Beredskap

Gul beredskap i forbindelse med koronavirus Covid-19

På denne siden finner du informasjon om smitteutbruddet av koronavirus / coronavirus i Vestre Viken HF. Enten du er pasient, bruker, blodgiver, pårørende, ansatt, student, leverandør eller samarbeidende helsepersonell skal du finne relevant info her.
  
Siden oppdateres fortløpende og ble sist oppdatert 28. mars 2020, kl. 16:20.
Etter planen skal info om personer som er smittede eller i karantene oppdateres hver dag kl. 14:00.

Informasjon på norsk

Beredskapsnivået i Vestre Viken helseforetak er: Gul.

Situasjonen rundt koronavirus Covid-19 har utviklet seg i Norge og Helsedirektoratet har vedtatt omfattende tiltak for å hindre spredning av viruset. Fra før av har vi hatt økt fokus på forberedelser og planer og nå mobiliserer vi flere ressurser for å håndtere situasjonen.

Oppdateringshistorikk

Denne uken:
Uke 13: Fra mandag 23. til søndag 29. mars 2020

Mandag 23. mars

 1. Under info til ansatte, studenter og ledere, lagt til lenke til nyhetssak om forventet svartid på koronaprøver under avsnittet «symptomer og testing av ansatte og studenter».

 2. Under info til ansatte, studenter og ledere, lagt til ansatte på fødeavdelingene som prioritert testgruppe under avsnittet «symptomer og testing av ansatte og studenter».

 3. Oppdatert avsnittet med info til besøkende.

 4. Oppdatert tall over smittende og personer i karantene.

 5. Oppdatert tid for testing av ansatte.

Tirsdag 24. mars

 1. Oppdatert tall over smittende og personer i karantene.

 2. Fraværskode for egenmelding i forbindelse med karantene kan nå brukes opptil 16 dager, istedenfor 8.

 3. Byttet tabell for spørsmål til ansatte under leders ansvar for vurdering av behov for karantene med flytskjema for evaluering.

 4. Lagt til lenke til Folkehelseinstituttets infoside under info til ansatte om arrangementer og møter.

Onsdag 25. mars

 1. Oppdatert lenke i flytkart, slik at den fungerer på mobile enheter.

 2. Under avsnittet «Info til pasienter, brukere, besøkende og blodgivere», lagt til flere lenker fra Folkehelseinstituttet under avsnittet om hjemmekarantene.

 3. Oppdatert tall over smittende og personer i karantene.

 4. Under «Info til ansatte, studenter og ledere», lag til info om ansattes egenregistrering via systemet ARES under avsnittet «Registrering og rapportering av fravær».

 5. Oppdatert avsnittet om at Helsedirektoratet har vedtatt omfattende tiltak for å hindre spredning av Covid-19. Det er vedtatt at tiltakene varer til minst 13. april. Lenker til mer info er satt inn.

 6. Lagt til lenke til lovdata.no i avsnittet om at Helsedirektoratet har vedtatt omfattende tiltak for å hindre spredning av Covid-19.

 7. Tatt vekk lenker til gamle nyhetssaker.

 8. Under «Info til ansatte, studenter og ledere», oppdatert avsnittet «Ekstraordinære virkemidler».

 9. Under «Info til ansatte, studenter og ledere», oppdatert avsnittet «Forbud mot utenlandsreiser» og lagt til lenke til lovdata.

 10. Under «Info til ansatte, studenter og ledere», språklige justeringer i avsnittet «Karantene ved innreise til Norge, uavhengig av symptomer eller ikke».

 11. Tabellen for fraværskoder i avsnittet «Registrering og rapportering av fravær» er erstattet med oppdatert tekst.

 12. Under «Info til ansatte, i avsnittet «Symptomer og testing av ansatte og studenter», oppdatert info om retesting ved negativt prøvesvar og testing av ansatte som har fått testavslag, samt at ansatte som ringer call-senteret registreres med personalia.

 13. Under avsnittet «Symptomer og testing av ansatte og studenter», oppdatert telefontid for calling-senter og tid for testing ved Drammen sykehus og Bærum sykehus.

Torsdag 26. mars

 1. Endret avsnittet «Ivaretakelse av pasienter» til å hete «Prosedyrer for ivaretakelse av pasienter».

 2. Deltakertall på møter og andre arrangementer i Vestre Viken er redusert fra maksimalt 10 deltakere til maksimalt 5 deltakere.

 3. Under «Info til pasienter, brukere, besøkende og blodgivere», lagt inn lenke til «Folkehelseinstituttets Info til risikogrupper».

 4. Under «Info til ansatte, i avsnittet «Symptomer og testing av ansatte og studenter», oppdatert info om tid for testing av ansatte ved Bærum sykehus: Lørdag–søndag: stengt.

 5. Oppdatert tall over smittende og personer i karantene.

Fredag 27. mars

 1. Oppdatert tall over smittende og personer i karantene.

 2. Under avsnittet «Symptomer og testing av ansatte og studenter», oppdatert kriterier for testing av ansatte.

Lørdag 28. mars

 1. Oppdatert tall over smittende og personer i karantene.

 2. Under «Info til pasienter, brukere, besøkende og blodgivere», i avsnittet «Elektroniske møter og videokonferanser», lagt til mer info om hva ansatte kan gjøre ved problemer i bruk av elektroniske møter og videokonferanser.

 3. Under «Info til pasienter, brukere, besøkende og blodgivere», lagt til avsnitt om «Pasientkonsultasjon via videokonferanse».

 4. Under «Info til ansatte, studenter og ledere», lagt til mer omfattende avsnitt om «Pasientkonsultasjon via videokonferanse».

Uke 12: Fra mandag 16. til søndag 22. mars 2020

Mandag 16. mars

 1. Redigert bort punkt om ledsager og barsel. «Ledsager kan dessverre ikke være til stede under barseloppholdet.»

 2. Oppdatert tall over smittende og personer i karantene.

 3. Oppdateringshistorikk for uke 11 lagt inn i eget avsnitt.

 4. Lagt til eget avsnitt med info til leverandører.

 5. Lagt inn eget avsnitt om at syke ansatte bør holde seg hjemme.

 6. Lagt til lenke til info på andre språk i avsnitt til pasienter, ansatte og info på engelsk.

 7. Lagt info til pasienter, brukere og besøkende i ekspanderende avsnitt.

Tirsdag 17. mars

 1. Under avsnittet «Helsedirektoratet har vedtatt omfattende tiltak for å hindre spredning av Covid-19», oppdatert avsnitt «Karantene ved innreise til Norge, uavhengig av symptomer eller ikke» og lagt til avsnitt om forbud mot opphold på fritidseiendommer.

