videokonsultasjon i Vestre Viken.

 5. Endret lenke til prosedyre for videokonferanse, slik at ansatte nå åpner info på intranett istedenfor i prosedyresystemet eHåndbok.

 6. Oppdatert lenke til sak om forventet svartid på koronatesting for ansatte

Tirsdag 7. april

 1. Lagt til PDF-guiden «Kom i gang med videokonsultasjoner med pasienter» i avsnittet «Ansattinfo om pasientkonsultasjon via videokonferanse».

 2. Oppdatert tall over smittende og personer i karantene.

   

Informasjon på norsk

Beredskapsnivået i Vestre Viken helseforetak er: Gul.

Situasjonen rundt koronavirus Covid-19 har utviklet seg i Norge og Helsedirektoratet har vedtatt omfattende tiltak for å hindre spredning av viruset. Fra før av har vi hatt økt fokus på forberedelser og planer og nå mobiliserer vi flere ressurser for å håndtere situasjonen.

   

Helsedirektoratet har vedtatt omfattende tiltak for å hindre spredning av koronavirussykdommen Covid-19

Sist oppdatert: 25. mars kl. 16:22

12. mars iverksatte Helsedirektoratet omfattende tiltak for å hindre spredning av koronaviruset og for å bidra til å opprettholde nødvendige helse- og omsorgstjenester. ​24. mars informerte regjeringen om innskjerpinger i anbefalingene og at de omfattende tiltakene vil vare til 13. april 2020. Tiltakene kan bli forlenget etter dette.

   

Info til pasienter, brukere, besøkende og blodgivere

Sist oppdatert: 6. april kl. 16:24

Dette skal du gjøre ved smitte av koroavirus Covid-19

Ikke møt på behandlingssted, hold dere i hjemmekarantene.

Hvis du er, eller tror du eller noen i din husstand kan være smittet av Covid-19, skal du ikke møte opp på sykehus eller andre behandlingssteder. Hold dere hjemme og sjekk om dere bør være i hjemmekarantene eller hjemmeisolering.

Mer info om hjemmekarantene finner du i eget avsnitt om dette.
 

Avbestill timer du ikke kan møte til.

Kan du ikke møte til avtalt time ved ett av våre behandlingssteder må du ringe avdelingen og avlyse timen din. Du finner nummeret på innkallingsbrevet ditt, eller på avdelingssiden. Sykehusenes sentralbord kan hjelpe deg med å nå korrekt avdeling hvis du ikke finner nummeret selv, men det er stor belastning inn til sentralbordet, så prøv å ringe avdelingen du skal til direkte.

Vi utsetter også avtalte timer, operasjoner ol. Da kontakter vi deg.
Ikke kontakt oss, vi ringer deg. Mer om dette i eget avsnitt under.
 

Du kan ringe helsepersonell for oppfølging hvis du er syk.

Er du syk kan du ringe fastlegen din for å avtale mulig testing og henvisning m.m.

Er du ansatt i Vestre Viken finner du info om bestilling av test og testing av ansatte i eget avsnitt om dette.

Får du ikke tak i fastlegen din kan du ringe din lokale legevakt.
Merk at legevaktene er kommunale og de er dermed ikke underlagt sykehusene. Du må derfor se info på legevaktenes egne nettsteder og ringe din lokale legevakt for info.

Hvis du ikke kommer igjennom på telefon til fastlege eller din lokale legevakt og du er veldig syk kan du ringe legevaktnummeret: 116 117. 

Er du akutt syk og trenger øyeblikkelig hjelp, ring 113.
Ikke ring 113 for spørsmål rundt koronavirus. 113 er reservert for akutt nødhjelp.

Har du spørsmål om koronavirus som du ikke finner svar til på nett kan du ringe 815 55 015.

Info til pasienter om Covid-19

Info til risikogrupper

Info til gravide og fødende

Info til blodgivere

Norge er inne i en vanskelig tid med karantene og isolering pga. koronavirus, men et tilstrekkelig blodlager er fortsatt en svært viktig del av Norges beredskap. Vi ønsker derfor at du gir blod som før, men det er noen krav og restriksjoner. Det viktigste for blodbanken er at det skal være helt trygt både å få og å gi blod.

Du kan gi blod hvis du er blodgiver og:

 1. er frisk og har vært det de siste 14 dagene.
 2. ikke har vært på reise utenfor Norge de siste 14 dagene.
 3. ikke bor i samme husstand som noen som er i hjemmekarantene med symptomer på luftveisinfeksjon.
 4. ikke er i hjemmekarantene.

Blodbankene i Vestre Viken er inne på sykehusene og vi har strenge krav til smittevern, slik at det skal være trygt å møte hos oss.

Noen smitteverntiltak er:

Pasientkonsultasjon via videokonferanse

Vestre Viken skal ta i bruk vidokonferanse til enkelte pasientgrupper, spesielt innen psykisk helse og rus.

Hvis du ønsker konsultasjon via videokonferanse eller telefonmøte, kan du høre med de som behandler deg om de kan tilrettelegge for det.


Om videokonferanse

Videokonferanse er en bildeforsterket samtale der mennesker på forskjellige geografiske steder kan snakke sammen, se hverandre, dele mimikk og kroppsspråk samt dele presentasjoner og andre dokumenter.

