HELSENORGE

Fagdag om barn som pårørende

Velkommen til fagdag om barn som pårørende på Kongsberg
sykehus! Hvordan er det å vokse opp med foreldre med alvorlige
helseutfordringer, og hva kan helsepersonell gjøre?

Agenda

  • 12.00 Velkommen v/ klinikkdirektør Lukas Månsson
  • 12.05 Erfaringer og hindringer når man snakker med barn som har foreldre som ruser seg. Turid Wangensteen, forsker, Ph.D, barnevernpedagog, Tyrilistiftelsen
  • 12.50 Pause
  • 13.00 Turid Wangensteen fortsetter
  • 13.45 Pause
  • 14.00 «Å leve i et jordskjelv-område». Hvordan ungdom med alvorlig somatisk syk forelder ser på mental helse, og hva de opplever som helsefremmende samtaler. Anne Faugli, forsker/overlege, Ph.D, Vestre Viken.
  • 14.45 Informasjon og muligheter for samarbeid med kommunene
  • 15.15 Oppsummering og takk for i dag v/ Kari Lund
Det serveres enkel lunsj fra kl. 11.30

Kurset er for helsepersonell ved Kongsberg sykehus, Psykisk helse og rus og samarbeidende kommunerFant du det du lette etter?