HELSENORGE

Kriterier for testing av koronavirus på ansatte og studenter (pr. 20.03.20)

På grunn av mangel på både prøvetakingsutstyr og laboratoriereagenser, må vi innføre strengere indikasjon for testing ansatte for covid-19.

Testing skal nå kun utføres ved følgende problemstillinger prioritert etter en medisinsk faglig vurdering:

 • Ansatte med mistanke om koronavirus (med minst ett av følgende symptomer: feber, hoste, pustebesvær) og hvor den ansatte har hatt kontakt med pasienter og andre ansatte de siste 5 dagene
 • Ansatte i pasientkontakt med mistanke om koronavirus og som jobber i følgende enheter:
  • Akuttmottak
  • Intensivenhet
  • Sengepost
  • Anestesi
  • Prehospitale tjenester (ambulanse, luftambulanse, AMK)
 • Andre ansatte etter en individuell vurdering

Ansatte uten symptomer skal ikke testes.

Ansatte som er i karantene grunnet nærkontakt med beskrevet covid-19 trenger ikke testing før de kommer tilbake på jobb etter karantenetiden forutsatt at har vært symptomfrie i karantenetiden.

Ansatte som har symptomer ved slutten av karantenetiden skal testes før de kommer tilbake i jobb.

Ansatte som har forkjølelse eller influensasymptomer skal være hjemme til ett døgn etter at de er symptomfrie.