 2. Under «Info til pasienter, brukere og besøkende», endret avsnittet «Pasienter og andre som har vært på reise» for å vise nye føringer fra og med 17. mars.

 3. Under avsnittet «Info til ansatte, studenter og ledere», lagt til oppdatert avsnitt om karantene ved innreise til Norge.

 4. Under info om beredskapsnivåer, lagt til at «Ledere informerer sine ansatte om hvordan beredskapsnivåer påvirker arbeidssituasjon til den enkelte.»

 5. Under avsnittene «Info til pasienter, brukere og besøkende», «Info til ansatte, studenter og ledere», samt under info på engelsk, lagt til lenke til info om hjemmekarantene og hjemmeisolering på flere språk.

 6. Under avsnittet «Info til pasienter, brukere og besøkende» flyttet avsnitt om tjenestereiser og avsnitt om Arrangementer og møter, slik at info om reiser og arrangementer ligger samlet etter endinger på reise og karanteneregler fra 17. mars.

 7. Lagt hver uke og dag for oppdateringshistorikk i egne ekspanderende avsnitt.

 8. Oppdatert info om sentralbordet under «Dette skal du gjøre ved smitte av koroavirus Covid-19».

 9. Oppdatert tall over smittende og personer i karantene.

 10. Oppdatert avsnitt: Symptomer og testing av ansatte og studenter.

 11. Oppdatert tabell «Spørsmål til den ansatte» under Leders ansvar for vurdering av behov for karantene.

 12. Lag til lenke til mappe over prosedyrer for håndtering av coronavirus Covid-19 under avsnitt med info til ansatte, studenter og ledere.

Onsdag 18. mars

 1. Oppdatert avsnittet «Leders ansvar for vurdering av behov for karantene».

 2. Oppdatert tabell «Spørsmål til den ansatte» under Leders ansvar for vurdering av behov for karantene.

 3. Skrevet om info til ledere om at Regjeringen har innført karantene ved innreise til Norge.

 4. Lagt inn ny lenke til prosedyre for registrering, som kan åpnes fra Internett istedenfor kun i lukket prosedyresystem.

 5. Lagt til lenke til registreringsskjema for lederes daglige rapportering om ansatte i karantene.

 6. Under avsnittet «Symptomer og testing av ansatte og studenter», lagt til info om hva som skjer etter testing av ansatt.

 7. Under avsnittet «Dette skal du gjøre ved smitte av koroavirus Covid-19», lagt til henvisning til eget avsnitt for testing av ansatte.

 8. Skrevet om og lagt info i egne avsnitt under avsnittet «Dette skal du gjøre ved smitte av koroavirus Covid-19».

 9. Lagt til info om at Kreftregisteret melder om utsettelse av krefscreening, mammografi, livmorhalsprogrammet og tarmscreening.

 10. Oppdatert tall over smittende og personer i karantene.

 11. Lagt til nyhetssak om at en koronasmittet pasient har dødd ved Bærum sykehus.

 12. Under info til leverandører, endret at besøk godkjennes av avdelingsleder til at besøk godkjennes av ansvarlig på den respektive avdelingen.

 13. Lagt til eget avsnitt om hjemmekontor for ansatte i Vestre Viken.

 14. Lagt til eget avsnitt om elektroniske møter og videokonferanser for ansatte i Vestre Viken.

 15. Maksimalt deltakertall ved arrangementer og møter i regi av Vestre Viken er redusert fra 20 til 10 deltakere.

 16. Lagt til info til blodgivere under avsnittet «Info til pasienter, brukere, besøkende og blodgivere».

 17. Lagt til info om at det nå er fri parkering i Vestre Viken, for ansatte, pasienter og besøkende.

 18. Lagt inn info om at svar på innsynsbegjæringer kan ta lengre tid enn vanlig.

Torsdag 19. mars

 1. Oppdatert tabell «Spørsmål til den ansatte» under Leders ansvar for vurdering av behov for karantene.

 2. Tatt vekk info om og lenker til Folkehelseinstituttets info om risikoområder, da de ikke rapporterer på dette etter det ble innført karantene for alle som ankommer Norge på reise fra utlandet og reise til utlandet ikke er lov for helsepersonell.

 3. Oppdatert lenke råd til gravide, barn og ungdom under info til gravide og fødende, etter Folkehelseinstituttet endret side for denne informasjonen.

 4. Oppdatert tall over smittende og personer i karantene.

 5. Under avsnittet «Info til ansatte, studenter og ledere», oppdatert info om Nærkontakt (høyrisikoeksponering).

 6. Stokket om på rekkefølgen av noen underavsnitt for å få mer logiske sammenhenger.

 7. Oppdatert og reparert uvirksomme lenker.

 8. Lagt info til leverandører i ekspanderende avsnitt.

Fredag 20. mars

 1. Oppdatert tall over smittende og personer i karantene.

 2. Oppdatert kriterier for testing av Coronavirus på ansatte og studenter.

 3. Oppdatert tabellen under avsnittet «Leders ansvar for vurdering av behov for karantene».

 4. Oppdatert telefontider for call-senteret for testing av ansatte.

 5. Under avsnittet «Dette skal du gjøre ved smitte av koroavirus Covid-19», presisert at man bør sjekke om man bør være i hjemmekarantene eller hjemmeisolering.

Lørdag 21. mars

 1. Oppdatert tall over smittende og personer i karantene.

Søndag 22. mars

 1. Oppdatert tall over smittende og personer i karantene.

 2. Lagt til info om transporttilbud og midlertidig dekking av privat reise under avsnittet «Info til pasienter, brukere, besøkende og blodgivere».

 3. Lagt til nyhetsutlisting for beredskapssituasjonen og koronavirus.

 4. Oppdatert telefon og åpningstid for testing av ansatte.

Uke 11: Fra mandag 9. til søndag 15. mars 2020

Mandag 9. mars

 • Oppdatert nyhetssaker om koronavirus samt info på relevante infosider.

Tirsdag 10. mars

 • Varsel om at Vestre Viken har gått i grønn beredskap.

Onsdag 11. mars

 • Beredskapsinfo publisert.

Torsdag 12. mars

 1. Lagt til forklaring på beredskapsnivå grønn.

 2. Ny tabell med spørsmål til ansatte, under avsnittet om «Leders ansvar for vurdering av behov for karantene».

 3. Under «Symptomer og testing av ansatte og studenter»: lagt til lenke til nyhetssak om testing for koronavirus samt prosedyrer for dette i Vestre Viken.

