HELSENORGE

Endringer i SARS-CoV-2 Variantanalyse

Avdeling for Laboratoriemedisin innfører nye analyser for mutasjons-screening, slik at det nå er mulig å avdekke «indiske» mutasjonsvarianter som Delta og Kappa.

Avdelingens screening kan nå avdekke varianter som Alfa, Beta, Gamma, Delta, Kappa, Eta og Epsilon, men kan ikke alltid skille sikkert mellom dem. Det vil i så fall fremgå av vår kommentar. Avdeling for Laboratoriemedisin vil i en overgangsperiode ringe ut funn av Delta-variant til kommunene, inntil varianten ansees som et vanlig funn.

I forbindelse med endringen legger vi om våre resultattekster og kommentarer, tilpasset nye navn fra WHO.

På Folkehelseinstituttets nettsted finner du oversikt over relevante mutasjonsvarianter i Norge

For tiden utfører Avdeling for Laboratoriemedisin variantanalyse på alle prøver positiv for SARS-CoV-2, og som er «sterke» nok til at variantanalysen kan gjennomføres (ct-verdi under 32). De som ansees som «for svake» for variantanalyse vil heller ikke være egnet for sekvensering. Avdeling for Laboratoriemedisin videresender fremdeles 25 % av de positive prøvene for sekvensering.

Roar Bævre-Jensen

Avdelingsoverlege
Medisinsk mikrobiologi