HELSENORGE

HER2-positiv brystkreft og behandlingsrespons

På tross av målrettet behandling av HER2-positiv brystkreft vil mange kvinner i denne pasientgruppen utvikle resistens eller ikke respondere på dagens behandlingstilbud. Dette ønsker vi å bedre ved å finne en kombinasjon av dagens medisiner med enten microRNA eller et medikament som hittil ikke er brukt i brystkreftbehandling. Målet er å oppnå en forbedret effekt av en slik kombinasjonsbehandling av HER2-positiv brystkreft.

Utførende enhet

Forskningsprosjektet utføres av Forskningsenheten i Vestre Viken.

Prosjektstart og -slutt

PhD-prosjektet pågår fra juni 2017 til juni 2020.

Prosjektledelse og kontaktinformasjon

Kristine Kleivi Sahlberg

Forskningsleder ved Forskningsenheten i Vestre Viken.

Samarbeidspartnere

Avdeling for tumorbiologi, Institutt for kreftforskning, Oslo Universitetssykehus (OUS).

Finansiering

Forskningsprosjektet finansieres med midler fra Helse Sør-Øst.

Fant du det du lette etter?