 4. Lagt til enkel info på engelsk.

 5. Oppdatert tall over smittende og personer i karantene.

 6. Lagt til info om at Helsedirektoratet har vedtatt omfattende tiltak for å hindre spredning av Covid-19.

Fredag 13. mars

 1. Lagt til lenke til Utenriksdepartementets info om reiser.

 2. Info om arrangementer og møter er lagt til som eget avsnitt etter nye føringer fra Helse- og omsorgsdepartementet.

 3. Info om adgangskontroll er lagt til.

 4. Info om testing av ansatte er oppdatert.

 5. Oppdatert info om oppmøtested for ansatte som skal testes.

 6. Oppdatert tall over smittende og personer i karantene.

 7. Varsel om at Vestre Viken har gått i gul beredskap.

 8. Lagt til nyhetssak om gul beredskap.

Lørdag 14. mars

 1. Under Leders ansvar for vurdering av behov for karantene, presisert at Regjeringen har innført karantene for alle som kommer utenfra Norden.

 2. Lagt til ny info om og lenke til prosedyre for vurdering og registrering av hjemmekarantene for ansatte.

 3. Lagt til nyhet om uttalelse fra direktør for administrasjon og samfunnskontakt i Vestre Viken.

 4. Lagt til info om utsettelse av avtalte timer, operasjoner ol. under avsnitt med info til pasienter, brukere og besøkende.

 5. Oppdatert info om restriksjoner for besøkende.

 6. Oppdatert tall over smittende og personer i karantene.

 7. Oppdater tabell med lederes spørsmål til ansatte for vurdering av karantene.

Søndag 15. mars

 1. Lagt til lenke med info til fødende under Informasjon til pasienter, brukere og besøkende.

 1. Lag til eget avsnitt med lenker til mer info til gravide og fødende.

 2. Ryddet i rekkefølgen på informasjonen.

 3. Lagt til info om hva du gjøre ved smitte av koroavirus Covid-19.
  Fra før av har det ligget info på forsiden. Nå presiserer vi mer her.

 4. Oppdatert tall over smittende og personer i karantene.

 5. Under info til ansatte: Lagt til info om svindelforsøk ift. koronavirus-situasjonen.

 6. Oppdatert info om besøk til kritisk syke pasienter.

 7. Oppdatert tabell «Spørsmål til den ansatte» under Leders ansvar for vurdering av behov for karantene.

Helsedirektoratet har vedtatt omfattende tiltak for å hindre spredning av Covid-19
Sist oppdatert: 25. mars kl. 16:15

12. mars iverksatte Helsedirektoratet omfattende tiltak for å hindre spredning av koronaviruset og for å bidra til å opprettholde nødvendige helse- og omsorgstjenester. ​24. mars informerte regjeringen om innskjerpinger i anbefalingene og at de omfattende tiltakene vil vare til 13. april 2020. Tiltakene kan bli forlenget etter dette.

Info til pasienter, brukere, besøkende og blodgivere
Sist oppdatert: 28. mars kl. 16:20

Dette skal du gjøre ved smitte av koroavirus Covid-19

Ikke møt på behandlingssted, hold dere i hjemmekarantene.

Hvis du er, eller tror du eller noen i din husstand kan være smittet av Covid-19, skal du ikke møte opp på sykehus eller andre behandlingssteder. Hold dere i hjemme og sjekk om dere bør være i hjemmekarantene eller hjemmeisolering.

Mer info om hjemmekarantene finner du i eget avsnitt om dette.
 

Avbestill timer du ikke kan møte til.

Kan du ikke møte til avtalt time ved ett av våre behandlingssteder må du ringe avdelingen og avlyse timen din. Du finner nummeret på innkallingsbrevet ditt, eller på avdelingssiden. Sykehusenes sentralbord kan hjelpe deg med å nå korrekt avdeling hvis du ikke finner nummeret selv, men det er stor belastning inn til sentralbordet, så prøv å ringe avdelingen du skal til direkte.

Vi utsetter også avtalte timer, operasjoner ol. Da kontakter vi deg.
Ikke kontakt oss, vi ringer deg. Mer om dette i eget avsnitt under.
 

Du kan ringe helsepersonell for oppfølging hvis du er syk.

Er du syk kan du ringe fastlegen din for å avtale mulig testing og henvisning m.m.

Er du ansatt i Vestre Viken finner du info om bestilling av test og testing av ansatte i eget avsnitt om dette.

Får du ikke tak i fastlegen din kan du ringe din lokale legevakt.
Merk at legevaktene er kommunale og de er dermed ikke underlagt sykehusene. Du må derfor se info på legevaktenes egne nettsteder og ringe din lokale legevakt for info.

Hvis du ikke kommer igjennom på telefon til fastlege eller din lokale legevakt og du er veldig syk kan du ringe legevaktnummeret: 116 117. 

Er du akutt syk og trenger øyeblikkelig hjelp, ring 113.
Ikke ring 113 for spørsmål rundt koronavirus. 113 er reservert for akutt nødhjelp.

Har du spørsmål om koronavirus som du ikke finner svar til på nett kan du ringe 815 55 015.

Info til risikogrupper

Info til gravide og fødende

Info til blodgivere

Norge er inne i en vanskelig tid med karantene og isolering pga. koronavirus, men et tilstrekkelig blodlager er fortsatt en svært viktig del av Norges beredskap. Vi ønsker derfor at du gir blod som før, men det er noen krav og restriksjoner. Det viktigste for blodbanken er at det skal være helt trygt både å få og å gi blod.

Du kan gi blod hvis du er blodgiver og:

 1. er frisk og har vært det de siste 14 dagene.
 2. ikke har vært på reise utenfor Norge de siste 14 dagene.
 3. ikke bor i samme husstand som noen som er i hjemmekarantene med symptomer på luftveisinfeksjon.
 4. ikke er i hjemmekarantene.

Blodbankene i Vestre Viken er inne på sykehusene og vi har strenge krav til smittevern, slik at det skal være trygt å møte hos oss.

Noen smitteverntiltak er:

Pasientkonsultasjon via videokonferanse

Vestre Viken skal ta i bruk vidokonferanse til enkelte pasientgrupper, spesielt innen psykisk helse og rus.

Hvis du ønsker konsultasjon via videokonferanse eller telefonmøte kan du høre med de som behandler deg om de kan tilrettelegge for det.

Her kan du se informasjon om videokonsultasjon, fra Vestre Viken til deg som pasient

Om videokonferanse

Videokonferanse er en bildeforsterket samtale der mennesker på forskjellige geografiske steder kan snakke sammen, se hverandre, dele mimikk og kroppsspråk og også dele presentasjoner og andre dokumenter.

Slike møter kan kobles opp direkte til en annen part eller som flerpartskonferanse via virtuelle møterom i Norsk helsenett. Du kan ringe opp flerpartskonferanse via telefon, men da går du glipp av bildeformidlingen. Har du en smarttelefon kan du koble deg opp til videokonferansen via nettleseren på denne.

