HELSENORGE
Forskningsprosjekt ved Nevrologisk avdeling, Drammen sykehus

Generalisert epilepsi – en populasjonsbasert tverrsnittstudie

Epilepsi kan ha mange ulike årsaker, men hos opptil 70 % er årsaken ukjent. Det gjelder særlig ved generalisert epilepsi. Vi forsker på den vanligste typen generalisert epilepsi, juvenil myoklonusepilepsi (JME) og ønsker i samarbeid med en internasjonal forskningsgruppe å finne årsaken til JME.

Beskrivelse av prosjektet

I prosjektets innledende fase ble alle kontakter som var registrert med diagnose epilepsi på Drammen sykehus i perioden 1999-2013, gjennomgått. Vi kom fram til at i underkant av 2 000 personer i Buskerud har denne diagnosen, hvorav 600 var yngre enn 30 år. Videre kontaktet vi alle <40 år med diagnose generalisert epilepsi og inviterte til intervju ved sykehuset. Blant disse ble alle som passet diagnosebeskrivelsen for juvenil myoklonusepilepsi (JME) forespurt om å avgi en blodprøve. Blodprøvene skal inkluderes i en DNA-analyse, som er en del av et større internasjonalt prosjekt som tar sikte på å komme nærmere en forklaring på hvorfor JME oppstår, og hvorfor det rammer nettopp i tenårene. Vi tror at noe av forklaringen på dette er å finne i DNA-materialet, som jo er oppskriften på hvordan kroppen, inkludert hjernen, skal formes og utvikles.

Prosjektstart og -slutt

Gjennomgangen av journaler med diagnosekoder for epilepsi startet i 2013. Inkludering av pasienter til intervju og blodprøve startet høsten 2016. Aktiv inkludering er avsluttet i januar 2018. Den internasjonale studien vil likevel være åpen for rekruttering i ytterligere 1-2 år. Det kan derfor være aktuelt å ta flere pasienter inn, men vi vil ikke lenger aktivt gå ut og inkludere i større grupper, slik vi har gjort i 2016/2017.

Prosjektledelse og kontaktinformasjon

Forskningsprosjektet blir utført ved Nevrologisk avdeling, Drammen sykehus.

Prosjektledere:

Marte Syvertsen
E-post: marsyv@vestreviken.no
ResearchGate

Jeanette Koht
E-post: uxjeko@vestreviken.no
ResearchGate

Samarbeidspartnere

Epilepsiforskningsgruppa ved King’s College, LondonAvdeling for medisinsk genetikk, Oslo Universitetssykehus, v/ biveileder Kaja SelmerAvdeling for kompleks epilepsi – SSE, Oslo Universitetssykehus v/Karl Otto Nakken

Finansiering

Prosjektet er finansiert gjennom forskningsmidler fra Vestre Viken HF, samt driftsmidler fra diverse legater (Rebergs legat, Norsk Epilepsiforbunds forskningsfond, Lied, Nicolaysen og Rømckes minnefond).

Fant du det du lette etter?