Slike møter kan kobles opp direkte til en annen part eller som flerpartskonferanse via virtuelle møterom i Norsk helsenett. Du kan ringe opp flerpartskonferanse via telefon, men da går du glipp av bildeformidlingen. Har du en smarttelefon kan du koble deg opp til videokonferansen via nettleseren på denne.

Om taushetsplikt og sikkerhet

Videokonsultasjoner via Norsk helsenett:
Anbefales for møter der det deles sensitiv informasjon med følgende løsninger:

 1. Videokonferanseenheter i fysiske møterom i Vestre Viken

  Disse har alle hvert sitt direktenummer.
  Oppkall mellom direktenummer benyttes når man ikke ønsker at flere enn de to skal delta.

  Alle møterom med videokonferanseutstyr skal også ha et nummer til virtuelt møterom i Norsk Helsenett. Dette benyttes når man ønsker å koble opp flere parter i en konferanse. Deltakere kan delta i en flerpartskonferanse med utstyr i og utenfor helsenett, samt fra telefon.

 2. Oppkall via join.nhn.no fra nettleser

  Nettleserene Chrome, Edge eller Safari kan brukes på PC, nettbrett eller smarttelefon til avtalt virtuelle møteromsnummer i helsenett.
  Join.nhn.no har også mulighet for deling av presentasjoner.
  Fra PC: https://join.nhn.no/

Utsettelse av avtalte timer, operasjoner ol.

Vestre Viken har iverksatt tiltak for å forberede oss på økt tilstrømming av pasienter. Fra mandag 16. mars 2020 startet vi derfor reduksjon i planlagt aktivitet. Vi prioriterer øyeblikkelig hjelp og de sykeste pasientene. Det betyr også at vi må utsette noen avtaler som kan vente. Alle pasienter kan imidlertid være trygge på at operasjoner ikke blir utsatt uten at det er foretatt en medisinskfaglig individuell vurdering av om det er forsvarlig å vente og i tilfelle hvor lenge.

Dette er en svært lite ønskelig situasjon for de det gjelder, og vi beklager ulempene det medfører for den enkelte pasient og deres pårørende.

Alle som blir berørt av utsettelser i Vestre Viken vil bli kontaktet av sykehuset og får beskjed om hvordan de skal forholde seg videre. Ikke ring oss, du blir kontaktet.

Kreftregisteret melder om utsettelse av krefscreening, mammografi, livmorhalsprogrammet og tarmscreening. Les mer på nettstedet til Kreftregisteret.

Pasienter og andre som har vært på reise

Karantene ved innreise til Norge, uavhengig av symptomer eller ikke

Det er innført karanteneplikt for alle som ankommer Norge fra utlandet, uansett om det er fra reise i Norden eller andre land.

Forskriften har tilbakevirkende kraft til 27. februar 2020 for reisende fra alle land unntatt Sverige og Finland. For reisende fra Sverige og Finland gjelder karantenekravet fra og med 17. mars.

I forskriften er blant annet personer som i arbeidsforhold reiser mellom bolig og arbeidssted, og i den forbindelse krysser grensene mellom Norge, Sverige og Finland, unntatt fra karanteneplikt.

Pasienter og andre brukere av våre tjenester som har vært på reise i Norge eller Norden og er usikre på om de kan møte må kontakte avdelingen de skal til for å avklare om de skal møte til timen eller ikke.

Karantene og isolasjon av personer som kommer til Norge fra utlandet er regulert i en forskrift som ble gitt i statsråd 13. mars 2020.

Besøkende

Det er innført restriksjoner for besøkende til alle landets helseinstitusjoner og adgangskontroll for å ivareta smittevern for pasienter i landets helseinstitusjoner. Personer som har risiko for å være smittet avvises fra alle landets helseinstitusjoner.

Personer som har vært på reise i områder utenfor Norge eller Norden skal ikke på besøk ved våre behandlingssteder.

Har du vært på reise i Norge eller Norden og er usikker på om du kan møte må du kontakte avdelingen du ønsker å komme til for å avklare om du kan komme på besøk.

Det er innført strenge restriksjoner for besøk til sykehusene. Generelt er det slik at besøkende samt blodgivere som har hoste eller feber, eller som nylig har vært i utlandet, ikke skal gå inn på våre behandlingssteder.

Barn og unge kan kun ha med seg en forelder under oppholdet. Pasienter som trenger ledsager kan også ha med seg ledsager. Alt annet besøk er i utgangspunktet ikke tillatt.

I spesielle tilfeller kan det gjøres unntak for besøk til kritisk syke pasienter.
Dette må avklares med avdelingen du skal besøke. Avklaringen må gjøres via telefon og i god tid før du kommer til behandlingsstedet.

Transporttilbud og midlertidig dekking av privat reise

Pasientreiser i Vestre Viken har har etablert transporttilbud for pasienter som er mistenkt eller bekreftet smittet av koronavirus. Les mer om dette her.

Kan du kjøre selv, eller bli kjørt til behandling, oppfordrer Pasientreiser deg til å gjøre det.

Hvis du kjører selv eller blir kjørt til behandling, får du nå dekket tilleggsutgifter, som parkering, bom og bilferge. Dette er en midlertidig rettighetsendring som følge av koronaviruset. Du kan også søke om å få dekket reiseutgiftene.

