HELSENORGE

Akershus hjerteundersøkelse 1950 (ACE 1950)

ACE 1950 er en stor befolkningsundersøkelse av innbyggere født i 1950. Hovedformålet er å undersøke helsetilstanden til et helt årskull, som så skal følges over flere år gjennom ulike delstudier. Fokus er rettet mot atrieflimmer og annen hjerte- og karsykdom, samt sykdommer som rammer hjernen (hjerneslag og demens).

Beskrivelse av prosjektet

ACE 1950 er en stor befolkningsundersøkelse der alle som er født i 1950 og bosatt i Akershus fylke (november 2011) ble forespurt om å delta. I Asker og Bærum valgte over 72 % å delta. Totalt har mer enn 3 700 personer deltatt i første del av prosjektet, og gjennomgått en grundig undersøkelse ved enten Bærum sykehus eller Akershus universitetssykehus.

Undersøkelsen innebar blant annet måling av blodtrykk, EKG (måling av hjerterytmen), spirometri (pusteprøve som måler lungefunksjon), blodprøver og ultralyd av hjertet og blodårer til hals og hode.

Mer informasjon om studien finner du på www.ace1950.no

Delprosjekter

Screening for atrieflimmer

I et stort delprosjekt ble nytteverdien av screening for atrieflimmer undersøkt. Over 1 500 deltakere som også hadde høyt blodtrykk, diabetes eller annen hjertesykdom, ble i 2015–2016 undersøkt med et såkalt «tommel-EKG», i et forsøk på å avdekke ukjent atrieflimmer.

Gjennom denne undersøkelsen ble det funnet en høy forekomst av atrieflimmer som var kjent fra før, mens forekomsten av ukjent atrieflimmer var ca. 1 %.

Mer informasjon om studien finner du på www.ace1950.no

Informasjon til pasienter som deltar i studien

Prosjektet rekrutterer ikke lenger nye deltakere, men deltakere som allerede har sagt ja til å delta vil bli fulgt opp gjennom ulike delstudier over flere år.

Utførende enhet

Studien utføres av Forskningsavdelingen ved Bærum sykehus.

Prosjektstart- og slutt

Hovedundersøkelsene pågikk i perioden 2012–2015, og videre delstudier og oppfølging vil pågå i en årrekke fremover. Studien har godkjenning (fra REK; regional etisk komite) for oppfølging av deltakerne til 2050.

Prosjektledelse og kontaktinformasjon

Arnljot Tveit

Prosjektleder
Avdelingssjef for Forskningsavdelingen ved Bærum sykehus
Professor II ved institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Helge Røsjø

Co-prosjektleder
Medisinsk divisjon ved Akershus universitetssykehus
Avdeling for forskning og forsker ved institutt for klinisk medisin ved Universitetet i Oslo

Trygve Berge

Prosjektkoordinator
Lege og stipendiat hos Forskningsavdelingen ved Bærum sykehus
www.linkedin.com/in/trygveberge

Stipendiater:

Trygve Berge
Håkon Ihle-Hansen

Øvrige forskere:

Ingrid E. Christophersen

Prosjektmedarbeidere:

Steve Enger
Mona Olufsen
Sophia Onarheim
Kristine S. Folkenborg

Samarbeidspartnere

Studien utføres i samarbeid med Akershus universitetssykehus, medisinsk divisjon, avdeling for forskning. I tillegg har prosjektet samarbeidspartnere ved universitetsmiljøene i Lund (Sverige) og København (Danmark).

Finansiering

Prosjektet er finansiert av de to helseforetakene Vestre Viken HF og Akershus universitetssykehus HF, i tillegg til ekstern finansiering fra Helse Sør-Øst, Nasjonalforeningen for folkehelsen og Universitetet i Oslo. Støtte til materiell har og blitt gitt fra Venner av Bærum sykehus og Indremedisinsk forskningsfond av 1987 (Bærum sykehus).

Relatert informasjon

Studien på Helsenorge.noPublikasjon om studien
Fant du det du lette etter?