Forskningsutvalget

Forskningsutvalget (FU) ved Vestre Viken fungerer som et rådgivende organ innen forskningen.

Forskningsutvalget skal:

 • Bidra til utvikling og fornyelse av Vestre Vikens forskningsstrategi, samt bidra til realisering av denne, forankret i strategiens handlingsplan. Tillitsvalgte skal gis anledning til medvirkning.
 • Være høringsorgan og samarbeidspartner for forskningsdirektør i etablering av felles forskningsfaglige retningslinjer, registreringer, prosedyrer og kvalitetssikringssystemer for forskningsaktivitet.
 • Være rådgivende organ for klinikkene i forskningsrelaterte spørsmål
 • Rådgi forskningsdirektør ved tildeling av prosjektmidler til forskning

Medlemmer av Forskningsutvalget:

 • Arnljot Tveit, dr. med.
 • Bjørn Anton Graff, dr. philos. (siv.ing.)
 • Lars Heggelund, dr. med.
 • Paul Møller, dr. med.
 • Marie Stugaard, cand.med.
 • Hans-Christian S. Platou, cand. med.
 • Gernot Ernst, cand.med.
 • Oscar Kristiansen, stipendiatrepresentant (lege), (fra desember 2019)
 • Kirsti Skovdahl, ph.d. (sykepleier), ekstern representant fra USN (fra august 2018)
 • Morten H. Vatn, dr. med., ekstern representant fra UiO
 • Elisabeth Schwencke, brukerrepresentant (fra februar 2018)
 • Nina Helen Mjøsund, ph.d. (sykepleier), helsefaglig representant (fra januar 2018
 • Kristine K. Sahlberg, dr. philos. (biolog)
Fant du det du lette etter?