På helsenorge.no kan du lese mer dekking av reiseutgifter, tilleggsutgifter, som parkering, bom og bilferge m.m.

Fri parkering

Fra 18. mars til 13. april 2020 har Vestre Viken fri parkering for ansatte, pasienter og besøkende ved sykehusene. Tiltaket gjøres som følge av redusert kollektivtilbud, endring i vakter og behov for rask innkalling av personell.

Allerede betalt parkering refunderes ikke.

Adgangskontroll

For å begrense koronasmitten er det innført adgangskontroll alle steder i Vestre Viken. I normal åpningstid medfører dette at enkelte innganger kan være stengt, og de inngangene som er åpne vil ha kontroll. Utenfor normal åpningstid vil normalt en inngang være tilgjengelig, og da med kontroll.

Dette gjøres fordi vi til enhver tid ønsker å ha kontroll over hvem som er i byggene og dermed begrense risiko for koronasmitte.

Hjemmekarantene

Info om koronavirus på flere språk

 
   

Info til ansatte, studenter og ledere

Sist oppdatert: 7. april kl. 12:50

Det ligger et særskilt ansvar på alle ledere og ansatte om å ivareta kollegaer, pasienter og andre.

Ekstraordinære virkemidler

Vestre Viken vil ha behov for å ta i bruk ekstraordinære virkemidler som følge av driftsmessige behov. Aktuelle tiltak er hjemlet i vår Regional plan for beredskapsmessig personalplanlegging, og avtaler inngått mellom Spekter og flere av organisasjonene.

Aktuelle tiltak er bruk av overtid og forskjøvet arbeidstid, herunder bruk av 12 timers vakter og hyppigere arbeid enn hver 3. helg, samt endringer av arbeidsplaner på kortere frist, omdisponering av personell, så som endrede arbeidsoppgaver, omrokkering til annen enhet. Videre tiltak vil kunne være, endringer og utsettelse av fastsatt ferie, endringer og utsettelse av avtalt avspasering og permisjoner.

For eksempel vil studiepermisjoner og overlegepermisjoner kunne utsettes og endres, etter dialog, mellom leder og den ansatte.

Dersom du er tilkallingsvikar hos en annen arbeidsgiver, kan Vestre Viken nekte deg å ta ekstra vakter. Dette gjelder dersom Vestre Viken som arbeidsgiver trenger den ansattes arbeidskraft ut fra at det er en ekstraordinær situasjon.

Vestre Viken kan imidlertid ikke pålegge ansatte å ikke jobbe i sin deltidsstilling hos annen arbeidsgiver. Det er en bindende kontrakt mellom to andre parter som hovedarbeidsgiveren må forholde seg lojalt til. Dersom det foreligger smittevernhensyn, må det gjøres en konkret vurdering ift. arbeidsplikt hos den andre arbeidsgiveren.

Mange ansatte i Vestre Viken har mulighet til å benytte seg av hjemmekontor via VPN.
Her kan du se veiledning i hvordan å bruke hjemmekontor.

Tilgang til hjemmekontor på PC

Alle bærbare SIKT PCer, levert av Sykehuspartner, er klargjort for hjemmekontor (VPN). For å bruke den bærbare PCen utenfor sykehusets nettverk, må den enkelte brukeren har tilgang til dette. Tilgang bestilles av leder. Denne veiledningen tar utgangspunkt i at du har alle nødvendige tilganger.

Logg inn og ut en gang på sykehusets område

Før du tar med den bærbare PCen hjem første gang, må du logge inn og ut en gang på stedet der du jobber til vanlig. Hvis du ikke gjør dette, vil du få meldingen «Det er ingen tilgjengelige påloggingsservere». Glemmer du å logge på før du drar til hjemmekontor er eneste løsningen å dra tilbake til stedet du jobber til vanlig for å logge på.

Bytt passord før du drar til hjemmekontor

Det er anbefalt å logge på en gang på ditt vanlige arbeidssted hver gang du bytter passord på brukerkontoen din, da den bærbare PCen vil huske det gamle passordet helt til den får kontakt med et nettverk innenfor Vestre Vikens sykehusområde igjen.

Skal du ha hjemmekontor anbefales det å oppdatere passord før du reiser hjem. Hvis passordet ditt utløper når du er hjemme må du til et kontor der du kan logge på innenfor SIKT-nettverket for å ordne nytt passord.

Veiledning for å bruke hjemmekontor:

 1. Logg inn som vanlig på den bærbare PCen.

 2. Koble til trådløst nett (privat, hotell, konferanse e.l.).

 3. Dobbeltklikk på F5-ikonet.
  Hvis F5 ikonet mangler, søk etter BIG-IP Edge Client i startmenyen og trykk på denne.

 4. Logg inn med elektronisk ID (f.eks. BankID).

 5. Hjemmekontorløsningen kobles nå opp. Dobbeltklikk på F5-ikonet for å se status (Dette kan ta litt tid).

Er du usikker på noe i denne korte veiledningen kan du se full veiledning her

Mange ansatte i Vestre Viken jobber om dagen fra hjemmekontor, slik at det er behov for å ha administrative møter elektronisk, enten via telefon eller via løsninger for videokonferanse.

