Innovasjonsprosjekt - Videosamtale med AMK

Du har gjennomført en videosamtale med Medisinsk nødtelefon 113. Takk for at du bidrar, slik at vi kan gi bedre og riktigere hjelp.

Bruk av video til 113-samtaler testes nå i Helse Sør-Øst. Erfaringene brukes til å forbedre faglige rutiner og den tekniske løsningen. Dette gir grunnlaget for bruk av video som fast tjeneste fra de akuttmedisinske kommunikasjonssentralene (AMK).

Slik ivaretar vi personvern

  • Løsningen ivaretar taushetsplikt og personvernet til pasienter, innringere og helsepersonell.

  • Samtykke er et viktig prinsipp i helsevesenet og derfor er det innringeren som bestemmer om videosamtale kan gjennomføres.

  • AMK-operatøren avklarer med innringeren om video kan benyttes, deretter mottar innringeren en lenke på SMS fra Akuttmedisinsk kommunikasjonssentral og må tillate at AMK-operatørene får tilgang til kamera.

  • Videoen er kun tilgjengelig inntil 1 time etter videosamtalen avsluttes.

  • Lyd er ikke en del av videoen, men lyd er del av et annet opptak. Lydopptak er å anse som en del av pasientens journal og lagres derfor i henhold til Akuttmedisinforskriften § 20, som du kan lese her.

  • Prosjektet følger Norm for personvern og informasjonssikkerhet, som du kan lese her.

Videosamtalen er en del av oppfyllelsen av rett til nødvending og forsvarlig helsehjelp, i henhold til:

Følgende tiltak sikrer nødvendig dataminimering:

  1. Video sees kun av helsepersonellet som er involvert i pasientbehandlingen i den aktuelle hendelsen, jamfør Pasientjournalforskriften, som du kan lese her.

  2. Video er kun tilgjengelig for AMK-operatører 1 time etter at videosamtalen er avsluttet.

Mer om prosjekt for videosamtale med 113

På Vestre Vikens nettsted kan du lese mer om innovasjonsprosjekt for videosamtale med AMK (113)

Fant du det du lette etter?