illustrasjon av reagensrør

Laboratoriediagnostikk

I Vestre Viken er det Avdeling for laboratoriemedisin (med fagområdene medisinsk biokjemi, medisinsk mikrobiologi, klinisk farmakologi og blodbank) og Avdeling for klinisk patologi som er ansvarlige for diagnostikk innen laboratoriefagene.

Avdelingene leverer tjenester til sykehusene i Vestre Viken (Bærum, Drammen, Kongsberg og Ringerike sykehus), samt til eksterne rekvirenter og samarbeidspartnere.

Analyseregisteret

Avdelinger

Avdeling for laboratoriemedisin Avdeling for klinisk patologi Blodbanken, Bærum sykehus Blodbanken, Drammen sykehus Blodbanken, Hallingdal sjukestugu Blodbanken, Kongsberg sykehus Blodbanken, Ringerike sykehus Laboratoriet, Hallingdal sjukestugu Laboratoriet, Kongsberg sykehus Laboratoriet, Ringerike sykehus Medisinsk biokjemi, Bærum sykehus Medisinsk biokjemi, Drammen sykehus Medisinsk mikrobiologi, Bærum sykehus Medisinsk mikrobiologi, Drammen sykehus

Blodbank - transfunsjonsveiledning (interne rekvirenter)

Transfusjon av blodprodukter Bestilling av blodprodukter og svartider forblodtypeundersøkelser

Rekvirering

Om rekvisisjoner / rekvirering

Blodbank

Generell informasjon

Medisinsk biokjemi

Generelt om rekvirering:​  

Generell informasjon Elektronisk rekvirering IHR Pasientforberedelse Holdbarhet av analyser

Infobrev:      

Glukosebelastning 

Glukosebelastning barn (Drammen) 

Jernbelastning 

Laktosebelastning 

Prøve av morgenurin

Samling av døgnurin 

Calprotectin i feces

Kortisol i spytt

Helicobacter pylori Feces-prøve

Helicobakter pusteprøve

Patologi

Cytologi-rekvisisjonRekvirering av cytologi for interne rekvirenterHistologi-rekvisisjon Molekylærpatologi-rekvisisjon

Prøvetaking

Medisinsk biokjemi​

​Generelt om prøvetaking:     

Prøvetaking hos rekvirent Prøvetakingsrør - behandling, oppbevaring, holdbarhet For interne rekvirenter - Generelt om medisinsk biokjemi til avdelingene For interne rekvirenter - Prøvetaking fra Picc-line, arteriekran, SVK, veneflon eller VAP

Spesielt om enkeltprøver:

Urinprøver Rusmiddelanalyser i urin

Pasientinformasjon:

Laktosebelastning på voksne i primærhelsetjenesten Poliklinisk blodprøvetaking

Medisinsk mikrobiologi

Generelt om prøvetaking og transport Oversikt prøvetakingsutstyr - plansje Prøvetaking for koronaprøver

Patologi

Væskebasert cytologi - prøvetaking

Retningslinjer for prøvetaking - cytologi

Materialtype for mikrobiologiske analyser

Bestilling av prøvetakingsutstyr

Elektronisk bestilling for rekvirenter tilhørende Bærum Elektronisk bestilling for rekvirenter tilhørende Drammen Elektronisk bestilling for rekvirenter tilhørende Kongsberg Elektronisk bestilling for rekvirenter tilhørende Ringerike

Brukerne av våre laboratorietjenester bestiller utstyr til prøvetaking og transport av prøver.
Rekvirent fyller ut skjema nedenfor, og sender denne til aktuelt laboratorium. 

Skjemaer:

Bærum sykehus Drammen sykehus – medisinsk biokjemi Drammen sykehus – medisinsk mikrobiologi Kongsberg sykehus Ringerike sykehus

Rusmiddelanalyser

Patologi

Forsendelse

Medisinsk biokjemi

​​​​​Prøve av morgenurin Samling av døgnurin FeCal-test Kortisol i spytt Helicobakter pylori pusteprøve (ureasetest)


Medisinsk mikrobiologi

Se info om bestilling av prøvetakingsutstyr i eget ekspanderende avsnitt på denne siden.
 

Patologi

CytologiHistologi

Svar og tolkning

Avdelingsoverlegene innen de ulike fagområdene er ansvarlige for frigivelse av svar. Ved behov for medisinskfaglig rådgiving, se kontaktinformasjon under.

Kontaktinformasjon for eksterne rekvirenter finner du her

Blodbank og autoimmunitet

Svarrapportering og tolking av analyseresultater

Medisinsk biokjemi

Svarrapportering Ringegrenser Vurdering av svar

Medisinsk mikrobiologi

Generelt om tolkning av funn

Antibiotikabruk i  primærhelsetjenesten

Nasjonal faglig retningslinje for antibiotikabruk i primærhelsetjenesten

Smittevern

Pasientinformasjon om ESBL, MRSA og VRE Pasientinformasjon om MRSA på flere språk (se lenker til MRSA-bærerskap)

Ukentlig luftveisrapportering

Tallene gjelder prøvesvar fra alle analyser utført ved Avdeling for laboratoriemedisin i Vestre Viken, for alle rekvirenter (interne og eksterne).