MERK!

Det for tiden er stor pågang på nett for videomøter. Skal du gjennomføre administrative møter der det ikke deles sensitiv info, er det derfor viktig at du bruker telefonmøter eller Skype for business. Da brukes ikke linjekapasitet på unødvendig video og kapasiteten på Norske helsenett blir så bra som mulig for de som skal gjennomføre pasientkonsultasjoner.

Dette er valgene du har for elektroniske møter i Vestre Viken:

 1. Telefonkonferanse:
  Anbefales når man kun har tilgang til telefon.

 2. Skype for Business:
  Anbefales for møter med flere deltakere, hvor man har behov for utvidet funksjonalitet som chat, deling av presentasjoner og video. Merk at Skype ikke er sikkerhetsgodkjent for sensitiv informasjon.

 3. Videomøter via Norsk Helsenett
  Godkjent for sensitiv informasjon, med ulike alternativer:
  1. Fysiske møterom ved Vestre Vikens lokaler.

  2. Deltagelse fra PC via https://join.nhn.no/

  3. Deltagelse fra telefon.

  4. Virituelle møterom (brukes dersom det ikke er et fysisk møterom).
         

Alle som skal delta i elektroniske møter oppfordres til å sette seg inn i relevante veiledere:


Telefonkonferanse via MBN-appen:

 1. Last ned og installer appen «Telenor mobil bedriftsnett (MBN)».
 2. Velg «Mer» > «Telefonkonferanse» i appen
 3. Innkalling til telefonkonferanse sendes fra Telenor MBN > «Mer» > «Telefonmøte».
 4. Deltakere får SMS med telefonnummer og pinkode.

Her kan du se veileder for telefonkonferanse med mer info


Skype for Business:

Elektronisk møte uten et fysisk møterom.

 1. Innkalling til møtet gjøres fra Outlook (krever Skype Enterprise-rettighet).
 2. Alle parter ringer inn til Skypemøte via:
     - PC: Skype-lenken i møteinnkallingen.
     - Telefon: Telefonnummer + konferanseID# (begge er oppgitt i møteinnkallingen).

Her kan du se «Skype for Business»-veilederen for mer info


    

Norsk helsenett:
   

Videomøterom på sykehuset.

 1. I innkallingen oppgis nummer til virituelt møterom tilknyttet rommet.

  Se intranettsiden for mer om videokonferanse.
  (Intranett er et lukket nettsted som kun er tilgengelig for ansatte som er logget på innenfor SIKT-nettverket i Vestre Viken).
     
 2. Alle parter ringer inn til møterommet.
   - Deltakere som sitter fysisk i møterommet ringer inn via touchpanel i rommet.
   - Deltakere som sitter utenfor rommet ringer inn:
        - Fra PC: nettside https://join.nhn.no/
        - Fra telefon: Telefonnummer 77 30 21 00 + møteromsId#

Her kan du se veileder for bruk av Norsk Helsenett til videomøter


Videomøte uten et fysisk møterom.

 1. Møteleder velger virtuelt møterom egnet for møtet.

 2. I innkallingen oppgis nummer til virtuelt møterom.

 3. Alle parter ringer inn til virtuelt møterom:
      - Fra PC: nettside https://join.nhn.no/
      - Fra telefon: 77 60 21 00 + møteromsID

Her kan du se veileder for bruk av Norsk Helsenett til videomøter


Ved problemer:

 1. Les veilederen.

 2. Spør en kollega eller din lokale IKT-bestiller om råd.

 3. Ved feil på linjen for videokonferanse eller samtale kan ansatte kontakte Norsk helsenetts kundesupport på telefon 24 20 00 00 innenfor telefontiden, som er fra kl. 08:00 til kl. 15:30. De kan også kontakte kundesenter@nhn.no døgnet rundt, alle dager.

 4. Feil på videokonferanseutstyr kan ansatte melde til Sykehuspartner på telefon 32 23 53 30 eller ved bruk av kontaktskjemaet på «Min Sykehuspartner».

 5. Merk at Sykehuspartner og Norsk Helsenett kun tilbyr brukerstøtte til ansatte, ikke til eksterne brukere.

Ansattinfo om pasientkonsultasjon via videokonferanse

Om videokonferanse

Videokonferanse er en bildeforsterket samtale der mennesker på forskjellige geografiske steder kan snakke sammen, se hverandre, dele mimikk og kroppsspråk samt dele presentasjoner og andre dokumenter.

Slike møter kan kobles opp direkte til en annen part eller som flerpartskonferanse. Flerpartskonferanse gjennomføres via virtuelle møterom i Norsk helsenett eller ved hjelp av Skype for business. Merk at Skype ikke er sikkerhetsgodkjent for sensitiv informasjon. Du kan ringe opp flerpartskonferanse via telefon, men da går du glipp av bildeformidlingen. Har du en smarttelefon kan du koble deg opp til videokonferansen via nettleseren på denne.

Det er egne refusjonstakster for pasientkonsultasjon.

Videokonsultasjoner er sidestilt med fysisk oppmøte hos behandler.
Pasienten mottar faktura for egenandelen som ved fysisk oppmøte.

