HELSENORGE

Emnekurs i akuttmedisin for fastleger og legevaktsleger

Praksiskonsulentene i Vestre Viken arrangerer emnekurs i akuttmedisin for fastleger og legevaktsleger. Kurset tilfredsstiller kravene til kurs i akuttmedisin for leger og annet legevaktpersonell slik det er beskrevet i Akuttmedisinforskriften.

Kurset tilfredsstiller kravene til kurs i akuttmedisin for leger og annet legevaktpersonell slik det er beskrevet i akuttmedisinforskriften §7 og §8. Kurset er laget etter rammeplan for kurs i akuttmedisin utarbeidet av Nasjonalt kompetansesenter for legevakts medisin.

Kurset består av disse to dagene som til sammen utgjør en Praktisk del som er godkjent av Legeforeningen som 15 timers tellende emnekurs til spesialitet i allmennmedisin (videre- og etterutdanning).

I forkant av kurset må man i tillegg avlegge et Nettstudie/Teorikurs, dette er godkjent av Legeforeningen som 7 timers tellende kurs til spesialitet i allmennmedisin (videre- og etterutdanning). Mer info om teorikurset ligger på påmeldingssiden for kurset.


Program:


Fredag 18.11.22
08:00 – 08:15 Registrering 
08:15 – 08:45 Info om kurset, Gruppeinndeling 
08:45 – 10:30 Egensikkerhet og Psykiatri 
10:45 – 11:30 Arb. og rollefordeling i akuttmedisinsk team 
11:30 - 12:30 Lunsj
12:30 – 17:15 Praktisk trening i grupper, fire ulike poster a 60 min med 15 pause mellom.
Tema: Akuttundersøkelse / Luftveishåndtering / AHLR / Perifert venekateter.
17:15 - 17:30 Avslutning

Lørdag 19.11.22
08:30 – 11:20 Casetrening i grupper, fire poster a 20 min med 10 min pause.
10:30 – 11:30 Rus, Tegn, symptomer, behandling Politiet / Rusomsorg
11:30 – 12:15 Lunsj
12:15 – 12:35 Casetrening i grupper, fire poster a 20 min med 10 min pause.
Tema: Brystsmerter / Traume / Anafylaksi / Psykiatri – vold – nødnett / Pustebesvær / Blødning /Overdose / Sykt barn / Sepsis
14:10 – 14:30 Avslutning

Pris: 

Kursavgift kr. 5000,-
To dagpakker kr 1240.-

Påmelding:

Påmeldingsfrist: 01.11.22
Fant du det du lette etter?