Om taushetsplikt og sikkerhet

Videokonsultasjoner via Norsk helsenett:
Anbefales for møter der det deles sensitiv informasjon med følgende løsninger:

 1. Videokonferanseenheter i fysiske møterom i Vestre Viken

  Disse har alle hvert sitt direktenummer.
  Oppkall mellom direktenummer benyttes når man ikke ønsker at flere enn de to skal delta.

  Alle møterom med videokonferanseutstyr skal også ha et nummer til virtuelt møterom i Norsk Helsenett. Dette benyttes når man ønsker å koble opp flere parter i en konferanse. Deltakere kan delta i en flerpartskonferanse med utstyr i og utenfor helsenett, samt fra telefon.

 2. Oppkall via join.nhn.no fra nettleser

  Nettleserene Chrome, Edge eller Safari kan brukes på PC, nettbrett eller smarttelefon til avtalt virtuelle møteromsnummer i helsenett.
  Join.nhn.no har også mulighet for deling av presentasjoner.
  Fra PC: https://join.nhn.no/

Utsettelse av avtalte timer, operasjoner ol.

Vestre Viken har iverksatt tiltak for å forberede oss på økt tilstrømming av pasienter. Fra mandag 16. mars 2020 startet vi derfor reduksjon i planlagt aktivitet. Vi prioriterer øyeblikkelig hjelp og de sykeste pasientene. Det betyr også at vi må utsette noen avtaler som kan vente. Alle pasienter kan imidlertid være trygge på at operasjoner ikke blir utsatt uten at det er foretatt en medisinskfaglig individuell vurdering av om det er forsvarlig å vente og i tilfelle hvor lenge.

Dette er en svært lite ønskelig situasjon for de det gjelder, og vi beklager ulempene det medfører for den enkelte pasient og deres pårørende.

Alle som blir berørt av utsettelser i Vestre Viken vil bli kontaktet av sykehuset og får beskjed om hvordan de skal forholde seg videre. Ikke ring oss, du blir kontaktet.

Kreftregisteret melder om utsettelse av krefscreening, mammografi, livmorhalsprogrammet og tarmscreening. Les mer på nettstedet til Kreftregisteret.

Pasienter og andre som har vært på reise

Karantene ved innreise til Norge, uavhengig av symptomer eller ikke

Det er innført karanteneplikt for alle som ankommer Norge fra utlandet, uansett om det er fra reise i Norden eller andre land.

Forskriften har tilbakevirkende kraft til 27. februar 2020 for reisende fra alle land unntatt Sverige og Finland. For reisende fra Sverige og Finland gjelder karantenekravet fra og med 17. mars.

I forskriften er blant annet personer som i arbeidsforhold reiser mellom bolig og arbeidssted, og i den forbindelse krysser grensene mellom Norge, Sverige og Finland, unntatt fra karanteneplikt.

Pasienter og andre brukere av våre tjenester som har vært på reise i Norge eller Norden og er usikre på om de kan møte må kontakte avdelingen de skal til for å avklare om de skal møte til timen eller ikke.

Karantene og isolasjon av personer som kommer til Norge fra utlandet er regulert i en forskrift som ble gitt i statsråd 13. mars 2020.

Besøkende

Det er innført restriksjoner for besøkende til alle landets helseinstitusjoner og adgangskontroll for å ivareta smittevern for pasienter i landets helseinstitusjoner. Personer som har risiko for å være smittet avvises fra alle landets helseinstitusjoner.

Personer som har vært på reise i områder utenfor Norge eller Norden skal ikke på besøk ved våre behandlingssteder.

Har du vært på reise i Norge eller Norden og er usikker på om du kan møte må du kontakte avdelingen du ønsker å komme til for å avklare om du kan komme på besøk.

Det er innført strenge restriksjoner for besøk til sykehusene. Generelt er det slik at besøkende samt blodgivere som har hoste eller feber, eller som nylig har vært i utlandet, ikke skal gå inn på våre behandlingssteder.

Barn og unge kan kun ha med seg en forelder under oppholdet. Pasienter som trenger ledsager kan også ha med seg ledsager. Alt annet besøk er i utgangspunktet ikke tillatt.

I spesielle tilfeller kan det gjøres unntak for besøk til kritisk syke pasienter.
Dette må avklares med avdelingen du skal besøke. Avklaringen må gjøres via telefon og i god tid før du kommer til behandlingsstedet.

Transporttilbud og midlertidig dekking av privat reise

Pasientreiser i Vestre Viken har har etablert transporttilbud for pasienter som er mistenkt eller bekreftet smittet av koronavirus. Les mer om dette her.

Kan du kjøre selv, eller bli kjørt til behandling, oppfordrer Pasientreiser deg til å gjøre det.

Hvis du kjører selv eller blir kjørt til behandling, får du nå dekket tilleggsutgifter, som parkering, bom og bilferge. Dette er en midlertidig rettighetsendring som følge av koronaviruset. Du kan også søke om å få dekket reiseutgiftene.

På helsenorge.no kan du lese mer dekking av reiseutgifter, tilleggsutgifter, som parkering, bom og bilferge m.m.

Fri parkering

Fra 18. til 29. mars 2020 innfører Vestre Viken fri parkering for ansatte, pasienter og besøkende ved sykehusene. Tiltaket gjøres som følge av redusert kollektivtilbud, endring i vakter og behov for rask innkalling av personell.

Allerede betalt parkering refunderes ikke.

Adgangskontroll

For å begrense koronasmitten er det innført adgangskontroll alle steder i Vestre Viken. I normal åpningstid medfører dette at enkelte innganger kan være stengt, og de inngangene som er åpne vil ha kontroll. Utenfor normal åpningstid vil normalt en inngang være tilgjengelig, og da med kontroll.

Dette gjøres fordi vi til enhver tid ønsker å ha kontroll over hvem som er i byggene og dermed begrense risiko for koronasmitte.

Hjemmekarantene

Info om koronavirus på flere språk

Info til ansatte, studenter og ledere
Sist oppdatert: 28. mars kl. 16:20

Det ligger et særskilt ansvar på alle ledere og ansatte om å ivareta kollegaer, pasienter og andre.

Ekstraordinære virkemidler

Vestre Viken vil ha behov for å ta i bruk ekstraordinære virkemidler som følge av driftsmessige behov. Aktuelle tiltak er hjemlet i vår Regional plan for beredskapsmessig personalplanlegging, og avtaler inngått mellom Spekter og flere av organisasjonene.