Om taushetsplikt og sikkerhet

Videokonsultasjoner via Norsk helsenett:
Anbefales for møter der det deles sensitiv informasjon med følgende løsninger:

 1. Videokonferanseenheter i fysiske møterom i Vestre Viken

  Disse har alle hvert sitt direktenummer.
  Oppkall mellom direktenummer benyttes når man ikke ønsker at flere enn de to skal delta.

  Alle møterom med videokonferanseutstyr skal også ha et nummer til virtuelt møterom i Norsk Helsenett. Dette benyttes når man ønsker å koble opp flere parter i en konferanse. Deltakere kan delta i en flerpartskonferanse med utstyr i og utenfor helsenett, samt fra telefon.

 2. Oppkall via join.nhn.no fra nettleser

  Nettleserene Chrome, Edge eller Safari kan brukes på PC, nettbrett eller smarttelefon til avtalt virtuelle møteromsnummer i helsenett.
  Alle i Vestre Viken har nettleseren Chrome tilgjengelig og det anbefales å benytte denne.
  Join.nhn.no har også mulighet for deling av presentasjoner.
  Fra PC: https://join.nhn.no/

MERK! Du kan se mer info om bruk av disse løsningene i avsnittet Elektroniske møter og videokonferanser.

   

Dokumenter for gjennomføring av videokonsultasjoner og møter:

Karantene ved innreise til Norge, uavhengig av symptomer eller ikke

Det er innført karanteneplikt for alle som ankommer Norge fra utlandet, uansett om det er fra reise i Norden eller andre land.

Forskriften har tilbakevirkende kraft til 27. februar 2020 for reisende fra alle land unntatt Sverige og Finland. For reisende fra Sverige og Finland gjelder karantenekravet fra og med 17. mars.

Arbeidstakere som i sitt arbeidsforhold reiser mellom bolig og arbeidssted, og i den forbindelse krysser grensene mellom Norge, Sverige og Finland, er unntatt fra karanteneplikt. Disse arbeidstakerne må kontakte sin leder for å avklare om de skal møte på arbeid.

Helsepersonell og andre ansatte som har vært på reise i Norge, Sverige eller Finland, og er usikre på om de kan komme til et sted i Vestre Viken, må kontakte avdelingen de skal til for å avklare om de kan møte opp.

Ansatte som oppfyller kriteriene for å være i karantene må kontakte nærmeste leder.

Tjenestereiser

Gjelder for alle ansatte, tillitsvalgte og vernetjeneste.

Med tjenestereise menes en reise i arbeidsgivers tjeneste utenfor Vestre Viken.

Reise internt mellom klinikker i helseforetaket er ikke definert som tjenestereise, men som arbeidsreise.

Tjenestereiser til utlandet er forbudt for helsepersonell.

Øvrige tjenestereiser skal reduseres til et minimum og avklares med klinikk- eller stabsdirektør.
Spesielt tjenestereiser hvor flere ressurser innen et fagfelt reiser samme sted, skal unngås.

Erstatning av tap grunnet tjenestereise

Kostnader ved avbestilte tjenestereiser dekkes i henhold til gjeldende vilkår i Gouda reiseforsikring, så er du ansatt i Vestre Viken og har tap grunnet avbestilt tjenestereise må du melde erstatningskrav dit. Polisenummer er 30295737.

Private reiser

Reiser til utlandet er forbudt for helsepersonell.

Vestre Viken dekker utgifter for ansatte som må avbestille private reiser på grunn av reiseforbudet.

Dette gjelder for reiser som ikke kan gjennomføres i perioden fra 12. mars til 30. april 2020, og som er bestilt før 12. mars 2020. Dersom krav gjøres gjeldene overfor arbeidsgiver må det fremlegges skriftlig dokumentasjon på avslag fra privat forsikringsselskap samt det økonomiske tapet og utgifter som kreves dekket.

Krav om refusjon fremsettes på vanlig måte via «Refusjon av utlegg» i Personalportalen. Kravet merkes med prosjektnummer 91A009 (Ekstrakostnader korona-virus).

Arrangementer og møter

Arrangementer og møter for ansatte, pasienter og andre brukere

Behovet for deltakelse på større arrangementer, særlig der hvor nøkkelpersonell i helsetjenesten samles, bør vurderes nøye opp mot den risiko det utgjør for beredskapen i klinikkene.

Helsedirektoratet har med hjemmel i smittevernloven § 4-1 andre ledd vedtatt forbud mot og/eller stenging av:

 1. Kulturarrangementer

 2. Idrettsarrangementer og organisert idrettsaktivitet både innendørs og utendørs

 3. Alle virksomheter i serveringsbransjen med unntak av serveringssteder der det foregår servering av mat, det vil si kantiner og spisesteder som kan legge til rette for at besøkende kan holde minst 1 meters avstand. Servering av mat skal ikke skje som buffet. Serveringsbransjen omfatter restaurant, bar, pub og uteliv.

 4. Treningssentre

 5. Virksomheter som tilbyr frisørtjenester, hudpleie, massasje og kroppspleie, tatovering, piercing og liknende

 6. Svømmehaller, badeanlegg og liknende

Se info på Folkehelseinstituttets nettsted for mer info om spesielle tiltak

  
Arrangementer og møter i regi av Vestre Viken skal følge disse reglene:

Gjelder for både interne og eksterne deltakere.

