HELSENORGE

BUPGEN studien – kliniske, miljømessige og genetiske forhold ved utviklingsforstyrrelser

Det overordnede formålet med BUPGEN-prosjektet er å finne ut mer om biologien bak særtrekk man finner ved autismespekterforstyrrelse (ASD). Prosjektet har et særlig fokus på å lete etter genetiske forhold som kan forklare hvorfor noen utvikler ASD. Videre undersøkes det hvordan miljømessige forhold spiller inn. BUPGEN-prosjektet inneholder forskningsregister, biobank og flere forskningsprosjekter om autismespekterdiagnoser.

Utførende enhet

Vestre Viken gjennomfører studien ved Nevropsykiatrisk seksjon hos Bærum barne- og ungdomspsykiatriske poliklinikk (BBUP), og barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling (BUPA) hos Drammen barne- og ungdomspsykiatriske poliklinikk (DBUP).

Prosjektstart og -slutt

Datainnsamling i Vestre Viken startet i januar 2013. Studien er pågående.

Prosjektledelse og kontaktinformasjon

Ole A. Andreassen

Professor ved Norsk forskning for mentale lidelser (NORMENT), ved Det medisinske fakultet, Universitet i Oslo (UiO)

Terje Nærland

Daglig leder, seniorforsker og PhD  ved Nasjonalt kompetansesenter for nevroutviklingsforstyrrelser og hypersomni (NevSom).

Samarbeidspartnere

BUPGEN-studien er tilknyttet et nasjonalt nettverk og er et felles prosjekt mellom norske universiteter, en rekke helseforetak, samt Folkehelseinstituttet. Oslo universitetssykehus (OUS) har databehandler- og biobankansvar.

Finansiering

Studien finansieres ved bidrag fra de samarbeidende institusjonene og gjennom fortløpende søknader om forskningsmidler. Prosjektet har også fått midler fra Norsk forskningsråd, regionale helseforetak, EU og andre.

Fant du det du lette etter?