HELSENORGE

Evaluering av Basal eksponeringsterapi (BET)

Behandlingsmodellen BET er utviklet av Klinikk for psykisk helse og rus i Vestre Viken, for pasienter med alvorlige og sammensatte psykiske lidelser, og evalueres fortløpende med kvantitative tidsserieanalyser og kvalitative undersøkelser.

Prosjektstart og -slutt

Forskningsprosjektet startet i 2008 og vil fortsette på ubestemt tid.

Prosjektledelse

Prosjektet utføres av Klinikk for psykisk helse og rus i Vestre Viken. Prosjektlederne er Didrik Heggdal og Roar Fosse.

Samarbeidspartnere

Interne prosjektmedarbeidere er Jan Hammer og ansatte ved BET-seksjonen i Vestre Viken.

Finansiering

Prosjektet finansieres via lønnsmidler fra Klinikk for psykisk helse og rus i Vestre Viken.

Fant du det du lette etter?