 1. Deltakertall skal begrenses til maksimum 5 deltakere.

 2. Det må gis tydelig beskjed om at personer som er forkjølet IKKE skal delta.
  (Info før møte og i starten av møtet).

 3. Ikke ha tett plassering. Det skal legges til rette for at deltakerne kan ha minimum 1 meter avstand mellom seg.

 4. Det må legges til rette for god håndhygiene, dispensere skal være tilgjengelige.

 5. Om mulig skal møter gjennomføres per video, telefon eller Skype.
     

Kurs for ansatte i Vestre Viken

Alle obligatoriske kurs for Leger i spesiaisering (LIS) er avlyst, foreløpig frem til 15. mai 2020.

Nærkontakt (høyrisikoeksponering)

Ansatte som oppfyller kriteriene for å være i karantene må kontakte nærmeste leder.

Syke ansatte bør holde seg hjemme

Vi er nå i en fase hvor vi vet det finnes spredning av koronavirus i samfunnet. Et viktig tiltak nå for å hindre videre spredning, er at alle som er syke med luftveissymptomer, holder seg hjemme for å unngå smitte til andre. Dette er for å beskytte de mest sårbare i samfunnet.

Dersom du har lette luftveissymptomer, bør du være hjemme inntil en dag etter at du føler deg frisk.

Det er på nåværende tidspunkt ikke indisert å teste deg ved kortvarig luftveissykdom (snørr, sår hals) som du blir raskt frisk av. Du må informere din leder om fraværet.

Har du derimot symptomer som hoste, feber og/eller kortpustet og har du i din stilling pasientkontakt så bør du teste deg. Du skal ikke være på jobb om du har disse symptomene.

Leders ansvar for vurdering av behov for karantene

Ledere vurderer behov for karantene og isolering. Beslutningene baseres på opplysninger fra den ansatte og kjennskap til egen virksomhet. Dersom situasjonen endrer seg eller det kommer nye opplysninger, skal det foretas ny vurdering.Flytkart for evaluering av koronasmitte hos ansatte.

Klikk på bildet eller her for å se flytkart for bekreftede og mistenkte tilfeller av koronavirussmitte hos ansatte, tiltak som tas og varighet for tiltakene

Regjeringen har innført karantene ved innreise til Norge, uavhengig av symptomer eller ikke.

Det er noen unntak for pendlere mellom Norge, Sverige og/eller Finland.

Symptomer og testing av ansatte og studenter

Kriterier for testing av Koronavirus på ansatte og studenter:

pr. 5. april 2020.

Testing skal utføres ved følgende problemstillinger, prioritert etter medisinskfaglig vurdering:

   
Ansatte med mistanke om koronavirus skal testes hvis de har minst ett av følgende symptomer:

 • feber
 • hoste
 • pustebesvær

Ansatte uten symptomer:

Skal ikke testes.

Ansatte som er i karantene grunnet nærkontakt med bekreftet Covid-19:

Trenger ikke testing før de kommer tilbake på jobb etter karantenetiden, forutsatt at har vært symptomfrie i karantenetiden.

Definisjon av nærkontakt:

har sittet mer enn 15 minutter sammen med en smittet person og med mindre enn 2 meters avstand eller hatt fysisk kontakt.

Ansatte som har symptomer ved slutten av karantenetiden:

Skal testes før de kommer tilbake i jobb.

Ansatte som er testet og har fått negativt svar, men fortsatt er syke med symptomer etter noen dager:

Skal testes på nytt.

Ansatte som har fått avvist test tidligere og som fortsatt er syke med symptomer:

Skal tilbys test.

Ansatte som har forkjølelse eller influensasymptomer:

Skal være hjemme til ett døgn etter at de er symptomfrie.

Ansatte som har testet positivt:

Skal være hjemme en uke etter symptomfrihet.

   
Testing

Hvis du tilfredsstiller testkriteriene:

Ring på telefon 67 50 58 68.

Telefontid i påsken:

 • Mandag 6. april:  kl. 08:30–12:00.
 • Tirsdag 7. april: kl. 08:30–12:00.
 • Onsdag 8. april: kl. 08:30–12:00.
 • Torsdag 9 april: Stengt.
 • Fredag 10. april: Stengt.
 • Lørdag 11. april: kl. 08:30–12:00.
 • Søndag 12. april: Stengt.
 • Mandag 13. april kl. 08:30–12:00.

Merk!
Ansatte som ringer call-senteret loggføres med personalia.

Tid for testing av ansatte i påsken:

Bærum sykehus:

 • Mandag 6. april:  kl. 09:00–11:00.
 • Tirsdag 7. april: Stengt.
 • Onsdag 8. april: kl. 09:00–11:00.
 • Torsdag 9 april: Stengt.
 • Fredag 10. april: Stengt.
 • Lørdag 11. april: kl. Stengt.
 • Søndag 12. april: Stengt.
 • Mandag 13. april kl. Stengt.

