HELSENORGE

Prediktorer for tilbakefall av atrieflimmer etter elektrokonvertering (PRE-ELECTRIC)

Elektrokonvertering er en meget effektiv metode til å stoppe atrieflimmer og gjenopprette normal hjerterytme. Dessverre får omkring halvparten av dem som blir vellykket elektrokonvertert tilbake atrieflimmer i løpet av de første ukene. Vi ønsker å undersøke om nye målinger eller blodprøveanalyser bedre kan forutsi hvem som får tilbakefall etter elektrokonvertering. Det kan gjøre oss i stand til å identifisere hvilke pasienter som er best egnet for elektrokonvertering.

Beskrivelse av prosjektet

Prosjektet er en deskriptiv observasjonsstudie hvor man ønsker å inkludere minst 200 kvinner og menn eldre enn 18 år som skal til elektrokonvertering grunnet atrieflimmer ved Bærum sykehus. Man skal innhente data ved hjelp av spørreskjema, intervju og fra pasientjournal. Man skal gjøre klinisk undersøkelse, ta EKG, blodprøver og registrere kliniske variabler før, under og etter elektrokonvertering. Man skal undersøke pasientene med ultralydundersøkelser av hjertet, og pasientene får utlevert Zenicor (tommel-EKG) til bruk i studieperioden.

Informasjon til pasienter som deltar i studien

Deltagere i prosjektet får den samme medisinske behandling som dem som ikke er med i prosjektet. Deltagelse i prosjektet innebærer imidlertid at vi gjør flere og mer detaljerte undersøkelser før og etter elektrokonverteringen enn vi normalt gjør.

Dette innebærer:

  1. Utvidet ultralydundersøkelse av hjertet
  2. Utvidet blodprøvetaking
  3. Digitalt EKG (hjertekardiogram)

De ekstra undersøkelsene vil ta ca. 60–90 minutter hver gang, og vil bli gjort på tre tidspunkt. I tillegg vil du som deltager få låne et lite apparat som gjør deg i stand til å ta EKG hjemme på en enkel måte. Med dette apparatet skal du ta EKG to ganger daglig etter elektrokonverteringen, og hvis du kjenner urolig hjerte.

Utførende enhet

Studien utføres av Forskningsavdelingen ved Bærum sykehus.

Prosjektstart- og slutt

Studien ble startet i 2017 og er planlagt avsluttet i 2027.

Prosjektledelse og kontaktinformasjon

Arnljot Tveit

MD, PhD.
Prosjektleder

Samarbeidspartnere

EKG-analyser vil bli utført av ingeniører ved Universitetet i Lund i Sverige og vil være veiledet av Professor Pyotr Platonov MD, PhD.

Laboratorieanalyser vil bli utført ved Senter for klinisk hjerteforskning (SKHF) ved Oslo universitetssykehus og vil være veiledet av Professor Ingebjørg Seljeflot PhD.

Finansiering

Studien finansieres av Vestre Viken.

Fant du det du lette etter?