Personer idémyldrer ved whiteboard.

Testbed for utprøving og samarbeid med næringsliv

Vestre Viken har opprettet en testbed og ønsker å bidra til at nye løsninger og behandlingsmetoder utvikles og utprøves i tett samarbeid med ulike aktører i næringslivet. I tett samarbeid med de ulike klinikkene gjennomføres også kliniske studier eller multisenterstudier.

Blir Vestre Viken med videre som partner avgjør størrelsen på prosjektet og ressursbehov hvordan prosjektet settes opp og pris på gjennomføring av prosjektet.

Prosjekter og produkter som vurderes som relevante for spesialisthelsetjenesten og våre satsingsområder prioriteres.

Her finner du en oversikt over alle tjenestene vi tilbyr, med prisoversikt

 • Feasibility møte:
  1 time, avklaringsmøte for vurdering om dette kan være aktuelt til å gå videre med – Gratis

 • Faglige møter med fagpersoner:
  1 100 kr per person/time for frikjøp av fagpersonell uavhengig av spesialitet.

 • Workshop 1:
  Inntil 1,5 timer, 3–5 fagpersoner, 10 000 kr.

 • Workshop 2:
  Inntil 3 timer, 3–5 fagpersoner, 20 000 kr.

 • Workshop 3:
  Inntil 3 timer, 3–5 personer, mulighet for begrenset testing/utprøving, bistand til å lage intervjuguide, rapport med oppsummering av workshop og tilbakemelding fra brukere. Pris beregnes ut fra omfang.

 • Uttrekk av data fra forskningsregistre:
  Pris avklares per forespørsel.

 • Bistand til søknader til regulatoriske myndigheter:
  Pris avklares per forespørsel.

 • Bistand til søknader om midler:
  Etter avtale.

 • Frikjøp i utprøving, uavhengig av spesialitet:
  1100 kr/t per person.

 • Kliniske studier:
  går ut ifra Helse Sør-Øst sine takster og via Inven2.

 
 

Ønsker du samarbeid med Vestre Viken?

 1. Forespørsel

  Ved eventuell spørsmål, ta kontakt på testbed@vestreviken.no

  Vi ber om at du registrerer din forespørsel ved å fylle ut spørreskjemaet du finner her.
 2. Vurdering av henvendelsen

  Med bakgrunn i svarene på spørreskjema, gjøres det en vurdering av henvendelsen.

  Vi tar kontakt og inviterer eventuelt til et avklaringsmøte dersom henvendelsen er relevant for Testbed.

 3. Videre samarbeid avtales

  Dette avtales ut fra behov.

  Mulighet for samarbeid og veien videre diskuteres mellom aktuelle fagmiljøer i Vestre Viken og samarbeidspartnere.

Fant du det du lette etter?