illustrasjon av reagensrør

Laboratoriediagnostikk

I Vestre Viken er det Avdeling for laboratoriemedisin (med fagområdene medisinsk biokjemi, medisinsk mikrobiologi, klinisk farmakologi og blodbank) og Avdeling for klinisk patologi som er ansvarlige for diagnostikk innen laboratoriefagene.

Avdelingene leverer tjenester til sykehusene i Vestre Viken (Bærum, Drammen, Kongsberg og Ringerike sykehus), samt til eksterne rekvirenter og samarbeidspartnere.


 ​Laboratoriehåndbok​

Blodbank - transfunsjonsveiledning (interne rekvirenter)

Transfusjon av blodprodukter

Bestilling av blodprodukter og svartider forblodtypeundersøkelser

Bestilling av prøvetakingsutstyr

Elektronisk bestilling for rekvirenter tilhørende Bærum​​ Elektronisk bestilling for rekvirenter tilhørende Drammen Elektronisk bestilling for rekvirenter tilhørende Kongsberg

Elektronisk bestilling f​or rekvirenter tilhørende Ringerike

Antibiotikabruk i  primærhelsetjenesten

Nasjonal faglig retningslinje for antibiotikabruk i primærhelsetjenesten

Smittevern​

VV-SMI Smittevern MRSA – pasientinformasjonVV-SMI Smittevern ESBL – pasientinformasjon

VV-SMI Smittevern VRE –​   pasientinformasjon 

Pasientinformasjon om MRSA på flere språk (se lenker til MRSA-bærerskap)

Ukentlig luftveisrapportering

Tallene gjelder prøvesvar fra alle analyser utført ved Avdeling for laboratoriemedisin i Vestre Viken, for alle rekvirenter (interne og eksterne).

​Klikk på et bilde for å se større versjon av grafen.

 

Antall positive funn i luftveisprøver ved mikrobiologisk seksjon Drammen pr. uke, siste uker:

Graf med positive funn i luftveisprøver ved mikrobiologisk seksjon Drammen pr. uke, siste uker
Bildet viser antall positive prøver pr. agens (virus eller bakterie) i luftveisprøver analysert med PCR ved Mikrobiologisk seksjon Drammen.

Antall positive funn i luftveisprøver ved mikrobiologisk seksjon Bærum pr. uke, siste uker:

Graf med positive funn i luftveisprøver ved mikrobiologisk seksjon Bærum pr. uke, siste uker
Bildet viser antall positive prøver pr. agens (virus eller bakterie) i luftveisprøver analysert med PCR ved Mikrobiologisk seksjon Bærum.

Akkreditering

Akkreditering er en offisiell godkjennelse av en organisasjons kompetanse og evne til å utføre oppgaver i samsvar med gitte krav. 

Avdeling for laboratoriemedisin, med fagområdene medisinsk biokjemi, medisinsk mikrobiologi og blodbank, er akkreditert etter NS-EN ISO 15189 (2012) Medisinske laboratorier. Krav til kvalitet og kompetanse.

Gå til akkrediteringsomfang på Norsk akkrediterings nettsider

Akkreditering stiller krav til ledelse, personale, utstyr, sporbarhet, metoder og prosedyrer, og bidrar til å sikre kvaliteten på våre tjenester.

Laboratoriefag Vestre Viken

Noklus

Norsk kvalitetsforbedring av laboratorievirksomhet utenfor sykehus (Noklus) er en landsomfattende ordning for kvalitetssikring av laboratorievirksomhet utenfor sykehus. 

Legekontor, sykehjem og andre helseinstitusjoner får hjelp til intern og ekstern kvalitetskontroll, valg av utstyr og annen laboratorierådgivning. Veiledningen skjer ved besøk hos deltakerne, på kurs og per telefon.

Det lokale arbeidet i Asker og Bærum, og Buskerud ivaretas av laboratoriekonsulenter som er bioingeniører med spesialkompetanse.

Laboratoriekonsulenter

Akershus:

Kristine Müller Fagerholt
Mobil: 412 67 494

Buskerud:

Cathrine Berget Bottolfs
Telefon: 32 80 37 67
Mobil: 928 083 73

Hildegunn Aas
Telefon: 32 80 37 67
Mobil: 472 85 921

Anne-Sissel Saure
Telefon: 32 80 37 67
Mobil: 970 20 759

Kontaktinformasjon

​​​Her finner du kontaktinformasjon

 


Labnytt

Fant du det du lette etter?