HELSENORGE

Mødre med bipolar lidelse og spedbarn – graviditet og tidlig samspill (Bi-sam)

Studiens hovedmål er økt kunnskap om graviditetserfaringer, forventninger og forberedelser til foreldreskap hos kvinner med bipolar lidelse (BP) og deres partnere.

Beskrivelse av prosjektet

Studiens hovedmål er økt kunnskap om graviditetserfaringer, forventninger og forberedelser til foreldreskap hos kvinner med bipolar lidelse (BP) og deres partnere, samt kunnskap om samspillsmønster og samspillsutvikling mellom mødre med BP og deres spedbarn i barnets første leveår. Funn fra studien vil kunne gi konkret informasjon til brukergruppen, og bidra til bedre helsehjelp i både svangerskapsomsorg og psykisk helsevern.

Utførende enhet

Forskningsprosjektet utføres ved Klinikk for psykisk helse og rus i Vestre Viken.
Spedbarnsteamet og FoU-avdelingen ved Avdeling for barne- og ungdomspsykiatri (BUPA), Drammen.

Prosjektstart og -slutt

Forskningsprosjektet startet i 2014 og skal etter planen avsluttes ila. 2018.

Prosjektledelse og kontaktinformasjon

Dag V. Skjelstad, forsker og førsteamanuensis II ved Forsknings- og utviklingsavdelingen (FOU) i Vestre Viken, og Universitetet i Oslo (UiO).

Samarbeidspartnere

  • Kari Slinning
    Forsker og førsteamanuensis II ved Regionsenteret for barn og unges psykiske helse (RBUP) og Universitetet i Oslo (UiO).
  • Vibeke Moe
    Doktor i psykologi og førsteamanuensis ved Universitetet i Oslo (UiO).

Finansiering

Prosjektet er finansiert av årlige tildelinger fra Forskningsutvalget (FU) i Vestre Viken.

Fant du det du lette etter?