Henvisningsstøtte CT

Sykehus Ventetid
​Bærum X
​Drammen X
​Kongsberg ​X
​Ringerike X

MERK!
Grunnet korona-situasjonen vil undersøkelser med normal prioritet ikke få time inntil videre.
Pasienter med høy medisinsk indikasjon vil bli prioritert.
Derfor er områder der vi vanligvis viser ventetid nå kun merket med X.

Sist oppdatert: 27. mars 2020.
Normalt sett vil medisinskfaglig vurdering kunne redusere ventetiden.

Innhold i henvisning

Undersøkelse med kontrast

Kreatininsvar skal foreligge på undersøkelsestidspunktet:

  • Under 1 uke gammelt svar for pasienter i risikogruppen
  • Under 1 måned gammelt svar for øvrige pasienter

Øyeblikkelig hjelp - henvisning

  • Kun på medisinsk indikasjon
  • Angi hvor pasienten skal sendes etter at undersøkelsen er utført.

For kontakt med radiolog:

  • Bærum: 67 80 95 13
  • Drammen: 32 80 36 74
  • Kongsberg: 32 72 58 31 (kl. 08.00-15.30)
    Kveld/natt/helg: via Kongsberg sykehus akuttmottak.
  • Ringerike: 32 11 60 64 / 32 11 60 66

Ytterligere henvisningsstøtte og kontaktinformasjon for bildediagnostikk

Fant du det du lette etter?