Drammen sykehus:

 • Mandag 6. april:  kl. 09:00–11:00.
 • Tirsdag 7. april: kl. 09:00–11:00.
 • Onsdag 8. april: kl. 09:00–11:00.
 • Torsdag 9 april: Stengt.
 • Fredag 10. april: Stengt.
 • Lørdag 11. april: kl. 09:00–11:00.
 • Søndag 12. april: Stengt.
 • Mandag 13. april kl. 09:00–11:00.

Sted for testing av ansatte

Oppmøtested for testing av ansatte avtales på telefon.

Slik gjennomføres testingen

Merk at det er viktig for oppfølgingen at testing av ansatte skal gjøres av faglig team i Vestre Viken, ikke på hver enkelt avdeling.

Du møter der det er avtalt at du skal testes. Helsepersonell møter deg iført smittevernutstyr og stiller deg noen spørsmål. Du blir testet ved at man tar prøve fra halsen og deretter nesen med en prøvepinne. Dette kan oppleves litt ubehaglig, men er ufarlig.

Hvis du tester positivt for for smitte

Dette skjer etter testingen

Etter du er testet sendes prøven til laboratorie for analyse.

Enten du tester negativt eller positivt på prøven vil du bli oppringt så fort det er mulig etter prøvensvar er levert fra laboratorie. Svar til ansatte som er smittet prioriteres.

Merk at ansatte som er testet og har fått negativt svar, men fortsatt er syke med symptomer etter noen dager, skal testes på nytt.

Har du som ansatt testet deg et annet sted enn i Vestre Viken, som hos legevakt, hos fastlege el., så vil svaret komme fra dem, ikke fra oss.

NB! Ikke ring testbestillings-nummeret for å purre på eller etterspørre svaret. De kan ikke svare deg om testresultat og slike henvendelser forsinker tjenesten til andre som ønsker å bestille tid for testing.

Her kan du lese mer om analyse av og forventet svartid på koronaprøver

Vurdering av helsetilstand og oppfølging

Ansatte i karantene som utvikler symptomer skal ta kontakt med sin fastlege eller legevakt på telefon 116117. Nærmeste leder skal informeres.

Info til gravide ansatte

Registrering og rapportering av fravær

Hver dag skal ansatte i hjemmekarantene eller hjemmeisolering og ansatte som har fravær på grunn av luftveissymptomer registrere status elektronisk via systemet ARES. Se mer info her.

Registreringen i ARES erstatter ikke fraværsregistrering i GAT.

Ved fravær der ansatte ikke kan utføre jobben som normalt registrerer leder fortsatt fravær i GAT og ansatte bekrefter fraværet i MinGAT.

 • Det er opprettet egne fraværskoder for bruk ved karantenesituasjon.

 • Det er innført utvidede grenser for antall dager som kan brukes ved «Karantene egenmelding» og «Karantene sykt barn/barnepasser».

 • «Karantene egenmelding» kan nå brukes i inntil 16 dager.

 • «Karantene sykt barn/barnepasser» er utvidet til å kunne brukes i inntil dobbelt av antall dager fra tidligere.

 • Arbeidstakere må kontakte leder om fraværssituasjon ved mistenkt eller bekreftet koronasmitte.

 • Leder har ansvar for å registrere fravær i GAT.

 • Oversikt over alle aktuelle fraværskoder knyttet til korona finner du på intranett og som systemmelding i GAT.

Prosedyrer for ivaretakelse av pasienter

Ansatte skal ikke gå på jobb når de er syke, og skal følge grunnleggende smittevernrutiner for å beskytte sine pasienter mot smitte.
   
God håndhygiene er viktig!
Dette rådet gjelder generelt, og er vesentlig ved utbrudd av smittsom sykdom.
   
Ansatte skal unngå håndhilsing for å hindre smittespredning av Covid-19.

I eHåndbok finner du mappe over prosedyrer for håndtering av koronavirus Covid-19

Fri parkering for ansatte

Fra 18. mars til 13. april 2020 har Vestre Viken fri parkering for ansatte, pasienter og besøkende ved sykehusene. Tiltaket gjøres som følge av redusert kollektivtilbud, endring i vakter og behov for rask innkalling av personell.

Allerede betalt parkering refunderes ikke.

Adgangskontroll for ansatte

For å begrense koronasmitten er det innført adgangskontroll alle steder i Vestre Viken. I normal åpningstid medfører dette at enkelte innganger kan være stengt, og de inngangene som er åpne vil ha kontroll. Utenfor normal åpningstid vil normalt en inngang være tilgjengelig, og da med kontroll.

Dette gjøres fordi vi til enhver tid ønsker å ha kontroll over hvem som er i byggene og dermed begrense risiko for koronasmitte.

Info om koronavirus på flere språk

 
    

Info til leverandører med personell i Vestre Viken

Sist oppdatert: 29. mars kl. 15:35

I forbindelse med koronavirus har Vestre Viken iverksatt tiltak for å forberede oss på økt tilstrømning av pasienter. Ett tiltak er strengere krav til våre leverandører.

Spørsmål fra leverandører rettes til postmottak@vestreviken.no

Adgangskontroll

For å begrense koronasmitten er det innført adgangskontroll på Vestre Vikens lokasjoner. I normal åpningstid medfører dette at enkelte innganger kan være stengt, og de inngangene som er åpne vil ha kontroll. Utenfor normal åpningstid vil normalt en inngang være tilgjengelig, og da med kontroll.