Aktuelle tiltak er bruk av overtid og forskjøvet arbeidstid, herunder bruk av 12 timers vakter og hyppigere arbeid enn hver 3. helg, samt endringer av arbeidsplaner på kortere frist, omdisponering av personell, så som endrede arbeidsoppgaver, omrokkering til annen enhet. Videre tiltak vil kunne være, endringer og utsettelse av fastsatt ferie, endringer og utsettelse av avtalt avspasering og permisjoner.

For eksempel vil studiepermisjoner og overlegepermisjoner kunne utsettes og endres, etter dialog, mellom leder og den ansatte.

Dersom du er tilkallingsvikar hos en annen arbeidsgiver, kan Vestre Viken nekte deg å ta ekstra vakter. Dette gjelder dersom Vestre Viken som arbeidsgiver tenger den ansattes arbeidskraft ut fra at det er en ekstraordinær situasjon.

Vestre Viken kan imidlertid ikke pålegge ansatte å ikke jobbe i sin deltidsstilling hos annen arbeidsgiver. Det er en bindende kontrakt mellom to andre parter som hovedarbeidsgiveren må forholde seg lojalt til. Dersom det foreligger smittevernhensyn, må det gjøres en konkret vurdering ift. arbeidsplikt hos den andre arbeidsgiveren.

Mange ansatte i Vestre Viken har mulighet til å benytte seg av hjemmekontor via VPN.
Her kan du se veiledning i hvordan å bruke hjemmekontor.

Tilgang til hjemmekontor på PC

Alle bærbare SIKT PCer, levert av Sykehuspartner, er klargjort for hjemmekontor (VPN). For å bruke den bærbare PCen utenfor sykehusets nettverk, må den enkelte brukeren har tilgang til dette. Tilgang bestilles av leder. Denne veiledningen tar utgangspunkt i at du har alle nødvendige tilganger.

Logg inn og ut en gang på sykehusets område

Før du tar med den bærbare PCen hjem første gang, må du logge inn og ut en gang på stedet der du jobber til vanlig. Hvis du ikke gjør dette, vil du få meldingen «Det er ingen tilgjengelige påloggingsservere». Glemmer du å logge på før du drar til hjemmekontor er eneste løsningen å dra tilbake til stedet du jobber til vanlig for å logge på.

Bytt passord før du drar til hjemmekontor

Det er anbefalt å logge på en gang på ditt vanlige arbeidssted hver gang du bytter passord på brukerkontoen din, da den bærbare PCen vil huske det gamle passordet helt til den får kontakt med et nettverk innenfor Vestre Vikens sykehusområde igjen.

Skal du ha hjemmekontor anbefales det å oppdatere passord før du reiser hjem. Hvis passordet ditt utløper når du er hjemme må du til et kontor der du kan logge på innenfor SIKT-nettverket for å ordne nytt passord.

Veiledning for å bruke hjemmekontor:

 1. Logg inn som vanlig på den bærbare PCen.

 2. Koble til trådløst nett (privat, hotell, konferanse e.l.).

 3. Dobbeltklikk på F5-ikonet.
  Hvis F5 ikonet mangler, søk etter BIG-IP Edge Client i startmenyen og trykk på denne.

 4. Logg inn med elektronisk ID (f.eks. BankID).

 5. Hjemmekontorløsningen kobles nå opp. Dobbeltklikk på F5-ikonet for å se status (Dette kan ta litt tid).

Er du usikker på noe i denne korte veiledningen kan du se full veiledning her

Mange ansatte i Vestre Viken jobber om dagen fra hjemmekontor, slik at det er behov for å ha møter elektronisk, enten via telefon eller via løsninger for videokonferanse.

MERK!

Det for tiden er stor pågang på nett for videomøter.
Det anbefales derfor å bruke telefonmøter.

Dette er valgene du har for elektroniske møter i Vestre Viken:

 1. Telefonkonferanse:
  Anbefales når man kun har tilgang til telefon.

 2. Skype for Business:
  Anbefales for møter med flere deltakere, hvor man har behov for utvidet funksjonalitet som chat, deling av presentasjoner og video. Merk at Skype ikke er sikkerhetsgodkjent for sensitiv informasjon.

 3. Videomøter via Norsk Helsenett
  Godkjent for sensitiv informasjon, med ulike alternativer:
  1. Fysiske møterom ved Vestre Vikens lokaler.

  2. Deltagelse fra PC via https://join.nhn.no/

  3. Deltagelse fra telefon.

  4. Virituelle møterom (brukes dersom det ikke er et fysisk møterom).
         

Alle som skal delta i elektroniske møter oppfordres til å sette seg inn i relevante veiledere:


Telefonkonferanse via MBN-appen:

 1. Last ned og installer appen «Telenor mobil bedriftsnett (MBN)».
 2. Velg Mer > Telefonkonferanse i appen
 3. Innkalling til telefonkonferanse sendes fra Telenor MBN > «Mer» > «Telefonmøte».
 4. Deltakere får SMS med telefonnummer og pinkode.

Her kan du se veileder for telefonkonferanse med mer info


Skype for Business:

 1. Elektronisk møte uten et fysisk møterom.
 2. Innkalling til møtet gjøres fra Outlook (krever Skype Enterprise-rettighet).
 3. Alle parter ringer inn til Skypemøte via:
     - PC: Skype-lenken i møteinnkallingen.
     - Telefon: Telefonnummer + konferanseID# (begge er oppgitt i møteinnkallingen).

Her kan du se «Skype for Business»-veilederen for mer info


    

Norsk helsenett:
   

Videomøterom på sykehuset.

 1. I innkallingen oppgis nummer til virituelt møterom tilknyttet rommet
  Se prosedyre for videokonferanse. eHåndbok Id 48110. (Prosedyren er lukket innenfor prosedyresystemet eHåndbok, så du må være logget på nettverket SIKT innenfor Vestre Viken for å åpne den).
     
 2. Alle parter ringer inn til møterommet.
   - Deltakere som sitter fysisk i møterommet ringer inn via touchpanel i rommet.
   - Deltakere som sitter utenfor rommet ringer inn:
        - Fra PC: nettside https://join.nhn.no/
        - Fra telefon: Telefonnummer 77 30 21 00 + møteromsId#

Her kan du se veileder for bruk av Norsk Helsenett til videomøter


Videomøte uten et fysisk møterom.

 1. Møteleder velger virtuelt møterom egnet for møtet.

 2. I innkallingen oppgis nummer til virtuelt møterom.

 3. Alle parter ringer inn til virtuelt møterom:
      - Fra PC: nettside https://join.nhn.no/
      - Fra telefon: Telefonnummer 77 60 21 00 + møteromsID

Her kan du se veileder for bruk av Norsk Helsenett til videomøter


Ved problemer:

 1. Les veilederen.

 2. Spør en kollega eller din lokale IKT-bestiller om råd.

 3. Ved feil på linjen for videokonferanse eller samtale kan ansatte i Vestre Viken ta kontakt med Norsk helsenetts kundesupport på telefon 24 20 00 00 innenfor telefontiden, som er fra kl. 08:00 til kl. 15:30. De kan også kontakte kundesenter@nhn.no døgnet rundt, alle dager.

