HELSENORGE

Kognitive effekter av ECT ved depresjon

Studien har undersøkt kognitive effekter av elektrokonvulsiv behandling (ECT) hos pasienter med alvorlig depresjon.

Beskrivelse av prosjektet

Vi har undersøkt kognitive effekter av elektrokonvulsiv behandling (ECT) hos pasienter med alvorlig depresjon. Deltakerne ble rekruttert via ECT-enhetene på Blakstad og Drammen sykehus og utredet med et bredt sammensatt kognitivt testbatteri rett før, 6 uker, 6 måneder og 2 år etter avsluttet behandling. Dette er den lengste oppfølgingsperioden etter ECT på verdensbasis.

Resultatene viser betydelig depresjonslette og bedret kognitiv funksjon, primært av prosesseringshastighet, oppmerksomhet og korttidshukommelse, allerede 6 uker etter ECT. Disse resultatene opprettholdes ved 6 måneder. Data fra 2-års-undersøkelsen er ennå ikke ferdig analysert. I forbindelse med prosjektet ble også en gruppe eldre friske menn og kvinner utredet med det samme testbatteriet som deltakerne med depresjon.

Utførende enhet

Forskningsprosjektet er utført ved Forskningsenheten i Vestre Viken.

Prosjektstart og -slutt

Forskningsprosjektet startet i mars 2011 og ble avsluttet i desember 2017.

Prosjektledelse

Prosjektledere:

Bjørn Rishovd Rund
Forskningsdirektør
E-post: bjornrishovd.rund@vestreviken.no

Christine Mohn
Postdoktor
E-post: h.c.mohn@psykologi.uio.no

Samarbeidspartnere

Lenke Organisasjon/Avdeling, Sted v/ NAVN

Lenke Organisasjon/Avdeling, Sted v/ NAVN

Lenke Organisasjon/Avdeling, Sted v/ NAVN

Finansiering

Forskningsprosjektet ble finansiert med midler fra Helse Sør-Øst og Vestre Viken.

Lenker til publikasjoner der data fra prosjektet er benyttet

Baseline6 uker6 månederSammenheng kognitiv funksjon og IQ (kun friske deltakere)Faktoranalyse av testbatteriet (kun friske deltakere)

Fant du det du lette etter?