Dette gjøres fordi vi til enhver tid ønsker å ha kontroll over hvem som er i byggene og dermed begrense risiko for koronasmitte. 

Alle leverandørbesøk må godkjennes

Ingen leverandører vil få besøke behandlingssteder i Vestre Viken med mindre det er strengt nødvendig. Alle besøk skal godkjennes av ansvarlig på den respektive avdelingen.

Du kan se oversikt over våre avdelinger og steder her

Følg samme regler som våre ansatte ift. koronasmitte

Vi ønsker å holde koronasmitte utenfor sykehusene. Derfor ønsker vi at leverandører som har personell som jobber eller besøker institusjoner i Vestre Viken følger samme regler som våre ansatte i forhold til dette.

Vi ber også om at våre leverandører til enhver tid forholder seg til helsemyndighetenes anbefalinger.

Vestre Viken oppfordrer våre leverandører til å følge med på FHIs webside om Covid-19

Fri parkering for leverandører

Fra 18. mars til 13. april 2020 har Vestre Viken fri parkering for ansatte, pasienter og besøkende ved sykehusene. Tiltaket gjøres som følge av redusert kollektivtilbud, endring i vakter og behov for rask innkalling av personell.

Allerede betalt parkering refunderes ikke.

 

   

Info til media

Sist oppdatert: 7. april kl. 14:00

Koronasituasjonen for pasienter og ansatte i Vestre Viken

Tirsdag 6. april døde to eldre pasienter med påvist koronasmitte, innlagt på sykehus i Vestre Viken. En pasient på Bærum sykehus og en pasient på Drammen sykehus. Av personvernhensyn kan vi ikke gi nærmere informasjon rundt pasientene. Totalt er det nå 11 pasienter med påvist koronasmitte som er døde i vårt sykehusområde.

Antall innlagte pasienter med Covid-19-smitte: 32

 • Innlagt på Bærum sykehus: 21
 • Innlagt på Drammen sykehus: 9
 • Innlagt på Ringerike sykehus: 2

Utskrevne koronapasienter siste døgn: 2

 • Bærum sykehus: 1
 • Drammen sykehus: 1

Antall døde pasienter med Covid-19-smitte hittil: 11

 • Bærum sykehus: 7
 • Drammen sykehus: 3
 • Ringerike sykehus: 1

Antall ansatte i Vestre Viken HF med påvist Covid-19-smitte: 40

 • Bærum sykehus: 11
 • Drammen sykehus: 9
 • Ringerike sykehus: 3
 • Psykisk helse og rus: 9
 • Øvrige ansatte: 8

Antall ansatte i karantene: 107

Om personvern

Helsedirektoratet oppfordrer alle sykehus aktivt å informere om at de har en pasient innlagt som følge av Covid-19. De presiserer imidlertid at det er viktig å ivareta personvern, slik at vedkommende ikke kan identifiseres.

Det er et strengt krav om at identifikasjon ikke skal være mulig, hverken direkte eller indirekte, for at kravet til anonymitet skal være oppfylt.

Les mer om Vestre Vikens personvernpolicy

Pressemeldinger

Av personvernhensyn vil sykehuset ikke gi inngående opplysninger om pasienter eller deres helsetilstand.

Nyhetssaker for pressen:

Svar på innsynsbegjæringer kan ta lengre tid enn vanlig

Som følge av den oppståtte situasjonen knyttet til koronautbruddet, jfr. også Helsedirektoratets vedtak av 12. mars 2020, har vi dessverre ikke kapasitet til å håndtere og prioritere innsynsbegjæringer slik offentlighetsloven forutsetter. Vestre Viken HF må i denne situasjonen prioritere å bruke kompetanse og kapasitet til å sikre nødvendig beredskap og samfunnskritiske funksjoner. Som en konsekvens av dette kan svar på innsynsbegjæringer ta noe lengre tid enn vanlig.

Vestre Viken HF beklager dette, men håper på forståelse.

 

   

Om beredskapsnivåer i Vestre Viken

Vi bruker tre beredskapsnivåer i tillegg til normal drift; grønn, gul og rød beredskap. Det er i tråd med nasjonale og regionale helseberedskapsplaner.

Grønn beredskap:  Normal drift, med oppmerksomhet rundt mulig mobilsering, forberedelser og planer.

Gul beredskap: Situasjonen utvikler seg. Det mobiliseres ekstra ressurser.

Rød beredskap: Situasjonen er alvorlig. Det kreves betydelig mobilisering av ressurser på de fleste områder.

Ledere informerer sine ansatte om hvordan beredskapsnivåer påvirker arbeidssituasjon til den enkelte.

   

Finner du ikke svar på det du lurer på om koronaviruset og Covid-19 på nett kan du ringe Folkehelseinstituttets infotelefon på: 815 55 015.

   
Information in English

The preparedness level of Vestre Viken Hospital Trust is: Yellow.

The Covid-19 Corona Virus situation in Norway has escalated and the Ministry of Health and Care Services has decided to implement comprehensive measures in order to prevent Covid-19 from spreading. We have already had increased focus on preparations and plans and now we are mobilizing more resources to handle the situation.

   

Nyheter om beredskapssituasjonen og koronavirus

Fant du det du lette etter?