 4. Feil på videokonferanseutstyr kan ansatte melde til Sykehuspartner brukerservice på telefon 32 23 53 30 eller ved bruk av kontaktskjemaet på «Min Sykehuspartner».

 5. Merk at Sykehuspartner og Norsk Helsenett kun tilbyr brukerstøtte til ansatte, ikke til eksterne brukere.

Pasientkonsultasjon via videokonferanse

Om videokonferanse

Videokonferanse er en bildeforsterket samtale der mennesker på forskjellige geografiske steder kan snakke sammen, se hverandre, dele mimikk og kroppsspråk og også dele presentasjoner og andre dokumenter.

Slike møter kan kobles opp direkte til en annen part eller som flerpartskonferanse. Flerpartskonferanse gjennomføres via virtuelle møterom i Norsk helsenett eller ved hjelp av Skype for business. Merk at Skype ikke er sikkerhetsgodkjent for sensitiv informasjon. Du kan ringe opp flerpartskonferanse via telefon, men da går du glipp av bildeformidlingen. Har du en smarttelefon kan du koble deg opp til videokonferansen via nettleseren på denne.

Det er egne refusjonstakster for pasientkonsultasjon. Videokonsultasjoner er sidestilt med fysisk oppmøte hos behandler. Pasienten vil motta faktura for egenandelen som ved fysisk oppmøte.

Om taushetsplikt og sikkerhet

Videokonsultasjoner via Norsk helsenett:
Anbefales for møter der det deles sensitiv informasjon med følgende løsninger:

 1. Videokonferanseenheter i fysiske møterom i Vestre Viken

  Disse har alle hvert sitt direktenummer.
  Oppkall mellom direktenummer benyttes når man ikke ønsker at flere enn de to skal delta.

  Alle møterom med videokonferanseutstyr skal også ha et nummer til virtuelt møterom i Norsk Helsenett. Dette benyttes når man ønsker å koble opp flere parter i en konferanse. Deltakere kan delta i en flerpartskonferanse med utstyr i og utenfor helsenett, samt fra telefon.

 2. Oppkall via join.nhn.no fra nettleser

  Nettleserene Chrome, Edge eller Safari kan brukes på PC, nettbrett eller smarttelefon til avtalt virtuelle møteromsnummer i helsenett.
  Alle i Vestre Viken har nettleseren Chrome tilgjengelig og det anbefales å benytte denne.
  Join.nhn.no har også mulighet for deling av presentasjoner.
  Fra PC: https://join.nhn.no/

MERK! Du kan se mer info om bruk av disse løsningene i avsnittet Elektroniske møter og videokonferanser.

   

Dokumenter for gjennomføring av videokonsultasjoner og møter:

Karantene ved innreise til Norge, uavhengig av symptomer eller ikke

Det er innført karanteneplikt for alle som ankommer Norge fra utlandet, uansett om det er fra reise i Norden eller andre land.

Forskriften har tilbakevirkende kraft til 27. februar 2020 for reisende fra alle land unntatt Sverige og Finland. For reisende fra Sverige og Finland gjelder karantenekravet fra og med 17. mars.

Arbeidstakere som i sitt arbeidsforhold reiser mellom bolig og arbeidssted, og i den forbindelse krysser grensene mellom Norge, Sverige og Finland, er unntatt fra karanteneplikt. Disse arbeidstakerne må kontakte sin leder for å avklare om de skal møte på arbeid.

Helsepersonell og andre ansatte som har vært på reise i Norge, Sverige eller Finland, og er usikre på om de kan komme til et sted i Vestre Viken, må kontakte avdelingen de skal til for å avklare om de kan møte opp.

Ansatte som oppfyller kriteriene for å være i karantene må kontakte nærmeste leder.

Tjenestereiser

Gjelder for alle ansatte, tillitsvalgte og vernetjeneste.
Med tjenestereise menes en reise i arbeidsgivers tjeneste utenfor Vestre Viken.
Reise internt mellom klinikker i helseforetaket er ikke definert som tjenestereise, men som arbeidsreise.

Tjenestereiser til utlandet er forbudt for helsepersonell.

Øvrige tjenestereiser skal reduseres til et minimum og avklares med klinikk- eller stabsdirektør.
Spesielt tjenestereiser hvor flere ressurser innen et fagfelt reiser samme sted, skal unngås.

Arrangementer og møter

Arrangementer og møter for ansatte, pasienter og andre brukere

Behovet for deltakelse på større arrangementer, særlig der hvor nøkkelpersonell i helsetjenesten samles, bør vurderes nøye opp mot den risiko det utgjør for beredskapen i klinikkene.

Helsedirektoratet har med hjemmel i smittevernloven § 4-1 andre ledd vedtatt forbud mot og/eller stenging av:

 1. Kulturarrangementer

 2. Idrettsarrangementer og organisert idrettsaktivitet både innendørs og utendørs

 3. Alle virksomheter i serveringsbransjen med unntak av serveringssteder der det foregår servering av mat, det vil si kantiner og spisesteder som kan legge til rette for at besøkende kan holde minst 1 meters avstand. Servering av mat skal ikke skje som buffet. Serveringsbransjen omfatter restaurant, bar, pub og uteliv.

 4. Treningssentre

 5. Virksomheter som tilbyr frisørtjenester, hudpleie, massasje og kroppspleie, tatovering, piercing og liknende

 6. Svømmehaller, badeanlegg og liknende

Se info på Folkehelseinstituttets nettsted for mer info om spesielle tiltak

  
Arrangementer og møter i regi av Vestre Viken skal følge disse reglene:

Gjelder for både interne og eksterne deltakere.

 1. Deltakertall skal begrenses til maksimum 5 deltakere.

 2. Det må gis tydelig beskjed om at personer som er forkjølet IKKE skal delta.
  (Info før møte og i starten av møtet).

 3. Ikke ha tett plassering. Det skal legges til rette for at deltakerne kan ha minimum 1 meter avstand mellom seg.

 4. Det må legges til rette for god håndhygiene, dispensere skal være tilgjengelige.

 5. Om mulig skal møter gjennomføres per video, telefon eller Skype.
     

Kurs for ansatte i Vestre Viken

LIS: Alle obligatoriske kurs for LIS er avlyst fra nå og foreløpig frem til 15. mai 2020.