​Klikk på bildet for å se større versjon av grafen.

 

Antall positive funn i luftveisprøver ved mikrobiologisk seksjon Drammen pr. uke, siste uker:

Graf med positive funn i luftveisprøver ved mikrobiologisk seksjon Drammen pr. uke, siste uker
Bildet viser antall positive prøver pr. agens (virus eller bakterie) i luftveisprøver analysert med PCR ved Mikrobiologisk seksjon Drammen.

Akkreditering

Akkreditering er en offisiell godkjennelse av en organisasjons kompetanse og evne til å utføre oppgaver i samsvar med gitte krav. 

Avdeling for laboratoriemedisin, med fagområdene medisinsk biokjemi, medisinsk mikrobiologi og blodbank, er akkreditert etter NS-EN ISO 15189 (2012) Medisinske laboratorier. Krav til kvalitet og kompetanse.

Gå til akkrediteringsomfang på Norsk akkrediterings nettsider

Akkreditering stiller krav til ledelse, personale, utstyr, sporbarhet, metoder og prosedyrer, og bidrar til å sikre kvaliteten på våre tjenester.

Noklus

Norsk kvalitetsforbedring av laboratorievirksomhet utenfor sykehus (Noklus) er en landsomfattende ordning for kvalitetssikring av laboratorievirksomhet utenfor sykehus. 

Legekontor, sykehjem og andre helseinstitusjoner får hjelp til intern og ekstern kvalitetskontroll, valg av utstyr og annen laboratorierådgivning. Veiledningen skjer ved besøk hos deltakerne, på kurs og per telefon.

Det lokale arbeidet i Asker og Bærum, og Buskerud ivaretas av laboratoriekonsulenter som er bioingeniører med spesialkompetanse.

Laboratoriekonsulenter

Akershus:

Kristine Müller Fagerholt
Mobil: 412 67 494

Buskerud:

Cathrine Berget Bottolfs
Telefon: 32 80 37 67
Mobil: 928 083 73

Hildegunn Aas
Telefon: 32 80 37 67
Mobil: 472 85 921

Anne-Sissel Saure
Telefon: 32 80 37 67
Mobil: 970 20 759

Kontaktinformasjon

Laboratorielegene

Laboratorielegene kan kontaktes direkte vedrørende faglige spørsmål.
Telefontid: Alle hverdager kl. 08:30–15:00.

Telefonnummer til laboratorielegene:

 • Blodbanken: 32 80 37 65.
 • Klinisk farmakologi: 32 80 39 84.
 • Klinisk patologi: 32 80 36 18.
 • Medisinsk biokjemi: 907 03 539.
 • Medisinsk mikrobiologi:

  - Drammen sykehus, telefon 32 80 36 11.
    - For legekonferering (vaktlege), mandag–fredag kl. 08:00–15:30, telefon 32 80 42 94.
    - Roar M. Bævre-Jensen, avdelingsoverlege, telefon 32 80 35 22.
    - Einar Tollaksen Weme, overlege, telefon 32 80 42 84.
    - Bærum sykehus, telefon 67 80 97 25.
    - For legekonferering (vaktlege), mandag–fredag kl. 07:30–15:30, telefon 67 50 25 09.
    - Annette Onken, seksjonsoverlege, telefon 67 80 98 46.
    - Mina Høie, overlege, telefon 67 50 90 60.


Laboratoriekontaktene

Laboratoriekontaktene tilbyr veiledning om prøvetaking, prøvetakingsutstyr og transport av prøver.
De gjennomfører også årlige besøk på legekontorene.

Telefonnummer til laboratoriekontaktene:

 • Bærum sykehus: 67 80 97 02.
 • Drammen sykehus: 32 80 37 38.
 • Kongsberg sykehus: 32 72 56 54.
 • Ringerike sykehus: 32 11 60 75.

IHR-ansvarlig

IHR-ansvarlig kan kontaktes på telefon 32 80 41 30.
Telefontid: Alle hverdager kl. 08:00–15:30.

Prosedyredokumenter med kontaktinformasjon

Kontaktinformasjon for eksterne rekvirenter Kontaktinformasjon for interne rekvirenter

Avdelinger

Laboratoriemedisin Klinisk patologi

Tilbakemelding på denne siden

Vi setter pris på tilbakemeldinger og forbedringsforslag.    

Send en e-post til ​Kristine Müller Fagerholt eller ring på telefon 412 67 494.


​​


​​


Labnytt

Fant du det du lette etter?