Nærkontakt (høyrisikoeksponering)

Ansatte som oppfyller kriteriene for å være i karantene må kontakte nærmeste leder.

Syke ansatte bør holde seg hjemme

Vi er nå i en fase hvor vi vet det finnes spredning av koronavirus i samfunnet. Et viktig tiltak nå for å hindre videre spredning, er at alle som er syke med luftveissymptomer, holder seg hjemme for å unngå smitte til andre. Dette er for å beskytte de mest sårbare i samfunnet.

Dersom du har lette luftveissymptomer, bør du være hjemme inntil en dag etter at du føler deg frisk.

Det er på nåværende tidspunkt ikke indisert å teste deg ved kortvarig luftveissykdom (snørr, sår hals) som du blir raskt frisk av. Du må informere din leder om fraværet.

Har du derimot symptomer som hoste, feber og/eller kortpustet og har du i din stilling pasientkontakt så bør du teste deg. Du skal ikke være på jobb om du har disse symptomene.

Leders ansvar for vurdering av behov for karantene

Ledere vurderer behov for karantene og isolering. Beslutningene baseres på opplysninger fra den ansatte og kjennskap til egen virksomhet. Dersom situasjonen endrer seg eller det kommer nye opplysninger, skal det foretas ny vurdering.Flytkart for evaluering av koronasmitte hos ansatte.

Klikk på bildet eller her for å se flytkart for bekreftede og mistenkte tilfeller av koronavirussmitte hos ansatte, tiltak som tas og varighet for tiltakene

Regjeringen har innført karantene ved innreise til Norge, uavhengig av symptomer eller ikke.

Det er noen unntak for pendlere mellom Norge, Sverige og/eller Finland.

Symptomer og testing av ansatte og studenter

Kriterier for testing av Koronavirus på ansatte og studenter:

pr. 27. mars 2020.

Testing skal utføres ved følgende problemstillinger, prioritert etter medisinskfaglig vurdering:

   
Ansatte med mistanke om koronavirus skal testes hvis de har minst ett av følgende symptomer:

  • feber
  • hoste
  • pustebesvær

Ansatte uten symptomer:

Skal ikke testes.

Ansatte som er i karantene grunnet nærkontakt med bekreftet Covid-19:

Trenger ikke testing før de kommer tilbake på jobb etter karantenetiden, forutsatt at har vært symptomfrie i karantenetiden.

Definisjon av nærkontakt:

har sittet mer enn 15 minutter sammen med en smittet person og med mindre enn 2 meters avstand eller hatt fysisk kontakt.

Ansatte som har symptomer ved slutten av karantenetiden:

Skal testes før de kommer tilbake i jobb.

Ansatte som er testet og har fått negativt svar, men fortsatt er syke med symptomer etter noen dager:

Skal testes på nytt.

Ansatte som har fått avvist test tidligere og som fortsatt er syke med symptomer:

Skal tilbys test.

Ansatte som har forkjølelse eller influensasymptomer:

Skal være hjemme til ett døgn etter at de er symptomfrie.

Ansatte som har testet positivt:

Skal være hjemme en uke etter symptomfrihet.

   
Testing

Hvis du tilfredsstiller testkriteriene:

Ring på telefon 67 50 58 68.

Telefontid:
Mandag–lørdag: kl. 08:30–12:00.
Søndag: stengt.

Ansatte som ringer call-senteret loggføres med personalia.

Tid for testing av ansatte:

 • Bærum sykehus:
  Mandag–fredag: kl. 09:00–11:00.
  Lørdag–søndag: stengt.
    
 • Drammen sykehus:
  Mandag–lørdag: kl. 09:00–12:00.
  Søndag: stengt.

Sted for testing av ansatte

Oppmøtested for testing av ansatte avtales på telefon.

Slik gjennomføres testingen

Merk at det er viktig for oppfølgingen at testing av ansatte skal gjøres av faglig team i Vestre Viken, ikke på hver enkelt avdeling.

Du møter der det er avtalt at du skal testes. Helsepersonell møter deg iført smittevernutstyr og stiller deg noen spørsmål. Du blir testet ved at man tar prøve fra halsen og deretter nesen med en prøvepinne. Dette kan oppleves litt ubehaglig, men er ufarlig.

Hvis du tester positivt for for smitte

Dette skjer etter testingen

Etter du er testet sendes prøven til laboratorie for analyse.

Enten du tester negativt eller positivt på prøven vil du bli oppringt så fort det er mulig etter prøvensvar er levert fra laboratorie. Svar til ansatte som er smittet prioriteres.

Merk at ansatte som er testet og har fått negativt svar, men fortsatt er syke med symptomer etter noen dager, skal testes på nytt.

Har du som ansatt testet deg et annet sted enn i Vestre Viken, som hos legevakt, hos fastlege el., så vil svaret komme fra dem, ikke fra oss.

NB! Ikke ring testbestillings-nummeret for å purre på eller etterspørre svaret. De kan ikke svare deg om testresultat og slike henvendelser forsinker tjenesten til andre som ønsker å bestille tid for testing.

Her kan du lese mer om analyse av og forventet svartid på koronaprøver

Vurdering av helsetilstand og oppfølging

Ansatte i karantene som utvikler symptomer skal ta kontakt med sin fastlege eller legevakt på telefon 116117. Nærmeste leder skal informeres.

Info til gravide ansatte

Registrering og rapportering av fravær

Hver dag skal ansatte i hjemmekarantene eller hjemmeisolering og ansatte som har fravær på grunn av luftveissymptomer registrere status elektronisk via systemet ARES. Se mer info her.

Registreringen i ARES erstatter ikke fraværsregistrering i GAT.

Ved fravær der ansatte ikke kan utføre jobben som normalt registrerer leder fortsatt fravær i GAT og ansatte bekrefter fraværet i MinGAT.

 • Det er opprettet egne fraværskoder for bruk ved karantenesituasjon.

 • Det er innført utvidede grenser for antall dager som kan brukes ved «Karantene egenmelding» og «Karantene sykt barn/barnepasser».

 • «Karantene egenmelding» kan nå brukes i inntil 16 dager.

 • «Karantene sykt barn/barnepasser» er utvidet til å kunne brukes i inntil dobbelt av antall dager fra tidligere.

 • Arbeidstakere må kontakte leder om fraværssituasjon ved mistenkt eller bekreftet koronasmitte.

 • Leder har ansvar for å registrere fravær i GAT.

 • Oversikt over alle aktuelle fraværskoder knyttet til korona finner du på intranett og som systemmelding i GAT.

Prosedyrer for ivaretakelse av pasienter

Ansatte skal ikke gå på jobb når de er syke, og skal følge grunnleggende smittevernrutiner for å beskytte sine pasienter mot smitte.
   
God håndhygiene er viktig!
Dette rådet gjelder generelt, og er vesentlig ved utbrudd av smittsom sykdom.
   
Ansatte skal unngå håndhilsing for å hindre smittespredning av Covid-19.

I eHåndbok finner du mappe over prosedyrer for håndtering av koronavirus Covid-19

Fri parkering for ansatte

Fra 18. til 29. mars 2020 innfører Vestre Viken fri parkering for ansatte, pasienter og besøkende ved sykehusene. Tiltaket gjøres som følge av redusert kollektivtilbud, endring i vakter og behov for rask innkalling av personell.

Allerede betalt parkering refunderes ikke.

Adgangskontroll for ansatte

For å begrense koronasmitten er det innført adgangskontroll alle steder i Vestre Viken. I normal åpningstid medfører dette at enkelte innganger kan være stengt, og de inngangene som er åpne vil ha kontroll. Utenfor normal åpningstid vil normalt en inngang være tilgjengelig, og da med kontroll.

Dette gjøres fordi vi til enhver tid ønsker å ha kontroll over hvem som er i byggene og dermed begrense risiko for koronasmitte.

Info om koronavirus på flere språk

Info til leverandører med personell i Vestre Viken
Sist oppdatert: 19. mars kl. 18:50

I forbindelse med koronavirus har Vestre Viken iverksatt tiltak for å forberede oss på økt tilstrømning av pasienter. Ett tiltak er strengere krav til våre leverandører.

Spørsmål fra leverandører rettes til postmottak@vestreviken.no

Adgangskontroll

For å begrense koronasmitten er det innført adgangskontroll på Vestre Vikens lokasjoner. I normal åpningstid medfører dette at enkelte innganger kan være stengt, og de inngangene som er åpne vil ha kontroll. Utenfor normal åpningstid vil normalt en inngang være tilgjengelig, og da med kontroll.

Dette gjøres fordi vi til enhver tid ønsker å ha kontroll over hvem som er i byggene og dermed begrense risiko for koronasmitte. 

Alle leverandørbesøk må godkjennes

Ingen leverandører vil få besøke behandlingssteder i Vestre Viken med mindre det er strengt nødvendig. Alle besøk skal godkjennes av ansvarlig på den respektive avdelingen.

Du kan se oversikt over våre avdelinger og steder her

Følg samme regler som våre ansatte ift. koronasmitte

Vi ønsker å holde koronasmitte utenfor sykehusene. Derfor ønsker vi at leverandører som har personell som jobber eller besøker institusjoner i Vestre Viken følger samme regler som våre ansatte i forhold til dette.

Vi ber også om at våre leverandører til enhver tid forholder seg til helsemyndighetenes anbefalinger.

Vestre Viken oppfordrer våre leverandører til å følge med på FHIs webside om Covid-19

Fri parkering

Fra 18. til 29. mars 2020 innfører Vestre Viken fri parkering for ansatte, pasienter og besøkende ved sykehusene. Tiltaket gjøres som følge av redusert kollektivtilbud, endring i vakter og behov for rask innkalling av personell.

Allerede betalt parkering refunderes ikke.

Info til media
Sist oppdatert: 28. mars kl. 14:00

Her finner du oppdateringer om korona-situasjonen i Vestre Viken HF:

Antall innlagte pasienter med Covid-19-smitte: 34

 • Innlagt på Bærum sykehus: 16
 • Innlagt på Drammen sykehus: 12
 • Innlagt på Ringerike sykehus: 4
 • Innlagt på Kongsberg sykehus: 2

Utskrevne koronapasienter siste døgn: 6

 • Bærum sykehus: 3
 • Drammen sykehus: 2
 • Ringerike sykehus: 1

Antall døde pasienter med Covid-19-smitte hittil: 2

   

Antall ansatte i Vestre Viken HF med påvist Covid-19-smitte: 29

 • Bærum sykehus: 5
 • Drammen sykehus: 6
 • Ringerike sykehus: 2
 • Psykisk helse og rus: 8
 • Øvrige ansatte: 8

Antall ansatte i karantene: 258

   

Om personvern

Helsedirektoratet oppfordrer alle sykehus aktivt å informere om at de har en pasient innlagt som følge av Covid-19. De presiserer imidlertid at det er viktig å ivareta personvern, slik at vedkommende ikke kan identifiseres.

Det er et strengt krav om at identifikasjon ikke skal være mulig, hverken direkte eller indirekte, for at kravet til anonymitet skal være oppfylt.

Les mer om Vestre Vikens personvernpolicy

  

Pressemeldinger

Av personvernhensyn vil sykehuset ikke gi inngående opplysninger om pasienter eller deres helsetilstand.

Nyhetssaker for pressen:

      

Svar på innsynsbegjæringer kan ta lengre tid enn vanlig.

Som følge av den oppståtte situasjonen knyttet til koronautbruddet, jfr. også Helsedirektoratets vedtak av 12. mars 2020, har vi dessverre ikke kapasitet til å håndtere og prioritere innsynsbegjæringer slik offentlighetsloven forutsetter. Vestre Viken HF må i denne situasjonen prioritere å bruke kompetanse og kapasitet til å sikre nødvendig beredskap og samfunnskritiske funksjoner. Som en konsekvens av dette kan svar på innsynsbegjæringer ta noe lengre tid enn vanlig.

Vestre Viken HF beklager dette, men håper på forståelse.

Om beredskapsnivåer i Vestre Viken

Vi bruker tre beredskapsnivåer i tillegg til normal drift; grønn, gul og rød beredskap. Det er i tråd med nasjonale og regionale helseberedskapsplaner.

 • Grønn beredskap:  Normal drift, med oppmerksomhet rundt mulig mobilsering, forberedelser og planer.
 • Gul beredskap: Situasjonen utvikler seg. Det mobiliseres ekstra ressurser.
 • Rød beredskap: Situasjonen er alvorlig. Det kreves betydelig mobilisering av ressurser på de fleste områder.

Ledere informerer sine ansatte om hvordan beredskapsnivåer påvirker arbeidssituasjon til den enkelte.


Finner du ikke svar på det du lurer på om koronavirus på nett kan du ringe:
815 55 015.

   
Information in English

The preparedness level of Vestre Viken Hospital Trust is: Yellow.

The Covid-19 Corona Virus situation in Norway has escalated and the Ministry of Health and Care Services has decided to implement comprehensive measures in order to prevent Covid-19 from spreading. We have already had increased focus on preparations and plans and now we are mobilizing more resources to handle the situation.

   

Nyheter om beredskapssituasjonen og koronavirus

Fant du det du lette etter?